Инструкции за безопасна работа

Инструкции за безопасна работа.Инструкция по ЗБУТ.Безопасна работа.Правила по безопасност и здраве при работа.Инструкции за безопасност и здраве при работа

Инструкции за безопасна работа

Съгласно Чл. 166. (1) от на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите
 „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване".
Инструкциите за безопасна работа с оборудване трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:
  • условията за използване на работното оборудване;
  • предвидимите ненормални ситуации;
  • изискванията за безопасност и здраве при работа;
  • извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване;
Съгласно чл.16 и чл.19 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на строителни и монтажни работи строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.
Инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона.
Инструкциите трябва задължително да се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.
Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:
1. Правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
2. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
3. Изискванията за ЗБУТ:

  • преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
  • за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
  • при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;
4. Списък на средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
5. Правилата за складиране, съхранение и употреба на използваните продукти и изделия;
6. Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
7. Схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и пожарна безопасност (ПБ) и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа;

Инструкция за безопасна работа машина за изглаждане на бетон - ръчноводима
Инструкция за безопасна работа oбеззаразяване на семена
Инструкция за безопасна работа автогрейдер и скрепер
Инструкция за безопасна работа автогудронатор

Инструкция за безопасна работа акумулаторен пистолет за уплътнителни пасти
Инструкция за безопасна работа акумулаторен телбод (такер)
Инструкция за безопасна работа акумулаторен циркуляр
Инструкция за безопасна работа акумулаторна бормашина
Инструкция за безопасна работа акумулаторна отвертка
Инструкция за безопасна работа акумулаторни батерии

Инструкция за безопасна работа апарат за миг/маг заваряване

Инструкция за безопасна работа ацетиленови уредби

Инструкция за безопасна работа балансмашина
Инструкция за безопасна работа безжична ножица


Инструкция за безопасна работа бензинова поялна лампа

Инструкция за безопасна работа бетонови работи с кран
Инструкция за безопасна работа бойлер електрически битов
Инструкция за безопасна работа бояджийски работи в строителството
Инструкция за безопасна работа булдозер
Инструкция за безопасна работа бутална помпа, електрическа

Инструкция за безопасна работа взривни материали

Инструкция за безопасна работа взривни материали - транспортиране, товаро-разтоварни работи и доставка
Инструкция за безопасна работа взривни материали - унищожаване
Инструкция за безопасна работа вибрационна шлифовъчна машина
Инструкция за безопасна работа виброшлайф (вибрационно-ротационна шлайфмашина)


Инструкция за безопасна работа високоскоростна турбина

Инструкция за безопасна работа водогрейни котли високо налягане

Инструкция за безопасна работа въздушно-дъгово рязане/рубене с въгленов електрод
Инструкция за безопасна работа газов котел, водогреен
Инструкция за безопасна работа газова машина за дюнери
Инструкция за безопасна работа газова печка
Инструкция за безопасна работа газова скара, тип „плоча"
Инструкция за безопасна работа газови уреди в кухня

Инструкция за безопасна работа газокислородно заваряване и рязане на металите


Инструкция за безопасна работа генератор на ток - бензинов
Инструкция за безопасна работа генератор на ток - дизелов


Инструкция за безопасна работа движение на мпс

Инструкция за безопасна работа демонтаж, монтаж и напомпване на гуми на мпс

Инструкция за безопасна работа дестилаторни апарати
Инструкция за безопасна работа дизелагрегат
Инструкция за безопасна работа диспенсър за бира/напитки
Инструкция за безопасна работа дърводелски работи
Инструкция за безопасна работа дърводелски цехове
Инструкция за безопасна работа дървообработващи машини
Инструкция за безопасна работа дървопреработвателна и мебелна промишленост - общи изисквания
Инструкция за безопасна работа едроразмерен кофраж
Инструкция за безопасна работа електрическа кана
Инструкция за безопасна работа електрическа печка
Инструкция за безопасна работа електрически кухненски нож
Инструкция за безопасна работа електрически ножовка
Инструкция за безопасна работа електрическо ренде
Инструкция за безопасна работа електродвигатели за променлив ток
Инструкция за безопасна работа електрожен
Инструкция за безопасна работа електрозаваряване и газозаваряване
Инструкция за безопасна работа електрокари и мотокари
Инструкция за безопасна работа електромонтажни работи
Инструкция за безопасна работа занятия по физическа култура
Инструкция за безопасна работа земеделска техника
Инструкция за безопасна работа земеделска техника и инструменти
Инструкция за безопасна работа земни работи
Инструкция за безопасна работа зидарски и мазачески работи
Инструкция за безопасна работа зидарски работи
Инструкция за безопасна работа зимни условия
Инструкция за безопасна работа иглен вибратор
Инструкция за безопасна работа изграждане и експлоатация на временно електрозахранване
Инструкция за безопасна работа измиване на мпс
Инструкция за безопасна работа изолационни работи
Инструкция за безопасна работа каландър
Инструкция за безопасна работа кари и повдигачи
Инструкция за безопасна работа кафемашина
Инструкция за безопасна работа киселини и основи в акумулаторни помещения
Инструкция за безопасна работа кислород в бутилки
Инструкция за безопасна работа климатик
Инструкция за безопасна работа книговезки нож (едноножова резачна машина)
Инструкция за безопасна работа колбасорезачка
Инструкция за безопасна работа колесен трактор без кабина
Инструкция за безопасна работа колонна бормашина
Инструкция за безопасна работа компресор въздушен
Инструкция за безопасна работа компресорна уредба
Инструкция за безопасна работа компютри в учебна зала
Инструкция за безопасна работа конвейерна електрическа фурна
Инструкция за безопасна работа конвектомат
Инструкция за безопасна работа копирна машина
Инструкция за безопасна работа косачка електрическа
Инструкция за безопасна работа кофражни и армировъчни работи
Инструкция за безопасна работа крикове
Инструкция за безопасна работа куриер
Инструкция за безопасна работа кухненски уреди
Инструкция за безопасна работа къртач
Инструкция за безопасна работа лебедка (електрическа)
Инструкция за безопасна работа лебедки
Инструкция за безопасна работа леки и лекотоварни автомобили
Инструкция за безопасна работа лентов шлайф
Инструкция за безопасна работа лентоотрезна машина (автоматична ножовка)
Инструкция за безопасна работа лични предпазни средства
Инструкция за безопасна работа мазачески работи
Инструкция за безопасна работа малогабаритен трактор
Инструкция за безопасна работа мачтови подемници
Инструкция за безопасна работа машина за зареждане на автоклиматици
Инструкция за безопасна работа машина за заточване на свредла
Инструкция за безопасна работа машина за опаковане на изделия, окачени на закачалка (полуавтоматична)
Инструкция за безопасна работа машина за рециклиране на разтворители
Инструкция за безопасна работа машина за термоформи
Инструкция за безопасна работа машини за изработване на дървесни плочи
Инструкция за безопасна работа машини за фурнир, шперплат и слоеста дървесина
Инструкция за безопасна работа месомелачка
Инструкция за безопасна работа механичен абкант
Инструкция за безопасна работа механично обработване на детайли и изделия чрез стружкоотделяне
Инструкция за безопасна работа микровълнова печка
Инструкция за безопасна работа миксер
Инструкция за безопасна работа монтаж и демонтаж и на гуми
Инструкция за безопасна работа монтаж на сглобяеми елементи и оборудване
Инструкция за безопасна работа монтиране на сглобяеми елементи и конструкции
Инструкция за безопасна работа мостови и портален кран
Инструкция за безопасна работа мотокар - високоповдигач с телескопична стрела
Инструкция за безопасна работа мотокар с газов двигател (газокар)
Инструкция за безопасна работа моторен трион - електрически
Инструкция за безопасна работа моторни триони - бензинов
