Използване на сигнални жилетки

Предпазни средства за тялото. Здравословни и безопасни условия на труд. За какво служат? Светлоотразителни жилетки. Предпазните средства за тялото основно са предназначени да предпазват торса, т.е. гърдите и коремната област

Използване на сигнални жилетки

За какво служат?

Предпазните средства за тялото основно са предназначени да предпазват торса, т.е. гърдите и коремната област, от:
  • физически опасности (напр. съоръжения или превозни средства),
  • биологични опасности (напр. човешки екскременти),
  • химични опасности (напр. токсични или корозивни вещества).
Много е важно да изберете правилния вид предпазно средство. В оценката на риска на ръководителя следва да бъде установено, на какви опасности е възможно да попаднете.

Какви видове съществуват?

Сигнално облекло: то е предназначено да осигури забелязването ви, когато трябва да работите в близост до движещи се превозни средства, например на докове или край пътя. Съществуват три основни форми, всяка от които е снабдена с флуоресцентни ленти, за да могат да ви виждат добре, ако осветлението е слабо:
Сигналните жилетки са снабдени с допълнителни флуоресцентни ленти и са предназначени за употреба в близост до движение с висока скорост (например от длъжностни лица или екипи, работещи на обществени пътища). Цялото сигнално облекло трябва да отговаря на националния стандарт или на европейския му еквивалент.

Гащеризони за еднократна употреба: това са хартиени гащеризони, предназначени за лица, които работят по подозрения за укриване на наркотични вещества в тялото („гълтачи"), за да се намали риска от инфекция с микроорганизми, срещани в човешките екскременти (рискът от инфекция обикновено е малък, ако специализираните помещения за отделяне на пакетчетата с наркотика се използват правилно). На разположение има също така маски за лице за еднократна употреба и ръкавици.

Маслоустойчиви гащеризони: те са предназначени за употреба, когато трябва да работите в мазни/мръсни зони. Те предпазват както вашето тяло, така и вашето обичайно работно облекло.

Какви са техните ограничения?

Сигналното облекло трябва да се поддържа чисто, за да продължи да бъде ефективно - това е особено важно за флуоресцентните ленти.
Гащеризоните за еднократна употреба са предназначени главно за защита от биологични опасности. Те предлагат ниска защита или изобщо не предлагат защита от корозивни химикали.

На какви места трябва да се носят предпазни средства за тялото?

Сигнално облекло се носи в зле осветени зони, където има риск от движещи се превозни средства (например кранове или мотокари / електрокари).
Трябва да се уверите, че носите правилния вид сигнално облекло.
Гащеризони за еднократна употреба следва да носите, когато работите по откриване на наркотични вещества, укрити в тялото („гълтачи"), при което може да бъдете изправени пред риска от заразяване от човешките екскременти.

Какви грижи се полагат за тях?

Сигналното облекло следва да се поддържа чисто, като редовно се избърсва с топла сапунена вода. Специално внимание обръщайте на флуоресцентните ленти.
Гащеризоните за еднократна употреба следва да се съхраняват в чисти и сухи условия, преди да бъдат използвани. След употреба те следва да бъдат изхвърлени - но помнете, че те вероятно ще трябва да се третират като опасни отпадъци. Замърсените гащеризони се поставят в жълт плик за „клинични отпадъци", който се отнася за изгаряне от одобрено дружество за обезвреждане на отпадъци.

Указанията в настоящия раздел са предвидени да послужат като общо напомняне за рисковете при изпълнение на процедурите за проверки и вземане на проби и за защитното оборудване, което трябва да използвате, както и за предпазните мерки, които следва да предприемате.

За допълнителна информация трябва да направите справка в инструкцията която е от производителя.