България поема председателството на Съвета на ЕС

България поема председателството на Съвета на ЕС, EU2018BG - Bulgaria Presidency of the Council of the European Union, Българско председателство на ЕС 2018

България поема председателството на Съвета на ЕС
⚠️На 1 януари 2018 г. България поема председателството на Съвета на ЕС от Естония. Настоящата председателска тройка, която включва и Австрия, ще продължи да изпълнява своята съвместна програма.
По време на председателството си, България ще наблегне на три ключови теми:
 • Единодушие
 • Конкурентоспособност
 • Сплотеност
https://eu2018bg.bg/
  Българско председателство на Съвета на ЕС 2018 - Стартът

  Естонското председателство на ЕС
  Председателството на Съвета на ЕС се споделя между националните правителства на 28-те държави членки, като преминава от една държава членка към друга на всеки шест месеца, на 1 януари и на 1 юли всяка година.
  Председателството носи голяма отговорност:
  поемащата го държава членка председателства по време на своя мандат заседанията на Съвета на ЕС - един от основните органи на ЕС за вземане на решения. Освен това председателството има задължение да гарантира, че държавите членки работят в разбирателство, договарят се за компромиси, когато е необходимо, и по всяко време действат в интерес на ЕС като цяло.
  Работната програма на председателството се поделя между три държави членки („председателската тройка") в рамките на период от 18 месеца.
  Председателството определя подробни цели, които иска да постигне по време на своя мандат, и съвместно с другите членове на председателската тройка, по-дългосрочни цели, които не е реалистично да бъдат постигнати само за шест месеца.

  Новата председателска тройка започва своя мандат на 1 януари 2018 г. България поема председателството на Съвета в рамките на първото полугодие, от 1 януари 2018 г. до 1 юли 2018 г., последвана от Eстония и Австрия. Тези държави ще работят заедно за изпълнението на своята 18-месечна съвместна програма.
  Приоритетите на естонското председателство включваха:
  • отбелязване на напредък по отношение на отворената и новаторска икономика на Европа чрез развитие на бизнес среда, която подкрепя основаните на знания растеж и конкурентоспособност;
  • опазване на сигурността и безопасността на Европа;
  • по-нататъшно цифровизиране на Европа и насърчаване на свободното движение на данни;
  • гарантиране на това, че Европа е приобщаваща и устойчива;
  • справяне с предизвикателствата на непрекъснато променящото се естество на труда - акцентиране върху правата на работниците, развитие на умения и достъп до заетост за всички.
  2018-01-01