Договор трудова медицина за четирима

Договор трудова медицина

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Договор трудова медицина за четирима

156.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Едногодишен договор със трудова медицина за четирима:
• за фирма с четирима работещи - за 156,00 лв. с ДДС

Дейности, включени в договора:
1. Консултиране и подпомагане на работодателя за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
2. Разработване на документация по здравословни и безопасни условия на труд, която включва:
• Договор със СТМ Медик Консултинг ООД, който влиза в сила от датата на подписването му и се продължава срок от 1 година.
• Изготвяне на Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно нормативните документи.
• Изготвяне на препоръка за мерки за намаляване на наличните рискове за здравето и безопасността на работещите.
• Консултиране по Начален и периодичен инструктаж.
• Консултиране на работодателя при назначаване на лица, ненавършили 18г.
• Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност.
• Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на стойностите на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане - шум, осветление, електричество, заземление, мълниезащита, както и други (Организирано от Службата по трудова медицина с разрешение и допълнително заплащане от възложителя).
• Наблюдение на здравното състояние на работещите на Възложителя.
• Изпълнителя консултира Възложителя за организирането на профилактични медицински прегледи на Възложителя.
• Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите /работниците за извършване на даден вид работа.
• Анализ на заболеваемостта.
• Изготвяне на здравни досиета
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

  Консултации
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Управител на склад

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Аптечка шкаф

  Аптечки за първа помощ
  84.00 лв.
  Преглед
 • Инспекция по труда засилва контрола по морето

  Трудови правоотношения
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения