Обучения - Документи - Трудова медицина - Безопасност и здраве - ZBUT.BG

Готови ли сте да осигурите безопасна работна среда? Какво ще получите - документи и обучения - ZBUT.BG

 • Намаляват смъртните злополуки в строителството през 2018

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Първа помощ при ухапване от куче

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Списък на лични предпазни средства

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Най-честите причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Използване на сигнални жилетки

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Защитно облекло и предпазни средства

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Проверки за непълнолетни на полето

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Най-честите причини за инциденти на строителни обекти

  Безопасност и здраве
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения