Здравословните работни места намаляват натоварването

“Здравословни работни места: Намалете натоварването” и информационата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) “Здравословни работни места: Намалете товара” – 2020 – 2022 г.. ИА ГИТ се включва в инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIK)

Здравословните работни места намаляват натоварването

“Здравословни работни места: Намалете натоварването” и информационата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)  “Здравословни работни места: Намалете товара” – 2020 – 2022 г.. ИА ГИТ се включва в инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIK)

Полезна информация и материали, свързани с провеждането на кампаниите на Комитета на старшите инспектори и на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочени към подобряване на условията на труд с акцент върху предприемането на мерки за минимизиране на рисковете, водещи до мускулно-скелетните смущения и свързаните с тях заболявания в резултат на работата.

Посланието на кампаниите „Здравословни работни места“ е Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса!

Кампанията за 2020—2022 г. поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). 

Мускулно-скелетните смущения (МСС) продължават да са сред преобладаващите в Европа здравословни проблеми на работното място.

Рискове, свързани със стойката, еднообразни движения или уморителни и болезнени положения на тялото, носене или местене на тежки товари — всеки един от тези често срещани на работното място рискови фактори може да доведе до МСС. Широкото разпространение на свързаните с работата МСС е знак, че са необходими повече усилия, за да се повиши осведомеността за начините на превенция.

 

Кампанията показва по достъпен начин причините за този траен проблем. Нейната цел е да разпространи качествена информация по темата, да насърчи създаването на интегриран подход за борба с проблема и да предложи практични инструменти и решения, които да бъдат въведени на работното място. 

Популярният герой Напо, който преподава видео уроци по здраве и безопасност при работа, показва какви са рисковете в работата от мускулно-скелетни смущения и как могат да бъдат минимизирани.

 

Презентация относно инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда

Презентация относно инспекционната кампания на Комитета на старшите инспектори по труда

 

Информация относно информационната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа


Информация относно информационната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа

 

Ръководство за оценяване качеството на оценката на риска и на мерките за предотвратяване на МСС


Ръководство за оценяване качеството на оценката на риска и на мерките за предотвратяване на МСС

 

Ръководство за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа


Ръководство за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа