Инструкция за безопасна работа с газов грил

Инструкция за безопасна работа с газово барбекю / газов грил. Инструкция за безопасна работа с газов грил. Инструкция за експлоатация за газово барбекю. Газовото барбекю. Инструкции за употреба, монтиране и инсталация. Полезна информация за барбекю

Инструкция за безопасна работа с газов грил
Инструкция за безопасна работа с газово барбекю/газов грил.
Инструкция за експлоатация за газово барбекю
Условия за използване на работното оборудване.
Газовото барбекю е предназначено за външно ползване! То трябва да бъде поставено на хоризонтално, твърдо, равномерно, не възпламеняващо се, запазено от вятър място
.
Газовото барбекю не бива да бъде транспортирано във включено състояние! След употреба затворете газовите кранове на бутилката и на грила!
Внимание:
 • Някои части на газовото барбекю могат да бъдат особено горещи!
Внимание:
 • В никакъв случай не употребявайте при запалване или за повторно запалване спирт, бензин, или подобна опасна течност!
Технически данни
 • Вид газ: Течна газ (Пропан / Бутан) Газова бутилка: Къмпинг 3 - 5 - 11 кг. 
 • Налягане при съединение: 50 mbar Консумация: 40 g/h
 • Топлинно изпълнение: около 5,5 kW
 • Общо тегло: около 16 кг.
 • Цялостен размер: около Шир. 84 см, Вис. 100 см, Дълж. 52 см 
 • Повърхност на грил: около 49 x 38 см
 • Регулатор на газ: продължително регулиране 
 • Запалител: Запалител - Пиезо
 • Нагорещени камъни: вулканични камъни (лава-камъни) със средна големина
 • (35-50 мм), 3кг
 • Съдържанието на една 5 килограмова газова бутилка е достатъчна в продължение за около 12,5 часа печене при максимално работа(мощност).
Функция - Пускане на уреда в експлоатация
След натискане на бутона се запалва регулираща се газова горелка. Тя нагорещява вулканичните камъни. Тези камъни разпространяват топлината равномерно на сложените продукти на скарата и имат за цел мазнината или марината да изтича през дупките и да предпазят от изгаряне. Тъй като капацитета на камъните е неограничен, от време на време те трябва да се сменят или почистват.
Времето за приготовление е минимално. Грилът при всички случаи е готов.

Поставяне на уреда
Поставете оборудването на хоризонтално, твърдо, равномерно, не възпламеняващо се, запазено от вятър място.
Внимавайте, оборудването да бъде на повече от 1м от горими материали и от стената най-малко на 0,25м. Газовата бутилка да се пази от директни слънчеви лъчи и да се държи достатъчно далеч от други топлинни източници (макс. 50°C). Забранено е по време на експлоатация да се мести газовото барбекю, и да се оставя без надзор!
Газовата бутилка е поставете до уреда така, че маркуча на газовото устройство да не се прегъне или извие, да не се опъва, и до газовата бутилка да няма излъчваща се топлина!
Не се позволява поставянето на газовата бутилка директно под уредбата!
Инструкция за експлоатация за газово барбекю
Съхраняване на уредбата
Преди да оставите газовото барбекю обърнете внимание на следните точки:
1.Газовото барбекю да е в студено състояние.
2.Прекъснете връзката между газовата бутилка и барбекюто.
3.Да се почисти газовото барбекю.
4.Обърнете внимание на това, че маркуча на газовото устройство да не е прегънат или извит.

Свързване на газовата бутилка
За свързване към газовата бутилка са необходими следните неща:
 • обикновена газова бутилка - 3кг.,5кг. или 11 кг-ва газова бутилка.
 • редуктор*, с 1,5 kg/h максимално експлоатационно налягане 30 mbar -ово (* опционално в кутията на изделието-отговарящо на използваната газова бутилка)
 • маркуч за газовото устройство с достатъчна дължина, която позволява свободен монтаж без да се огъне. 

При смяна на газовата бутилка направете следното:
 • Затворете газовия кран.
 • Свалете намалителя на налягането от газовата бутилка.
 • Поставете върху резбата на вентил (клапата) на газовата бутилка защитна капачка (тапа).
 • Сложете новата бутилка като обърнете внимание на първа точка от стъпките на свързване.
Съхраняване на газовата бутилка
Забранено е газовата бутилка да се съхранява в мазета, стълбища, коридори, етажи на сгради, като и до тяхна непосредствена близост. Вентилите (клапите)трябва да бъдат снабдени с предпазителна тапа(капачка) и гайка за затваряне.
Газовите бутилки и в празно състояние изискват постоянен надзор. Преди употреба на газовото барбекю както и след по-дълго време през което не е използвано, проверете газопроводите и свръзките от запушване, например от насекоми или други. В запушена газова тръба може пламъкът да се върне обратно!

Указания за употреба
Пускането в експлоатация на газов грил може да стане само тогава, когато сте уверени във уплътнението на всички свръзки, през които минава газта.
За пускане в експлоатация: По време на запалване на газовата горелка никога не се навеждайте над повърхността за печене!

Запалването на грила е гарантирано, ако се придържате към следните стъпки :
1. Отворете капака на грила и във времето на запалване го оставете отворен.
2. Отворете вентила (клапата) на газовата бутилка.
3. Натиснете копчето за регулиране на газ и го сложете на максимум (на голям пламък). Задръжте го натиснат, при което натиснете бутона за запалване, докато главата на горелката не се запали.
4. При неуспешно запалване поставете копчето за регулиране на газ в основно положение, т.е изключете го и след 3 минути повторете запалването.
5.Нагласете желаната температура с помощта на копчето за регулиране на газ и затворете капака на грила.
6. Преди затваряне на клапата на газовата бутилка, копчето за регулиране на газ трябва да бъде в основно положение.

Внимавайте и за следните неща:
Винаги запалвайте грила известно време преди употреба при затворен капак и висок пламък. При първа употреба този процес трябва да продължи поне 20 минути. Използвайте грил-ръкавици при работа с газовото барбекю, например при допир на грил-скарата или горещия капак!

Почистване и поддръжка
След употреба скарата да се почиства с препарат за чистене на скара и с грил-четка. Лава-камъните имат неограничено време за използване, затова е препоръчително веднъж в годината да се измиват с препарат и с вода, или да се сменят. Същите указания важат и за почистването на уреда.
За чистене и поддържане на газопроводните части (клапи, свръзки) обърнете се към специалист.
Дюзата на газта на регулиращия елемент (част) може да се почисти с игла. В никакъв случай не разглобявайте регулиращия елемент и внимавайте при сглобяването на газопроводните части, дали са сложени на правилното място и дали всички уплътнели са в наличност.
След почистването и монтажа проверете дали дюзата (на регулиращия елемент) и тръбата за горене са на правилното си място.
Газопроводната тръба трябва да достига около 3- 5 мм-ра в тръбата на регулиращия елемент. Затова се предвижда въздушния отвор на газопроводната тръба, за да образува смес от газ и въздух. Без тази смес пламъкът гори в жълт цвят (само газ) и не се постига достатъчна температура.
Никога не извършвайте самостоятелно ремонти по газотехническите части, обърнете се към специалист.
В повечето случаи може по-малките повреди да ги отстраните с помощта на следната таблица:

Повреда

Проверете

Отстраняване

Мирише на газ

Проверете уплътнителя на газовата бутилка.

Проверете всички газопроводни елементи със сапунена луга или спрей пропускащ вода

Ако е повреден, сменете го.

 

Свободните свръзки да се завинтят.

Горелката не се запалва

Има ли газ в бутилката?

Отворен ли е вентила на бутилката?

Правилно ли е свързана тръбата на горелката с дюзата?

Ако няма, сменете я или я напълнете.

Отворете вентила Горелката и устройството да се свържат правилно

Силен пламък и горене на лава- камъните

Много ли са замърсени камъните?

Много ли са мазни и с марина продуктите за печене?

Да се почистят.

Изсипете количеството мазнина. Сложете мазните и с марина продукти в чиния(блюдо) за грил и намалете температурата на грила.

Температурата на уредбата не е достатъчно висока

Затоплихте ли предварително грила?

Гори ли пламъкът навсякъде равномерно?

На повече пластове ли са сложени лава-камъните?

Най-малко 5-10 мин. преди употреба да се затопли.

Ако не гори, почистете горелката.

Лава-камъните да се поставят само на 1 пласт, да покриват 80 %

Пламъкът бие обратно – в редки случаи може да бие обратно чак до тръбата на горелката

Чува се пукащ звук.

Веднага затворете газовия кран(вентил), изчакайте 1 минута и запалете отново уредбата. Ако явлението се повтаря трябва да почистите горелката и тръбата!

2017-11-11