Инструкция за безопасна работа при направа на пакетно-повдигнати плочи

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа при направа на пакетно-повдигнати плочи

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа при направа на пакетно-повдигнати плочи

До работа при направа на пакетно-повдигнати плочи да се допускат пълнолетни, квалифицирани лица, преминали подготовка за работа и с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.
Персоналът, обслужващ инсталациите за пакетно-повдигнати плочи (ИППП) да е преминал обучение за придобиване на необходимата квалификация или правоспособност за работа с инсталацията.
На работното място да се допускат лица с работно облекло и лични предпазни средства, които са инструктирани и обучени за използването им.
Персоналът, обслужващ инсталациите да е преминал обучение за придобиване на необходимата квалификация или правоспособност за работа със съответните инсталации.

Съгласно чл.16 и чл.19 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. При извършване на строителни и монтажни работи строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.
Инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона.
Инструкциите трябва задължително да се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър подизпълнители и търговски отношения

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа на електрически двигатели и трансформатори

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Моделиер-конструктор облекла

  Длъжностни характеристики
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения