Здравословни работни места за всички възрасти

Работни места за всички възрасти. Чувствате ли се мотивирани? Искате да предадете ясно послание? Или просто търсите повече информация? Тук ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да дадете своя голям принос за Кампанията за здравословни работни места 2016—2017 г. Ръководство за кампанията Здравословни работни места за всички възрасти. Материали като брошура на кампанията и мултимедийни ръководства за темата на кампанията. OSH, OSHA, EU-OSHA, Occupational safety, Occupational health, European Agency

Здравословни работни места за всички възрасти
Безопасните и здравословни условия на труд през целия трудов живот са полезни за работниците, предприятията и обществото като цяло. Това е основното послание на кампанията „Здравословни работни места" през 2016-2017 г.
Кампанията „Здравословни работни места" през 2016-2017 г. има четири основни цели:
 • Насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве от началото на трудовия живот
 • Предотвратяване на проблеми със здравето през целия трудов живот
 • Осигуряване на средства - за работодателите и работещите лица - за управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
 • Насърчаване на обмена на информация и добри практики

Събития по време на кампанията

 • Начало на кампанията, април 2016 г.
 • Европейски седмици за безопасност и здраве при работа, октомври 2016 и 2017 г.
 • Присъждане на награди за добри практики в областта на здравословните работни места, април 2017 г.
 • Среща на високо равнище относно кампанията „Здравословни работни места", ноември 2017 г.
 • В хода на кампанията ще се проведат също много събития от по-малък мащаб. Свържете се с нас и научете за работните срещи, семинарите и възможностите за изграждане на мрежи от контакти.

Кой може да участва? Как да се включите?
В кампанията могат да участват физически лица и организации с всякакъв размер от всички сектори, включително малки и средни предприятия. Това включва:

 • ръководители, началници и работници,
 • професионални съюзи и представители по безопасността и здравето при работа,
 • специалисти в областта на БЗР и човешките ресурси,
 • професионални асоциации,
 • учебни и образователни институции,
 • разпространявате материали на кампанията,
 • организирате дейности и събития,
 • използвате инструментите за управление във връзка с възрастта,
 • участвате в конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места",
 • се включите в европейските седмици за безопасност и здраве при работа през 2016 и 2017 г..

Практическа помощ
След официалния старт през април 2016 г. на уебсайта на кампанията на www.healthy-workplaces.eu ще бъдат публикувани много материали. 

Например:

 • доклади и проучвания по конкретни случаи относно управлението на БЗР в контекста на застаряващата работна сила,
 • практически електронен наръчник относно управлението на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила,
 • презентации във формат PowerPoint, брошури, плакати и други материали от кампанията,
 • информация за конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места", 
 • инфографики, 
 • анимационни видеоматериали.

Материали за кампанията
Чувствате ли се мотивирани? Искате да предадете ясно послание? Или просто търсите повече информация? Тук ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да дадете своя голям принос за Кампанията за здравословни работни места 2016-2017 г. На ваше разположение е пълен комплекс от ресурси, включително ръководство за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти" и основни материали като брошура на кампанията и мултимедийни ръководства за темата на кампанията.

Ръководство за кампанията
В ръководството за кампанията, изпълнено с редица мотивиращи примери от практиката и достоверни факти и цифри, се представят основните принципи и цели на кампанията, обясняват се ясно темата на кампанията и свързаните с нея проблеми и се предлагат множество идеи и вдъхновяващи стимули за участие..Вижте още
Изтегляне  PDF 

Брошура на кампанията

Брошурата на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ е идеално решение, ако искате да разпространите посланията ѝ бързо или да обхванете по-широка публика. Тя обобщава най-важната информация и ви позволява веднага да придобиете обща представа за кампанията и как...Вижте още

Изтегляне  PDF 

Презентация в PowerPoint

Налага ви се бързо и ясно да обясните кампанията на ваши колеги, клиенти или лица, с които поддържате контакт? Нашата презентация в PowerPoint е точно каквото ви трябва. В презентацията са обобщени основните моменти, обяснява се какво означава остаряване в добро здраве на...Вижте още

Изтегляне PPTX


Листовка за Наградите за добри практики в рамките на кампанията „Здравословни работни места“

Независимо дали обмисляте да участвате или искате да споделите за наградите на някой друг, тази кратка публикация е идеалният първи извор на информация относно „Наградите за добри практики“, които се присъждат за иновативни управленски решения за БЗР. Вижте още

Изтегляне PDF 

Изтегляне Campaign poster

2017-11-15