Инструкция за безопасна работа непрекъсваеми захранващи системи (ups)
Инструкция за безопасна работа ножица за текстил - електрическа
Инструкция за безопасна работа оберфреза
Инструкция за безопасна работа облицовъчни работи - фаянс, теракот, гранит
Инструкция за безопасна работа обработка на почвата и мелиорации
Инструкция за безопасна работа общи строителни дейности
Инструкция за безопасна работа отсичане на дървета
Инструкция за безопасна работа офис
Инструкция за безопасна работа офсетова машина
Инструкция за безопасна работа парна ютия в комплект с парогенератор
Инструкция за безопасна работа перална машина
Инструкция за безопасна работа перфоратор - електрически
Инструкция за безопасна работа печка - отоплителна, халогенна
Инструкция за безопасна работа пистолет за горещ въздух
Инструкция за безопасна работа плазмено рязане
Инструкция за безопасна работа планетарен миксер
Инструкция за безопасна работа пневмaтичен крик с въздушна възглавница
Инструкция за безопасна работа пневматичен гайковерт
Инструкция за безопасна работа пневматични инструменти
Инструкция за безопасна работа пневмо-хидравличен (въздушно-хидравличен) бутилков крик
Инструкция за безопасна работа повдигателни съоръжения
Инструкция за безопасна работа подвижна работна платформа (ножична)
Инструкция за безопасна работа подвижна работна платформа (телескопична)
Инструкция за безопасна работа подвижна работна платформа с вертикална мачта
Инструкция за безопасна работа подготовка и поддържане на строителната площадка
Инструкция за безопасна работа подемник - двуколонен
Инструкция за безопасна работа подемник - четириколонен
Инструкция за безопасна работа покривни работи
Инструкция за безопасна работа полагане и ремонт на траверси - извършване на Инструкция за безопасна работа работи по железния път
Инструкция за безопасна работа полираща машина
Инструкция за безопасна работа портален и мостов кран
Инструкция за безопасна работа посетители на строителен обект
Инструкция за безопасна работа почистване на конци и контрол на ушитите детайли и дрехи
Инструкция за безопасна работа почистване на покривите от натрупани материали
Инструкция за безопасна работа почистващи и дезинфекционни средства
Инструкция за безопасна работа правила за движението на карите
Инструкция за безопасна работа прахоуловител локален общопромишлен
Инструкция за безопасна работа преносими изтеглящо опорни стълби
Инструкция за безопасна работа преносими стълби
Инструкция за безопасна работа преса
Инструкция за безопасна работа преса за междинно гладене на лакътния шев - подгъва на ръкава
Инструкция за безопасна работа преса, хидравлична с манометър
Инструкция за безопасна работа преса, ъглонабивна за алуминиеви профили
Инструкция за безопасна работа пресконтейнер
Инструкция за безопасна работа приготвяне на бетони и разтвори
Инструкция за безопасна работа прикачвачи
Инструкция за безопасна работа прикачвачи, обслужване на повдигателни съоръжения
Инструкция за безопасна работа принтер
Инструкция за безопасна работа пробивна машина (бормашина)
Инструкция за безопасна работа прободен трион (зеге)
Инструкция за безопасна работа производство на колбаси
Инструкция за безопасна работа пропан-бутан
Инструкция за безопасна работа пясъкоструен пистолет (пневматичен)
Инструкция за безопасна работа пясъкоструен пистолет, ръчен пневматичен
Инструкция за безопасна работа пясъкоструйна и дробометна машина
Инструкция за безопасна работа работа в близост до ж.п. линии, ж.п. гари, ж.п. прелези и др.
Инструкция за безопасна работа работа по стълбове на въздушни и съобщителни линии и мрежи
Инструкция за безопасна работа работи с пътна механизация и машини - извършване на работи по железния път
Инструкция за безопасна работа разпределителни уредби ниско напрежение
Инструкция за безопасна работа разрушаване на сгради
Инструкция за безопасна работа ремонтна дейност
Инструкция за безопасна работа рендосваща машина (електрическо ренде)
Инструкция за безопасна работа ръчен циркуляр
Инструкция за безопасна работа ръчна бъркалка (електрическа) за строителни материали и химични строителни продукти
Инструкция за безопасна работа ръчна вагонетка „модерон"
Инструкция за безопасна работа ръчна направа на изкопи
Инструкция за безопасна работа ръчна работа с тежести
Инструкция за безопасна работа ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори
Инструкция за безопасна работа ръчни колички
Инструкция за безопасна работа ръчно извършване на земни работи
Инструкция за безопасна работа ръчно товарене и разтоварване на товари във варели, ролки, барабани и други
Инструкция за безопасна работа ръчноводим електрически високоповдигач
Инструкция за безопасна работа самоходни комбайни
Инструкция за безопасна работа сапанджии и сигналисти
Инструкция за безопасна работа сапани
Инструкция за безопасна работа сгъвачна машина
Инструкция за безопасна работа селскостопанска аптека
Инструкция за безопасна работа силови трансформатори
Инструкция за безопасна работа скара на дървени въглища
Инструкция за безопасна работа скелета, платформи и люлки
Инструкция за безопасна работа складиране и съхранение на строителните материали, детайли и конструкции
Инструкция за безопасна работа сметосъбирач
Инструкция за безопасна работа смр (строително-монтажни работи)
Инструкция за безопасна работа смяна на масла и гресиране на мпс
Инструкция за безопасна работа снегорин, електрически
Инструкция за безопасна работа сокоизстисквачка
Инструкция за безопасна работа стоманени въжета, вериги, куки и захватни приспособления
Инструкция за безопасна работа строителна площадка
Инструкция за безопасна работа строителна площадка - товаро-разтоварване и складиране
Инструкция за безопасна работа строителни машини
Инструкция за безопасна работа строителни машини и подемни механизми
Инструкция за безопасна работа строителни машини, механизми, съоръжения, уредби
Инструкция за безопасна работа строително скеле
Инструкция за безопасна работа стругове
Инструкция за безопасна работа студено обработване на метали - инструкция
Инструкция за безопасна работа студено обработване на метали - правила
Инструкция за безопасна работа стъкларски работи
Инструкция за безопасна работа стълби
Инструкция за безопасна работа стягащи полиестерни ленти
Инструкция за безопасна работа съдове работещи под налягане със сгъстен въздух
Инструкция за безопасна работа съдове, работещи под налягане
Инструкция за безопасна работа таблен вибратор, пневматичен
Инструкция за безопасна работа такелажници, обслужващи крана
Инструкция за безопасна работа текстилни товарозахватни приспособления
Инструкция за безопасна работа телфер
Инструкция за безопасна работа телфер - електрически, верижен
Инструкция за безопасна работа тенекеджийски работи
Инструкция за безопасна работа техника за напояване на земеделски култури
Инструкция за безопасна работа техника за прибиране на реколтата и Инструкция за безопасна работа приспособления към нея
Инструкция за безопасна работа техника за сеитба и садене
Инструкция за безопасна работа техника за следжътвена обработка
Инструкция за безопасна работа техника за торене с минерални торове
Инструкция за безопасна работа техническо обслужване и ремонт на мпс
Инструкция за безопасна работа товарен автомобил
Инструкция за безопасна работа товарен строителен подемник
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварна дейност с автомобили и ремаркета
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни машини
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни площадки и складове
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни работи и складиране на материали
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни работи на дървени материали
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни работи на контейнери
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни работи на пакетни товари
Инструкция за безопасна работа товаро-разтоварни работи на палетизирани товари
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (вериги)
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (греди за повдигане)
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (куки и шегели)
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (повдигателни лапи)
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (сапани от стоманени въжета)
Инструкция за безопасна работа товарозахватни приспособления (текстилни сапани)
Инструкция за безопасна работа токоизправители
Инструкция за безопасна работа топер за панталони
Инструкция за безопасна работа трактор
Инструкция за безопасна работа трактор за градинско косене
Инструкция за безопасна работа трактор, колесен
Инструкция за безопасна работа трамбовка
Инструкция за безопасна работа транспалетна количка - ръчна
Инструкция за безопасна работа тример, бензинов
Инструкция за безопасна работа тример, електрически
Инструкция за безопасна работа тръбоклад
Инструкция за безопасна работа ударна бормашина
Инструкция за безопасна работа училищна компютърна мрежа и интернет
Инструкция за безопасна работа формуване и леене на метали
Инструкция за безопасна работа фреза
Инструкция за безопасна работа фрезова машина с цпу
Инструкция за безопасна работа фритюрник
Инструкция за безопасна работа фритюрник професионален
Инструкция за безопасна работа фугорез - бензинов
Инструкция за безопасна работа фургони като канцеларии, складове, битови помещения и за други цели
Инструкция за безопасна работа хидравличен автокрик
Инструкция за безопасна работа хидравлична преса за бали
Инструкция за безопасна работа хидроизолационни работи
Инструкция за безопасна работа хидрофорна помпа
Инструкция за безопасна работа хладилни шкафове, витрини и камери
Инструкция за безопасна работа хобел
Инструкция за безопасна работа храсторез, електрически
Инструкция за безопасна работа хускварна продукти
Инструкция за безопасна работа циркуляр - бензинов
Инструкция за безопасна работа циркуляр мобилен
Инструкция за безопасна работа циркулярен трион с маса
Инструкция за безопасна работа челен товарач
Инструкция за безопасна работа челен товарач bobcat
Инструкция за безопасна работа четириколесен вилков електрокар нископовдигач
Инструкция за безопасна работа шевна машина (права, покривна, оверлог, илици)
Инструкция за безопасна работа шлосеро-монтажни дейности
Инструкция за безопасна работа шмиргел
Инструкция за безопасна работа шмиргелови апарати и шлайфмашини
Инструкция за безопасна работа шприцмашина
Инструкция за безопасна работа щрайхмус
Инструкция за безопасна работа ъглошлайф
Инструкция за безопасна работа ютия, парна
Инструкция относно изискванията по збут преди откриването на строителната площадка
Инструкция относно обучението и инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Инструкция относно основните организационни мероприятия по збут при изпълнение на строежи
Инструкция общите изисквания по здравословните и безопасни условия на труд при изграждане на строежи
Инструкция относно изискванията за временни административни и санитарно-битови помещения на строителната площадка
Относно безопасната работа на транспорта на строителната площадка
Инструкция относно поддържането на реда и чистотата на строителната площадка, спазването на изискванията за съхраняване и отстраняване на използваните опасни материали, както и събирането, съхраняването и транспортирането на отпадъците и отломките от строителната площадка
Инструкция за безопасна работа при изграждане и експлоатация на временно електрозахранване
Инструкция за безопасност и здраве относно общите изисквания при работа със строителни машини на строителната площадка
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на земни (изкопни и насипни) работи
Инструкция за безопасност и здраве при ръчна направа на изкопи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на кофражни работи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на арматурни работи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на бетонови работи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на зидарски работи
Инструкция за безопасност и здраве при изпълнение
Инструкция на обекти с едроразмерен кофраж
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на строителни изолации
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на облицовъчни работи и настилки
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на електрозаваръчни работи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на тенекеджийски работи
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на електромонтажни работи
Инструкция за безопасна работа при извършване на стъкларски работи
Инструкция за безопасност и здраве при бояджийски работи
Инструкция за безопасност и здраве при работа по почистване на етажни плочи и покриви от натрупани материали
Инструкция за безопасност и здраве при работа на покриви
Инструкция за безопасност и здраве при извършване на ремонтни дейности
Инструкция за безопасност и здраве при работа на височина
Инструкция за безопасност и здраве при използването на преносими и стационарни стълби
Инструкция за безопасност и здраве при работа със скелета, платформи и люлки
Инструкция за безопасност и здраве при работа с крикове
Инструкция за безопасност и здраве при работа с лебедки
Инструкция по безопасност и здраве при работа в складове
Инструкция за безопасност и здраве при работа в зимни условия
Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на сглобяеми елементи и оборудване
Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на строителни конструкции, машини и съоръжения
Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на водопровод и канализация в сгради и др.
Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи
Инструкция за безопасност и здраве при монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
Инструкция относно общите изисквания за безопасност и здраве при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Инструкция за безопасност и здраве при работа със стационарни компресорни инсталации
Инструкция за безопасност и здраве при работа с мобилни компресорни уредби
Инструкция за безопасност и здраве при работа с компресори, задвижвани от двигатели с вътрешно горене или от електродвигатели
Инструкция за безопасност и здраве при работа с булдозери
Инструкция за безопасност и здраве при работа с багери
Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварни работи
Инструкция по безопасност и здраве при работа с товаро-разтоварни машини
Инструкция за безопасност и здраве при работа с автокран
Инструкция за безопасна работа на бетонов възел
Инструкция за безопасна работа при полагане на бетонна смес с автобетонпомпа
Инструкция за безопасност и здраве относно общите изисквания при работа на водач на бетоновоз
Инструкция за безопасна работа с електрически сушилен шкаф в строителна лаборатория
Инструкция за безопасност и здраве при експлоатация на електрокари и мотокари
Инструкция за безопасност и здраве при работа с портален и мостови кран
Инструкция за безопасност и здраве при работа на строителни работници с ръчни преносими ел.инструменти, преносими лампи и трансформатори
Инструкция относно сигнализациите при работа със строителни машини и повдигателни съоръжения
Инструкция за безопасност и здраве при работа с челен товарач
Инструкция за безопасност и здраве при работа с кулокран
Инструкция за безопасност и здраве относно общите изисквания при работа с телфери
Инструкция за безопасност и здраве при работа със строителни подемници за товари
Инструкция за безопасност и здраве при работа с бензино-моторни триони
Инструкция за безопасност и здраве при работа с товарозахващащи приспособления
Инструкция за безопасност и здраве при работа с автомобили
Инструкция за безопасност и здраве при работа с разтоварващи се автомобили самосвали
Инструкция за безопасност и здраве при работа с влекачи, ремаркета и полуприцепни ремаркета
Инструкция по безопасност и здраве при работа на водач на товарна кола над 12 тона
Инструкция за безопасност и здраве при ремонт на автомобили
Инструкция за безопасна работа с ръчни механични инструменти
Инструкция за безопасност и здраве при работа с отоплителни котли
Инструкция за безопасност и здраве при работа с шмиргелов апарат
Инструкция за безопасност и здраве при работа с иглен вибратор
Инструкция за безопасност и здраве при работа с преносим циркуляр
Инструкция за безопасност и здраве при работа с ръчна електрическа ъглошлайфна машина
Инструкция за безопасност и здраве при работа с ръчна електрическа пробивна машина (бормашина)
Инструкция за безопасна работа със стационарна пробивна машина
Инструкция за безопасност и здраве при работа с гилотина за рязане на метал
Инструкция относно основните изисквания за безопасност и здраве при работа в дърводелски цех
Работа на строителен дърводелец
Инструкция за безопасност и здраве при работа с банциг
Инструкция за безопасност и здраве при работа с циркуляр
Инструкция за безопасност и здраве при работа с абрихт
Инструкция за безопасност и здраве при работа в ограничени пространства (съдове, шахти, камери, резервоари, кладенци, закрити канали, тръбопроводи, колектори, силози и др., които са достатъчно големи, за да влезе човешко тяло)
Инструкция за безопасност и здраве при работа с бутилки с газ пропан-бутан
Инструкция за безопасна работа с видеодисплеи
Инструкция за действията при трудова злополука
Инструкция за основните правила за оказване на първа помощ
Инструкции за шивашкото и текстилно производство
Инструкция за безопасна работа с машини за развиване, измерване и преглеждане на тъкани
Инструкция за безопасна работа с кроячни машини
Инструкция за безопасна работа при разкрояване
Инструкция за безопасна работа с машина за настилане на тъканите
Инструкция за безопасна работа с шевна машина
Инструкция за безопасна работа с оверлог, илична машина
Инструкция за безопасна работа с машина за зашиване на копчета
Инструкция за безопасна работа с подлепваща преса
Инструкция за безопасна работа с каландър-цилиндрична подлепваща машина
Инструкция за безопасна работа с ютия/обикновена парна
Инструкция за безопасна работа с парна гладачна машина
Инструкция за безопасна работа с автомат за филетки
Инструкция за безопасна работа с автоматичен робот (кътър)
Инструкция за безопасна работа с банциг в шивашкото производство
Инструкция за безопасна работа с накатвачна машина
Инструкция за безопасна работа с парогенератор
Инструкция за безопасна работа с компресор за сгъстен въздух
Инструкция за безопасна работа с бойлер
Инструкция за безопасна работа с машина за почистване на петна
