Дистанционно обучение трета квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период по ПБРНУЕТЦТМХС

Трета квалификационна група по електробезопасност. Обучения за квалификационни групи по електробезопасност в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения през 2024 г.

Дистанционно обучение трета квалификационна група по електробезопасност за едногодишен период по ПБРНУЕТЦТМХС


Цена: 84.00 лева с ДДС

Преди заявяване на обучение регистрацията на сайта е задължителна!


Онлайн обучението на електротехническия и неелектротехнически персонал за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения” (обн. ДВ, бр. 32 от 20.04.2004 г.; в сила от 21.08.2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 22.10.2013 г., в сила от 23.01.2014 г..), издаден от МЕЕР за издаване на валидно удостоверениe/сертификат за трета квалификационна група за едногодишен период.


Онлайн обучение е предназначено за: 
  • енергетици, електротехници, електромонтьори, лицата управляващи машини и съоръжения захранвани с ел. енергия, механици, монтажници, електроженисти, лица работещи с ръчни ел. инструменти, кранисти на кранове с ел. задвижване, водачи на повдигателни съоръжения, специалисти извършващи профилактика, ремонт и настройка на компютърна техника, оперативно- ремонтен персонал, настройчиците на КИП и А, лаборантите в ел. лаборатории, лицата, които ръководят работата по техническата експлоатация, обслужване и ремонт, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания, лица издаващи наряди за ел. уредби до и над 1000 V. и др.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. 

Плащането се извършва само по банкова сметка: Медик Консултинг ООД
Банка: ПроКредит Банк (България) ЕАД
IBAN: BG41PRCB92301052506401
BIC: PRCBBGSF


За въпроси: 
Национален номер 0700 20 744
Тел. +359 2 4900361 (мтел)
e-mail: info@zbut.bg

Удостоверението се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на обучаващото лице.

2020-11-11