Е-ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове

Е-ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове. Електронно ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове - Безопасност и здраве при работа.

Е-ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове
То съдържа информация за стреса на работното място и психосоциалните рискове и има за цел насърчаване на осведомеността, разбирането и управлението на тези проблеми на работното място.
Електронното ръководство е създадено в отговор на нуждите на работодателите и хората, работещи в малки предприятия, които се захващат с психосоциалните рискове на работното място и имат нужда от насоки в първите си стъпки, включително:
 • простички обяснения относно стреса на работното място и психосоциалните рискове;
 • ефектите върху дейността и работниците;
 • практически примери за предотвратяване и справяне с психосоциалните рискове;
 • справки с националното законодателство;
 • информация за национални ресурси и полезни инструменти.
    Електронно ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове
   Инструкции
   Изтегляне и разглеждане на електронното ръководство
   В зависимост от настройките за сигурност някои компютри няма да могат да изтеглят и да отворят електронното ръководство. Ако се сблъскате с този проблем, убедете се, че настройките ви са следните:
   • Активирайте ActiveX контроли/Дезактивирайте ActiveX филтриране
   • Активирайте добавката Flash
   • Активирайте блокирането на изскачащите прозорци
   Електронното ръководство се разглежда най-добре с Flash Player 10 или следваща версия. Въпреки че обикновено то работи с по-ранни версии, за най-добро качество препоръчваме да изтеглите FP10 от http://www.adobe.com/go/getflash.

   Eлектронното ръководство онлайн
   Електронното ръководство може да се разглежда онлайн чрез следните браузъри, като трябва да е изключено „ActiveX филтриране":
   Windows:
   Google Chrome (препоръчителен)
   Internet Explorer 6 и следваща версия
   Firefox 1.x и следваща версия
   Opera 9.5 и следваща версия
   Mac:
   Safari 3 и следваща версия
   Firefox 1.x и следваща версия
   Google Chrome
   Linux:
   Firefox 1.x и следваща версия

    2017-09-18