Инструкция за безопасна работа с парни котли
Инструкция за безопасна работа на електромехано-шлосер
Инструкция за безопасна работа в шивашка фирма
Инструкция за безопасност в склада на шивашката фирма
Инструкция по пожарна безопасност
Инструкция за безопасна работа с автоклави
Инструкция за ръчна работа с тежести
Инструкция за безопасна работа с центрофуги
Инструкция за безопасна работа с опасни химически вещества и препарати в шивашкото и текстилно производство
Инструкция за безопасна работа с кръгло-плетачна машина
Инструкция за безопасна работа при първична обработка на лен и коноп
Инструкция за безопасна работа при първична преработка на памук
Инструкция за безопасна работа в предачното производство на ленено-конопена промишленост
Инструкция за безопасна работа в тъкачно производство на ленено-конопена промишленост
Инструкция за безопасна работа на апертурно-багрилно производство на ленено-конопената промишленост
Инструкция за безопасна работа в производството на нетъкан текстил по иглонабивен начин в ленено-конопената промишленост
Инструкция за безопасна работа при производство на плоскости в ленено-конопената промишленост
Инструкция за безопасна работа в памукопредачно производство на памукотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа памукотъкачно производство на памукотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа на нетъкан текстил в памукотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа при производство на шевни и бродерийни конци в памукотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа на апретурно-багрилно производство в памукотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа при вълненопредачно производство във вълненотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа при апретурно-багрилно производство на вълненотекстилната промишленост
Инструкция за безопасна работа при свилоточене в копринената промишленост
Инструкция за безопасна работа в коприненотъкачно производство в копринената промишленост
Инструкция за безопасна работа в апретурно-багрилно производство в копринената промишленост
Инструкция за безопасна работа в трикотажно-чорапното производство
Първа долекарска помощ
Инструкции за хотелиерство и ресторантьорство
Инструкция за безопасност и здраве на администратор на хотел
Инструкция за безопасност и здраве при работа на камериерка
Инструкция за безопасност и здраве на сервитьор
Инструкция за безопасност и здраве при работа на Барман
Инструкция за безопасност и здраве на рехабилитатор-масажист
Инструкция за безопасност и здраве при работа на отговорник поддръжка на басейн
Инструкция за безопасност и здраве при работа на готвач
Инструкция за безопасност и здраве при работа на работник кухня
Инструкция за безопасност и здраве при работа на касиер в заведение за бързо хранене, ресторант и др.
Инструкция за безопасна работа с фритюрник
Инструкция за безопасна работа с фреш машина (тип центрофуга и за цитруси)
Инструкция за безопасна работа с микровълнова печка
Инструкция за безопасна работа с миксер
Инструкция за безопасна работа с блендер
Инструкция за безопасна работа с пасатор
Инструкция за безопасна работа с машина за рязане на зеленчуци
Инструкция за безопасна работа със скара и плоча
Инструкция за безопасна работа с тостер
Инструкция за безопасна работа с машина за пресоване на плодове
Инструкция за безопасна работа с хладилни съоръжения - фризер
Инструкция за безопасна работа с хладилни съоръжения - ледогенератор
Инструкция за безопасна работа с кафемелачка и кафемашина
Инструкция за безопасна работа с хладилник
Инструкция за безопасна работа с колбасорезачка
Инструкция за безопасна работа с миялна машина
Инструкция за безопасна работа с тестомесачка и пещ за пици
Инструкция за безопасна работа с тенджера под налягане
Инструкция за безопасна работа с електрически бойлер
Инструкция за безопасна работа с паро-конвектор
Инструкция за безопасна работа с механичен валяк
Инструкция за безопасна работа с тежести
Инструкция за безопасна работа с видеодисплеи
Инструкция за безопасност и здраве при работа с бутилки с газ пропан-бутан
Инструкция за безопасност и здраве при работа с уреди на газ (газов котлон) Инструкция за безопасност и здраве при работа с газов котлон
Инструкция за безопасност и здраве при работа с газова печка
Правила за оказване на първа до лекарска помощ при увреждане на здравето при работа
Инструкция и процедури за установяване, разследване, регистриране и отчитане на инциденти и трудови злополуки
Опис на лекарствата, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечките (съгласно Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа 1994 г.)
2018-07-12