Инструкция за безопасна работа с оксижен

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с оксижен

24.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с оксижен

До работа с оксиженов апарат да се допускат пълнолетни, правоспособни лица, с които е проведено обучение и инструктажи по безопасност и здраве при работа и са запознати с настоящата инструкция.
При работа с оксиженовия апарат, оксиженистът да носи в себе си документа за правоспособност.
При работа с оксижен да се ползва работно облекло и лични предпазни средства за защита на тялото, очите, дихателната система и крайниците.
Преди започване на работа операторът да провери:

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Инструкция за безопасност при организация на работните места

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа при механизирано отглеждане на животни

  Инструкции ЗБУТ
  24.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа при производство на паркет

  Инструкции ЗБУТ
  24.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с шевна машина

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения