Инструкция за безопасна работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите и сърцата

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите и сърцата

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите и сърцата

До работа при приготвяне на леярска пръст и формоване на формите за сърцата да се допускат пълнолетни лица, преминали медицински преглед и с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
При работа, операторите да ползват работно облекло от подходяща материя и лични предпазни средства за защита на крайниците, очите и дихателната система.
Да се работи по технология, при която процесите при приготвяне на формовъчните и сърцарските смеси са механизирани.
Да не се допуска ръчно почистването на барабаните, транспортните ленти и елеваторите от полепнала пръст по време на движение.

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!

Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Подгответе работното място за COVID-19

  Трудова Медицина
  Преглед
 • Определяне на местата за трудоустроени лица през 2018 г.

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Подов стикер Спазвай Дистанция

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Прахов пожарогасител АВС 2 кг.

  Пожарогасители
  27.00 лв.
  Преглед