Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

9.60 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа със затиловъчни стругове и шлифовално затиловъчни машини

До работа със затиловъчни стругове и шлифовално-затиловъчни машини да се допускат квалифицирани лица, с които са проведени инструктажи по безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа със затиловъчни стругове и шлифовално-затиловъчни машини да се провери:
• техническата изправност на машината;
• обезопасеността на машината (всички предпазители и капаци да са затворени и здраво закрепени);
• работата на системата за смазване;
• да няма хора в работната зона на машината;
• порядъкът на работното място;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Инструкция за безопасна работа с ръчни лопати

  Инструкции ЗБУТ
  4.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Аптечки за работното място

  Аптечки за първа помощ
  76.00 лв.
  Преглед
 • Заповед № РД-01-879 от 22 октомври 2018 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.

  Безопасност и здраве
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения