Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с високочестотни уредби

До работа с високочестотни уредби да се допускат квалифицирани лица, с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа с високочестотна уредба да се провери:
• техническата изправност на уредбата;
• обезопасеността на уредбата;
• да няма разхвърляни детайли и други предмети;
• да няма разлети по пода масла и други течности;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място.

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Аптечка за дома

  Аптечки за първа помощ
  66.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с каландър

  Инструкции ЗБУТ
  9.00 лв.
  Преглед
 • Правила за ползване на www.zbut.bg

  Услуги ЗБУТ
  Преглед
 • Онлайн (дистанционно) обучение на орган по безопасност и здраве

  Курсове по ЗБУТ
  36.00 лв.
  Преглед