Инструкция за безопасна работа на шлосер и шлосер-монтьор

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа на шлосер и шлосер-монтьор

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

ИНСТРУКЦИЯ за безопасна работа на шлосер и шлосер-монтьор

1.До работа като шлосери и шлосер-монтьори да се допускат правоспособни лица, преминали съответната подготовка за работа с машините, на които работят и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.
2.Шлосерът и шлосер-монтьорът да работят с добре при-брано към тялото работно облекло и лични предпазни средства, съгласно утвърден списък за дейността.
3.Преди започване на работа, шлосерите и шлосермонтьорите да проверят:
•изправността на машините;
•порядъка в работната зона на машините;
•липсата на странични лица до машините.
4.Шлосерът и шлосер-монтьорът да не допускат работа на необезопасена машина и съоръжение.
5.Преди започване на работа, всяка техническа неизправност да се отстрани, машината да се провери на празен ход, след което може да се започне работа.

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване. При използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции“.

Инструкциите за безопасна работа с оборудване трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:
•условията за използване на работното оборудване;
•предвидимите ненормални ситуации;
•изискванията за безопасност и здраве при работа;
•извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител производствено поделение

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с електро и мотокари

  Инструкции ЗБУТ
  15.00 лв.
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с пневматичен пистолет за кламери

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения