Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

9.60 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

До работа със затиловъчни стругове и шлифовално-затиловъчни машини да се допускат квалифицирани лица, с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа със затиловъчни стругове и шлифовално-затиловъчни машини да се провери:
• техническата изправност на машината;
• обезопасеността на машината (всички предпазители и капаци да са затворени и здраво закрепени);
• работата на системата за смазване;
• да няма хора в работната зона на машината;
• порядъкът на работното място;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Главен мениджър оборудване оптични мрежи

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Заповед за отговорно лице по безопасно управление на опасните отпадъци

  Документация ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Пенсии за осигурителен стаж и възраст

  Трудови правоотношения
  Преглед