Инструкция за безопасна работа с промишлени пещи ползващи течно гориво

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с промишлени пещи ползващи течно гориво

18.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с промишлени пещи ползващи течно гориво
До работа с промишлени пещи с течно гориво да се до-пускат квалифицирани лица, с които са проведени всички видове инструктаж, преминали са обучение на работното място и са запознати с настоящата инструкция.
Операторите, обслужващи пещите да работят с добре прибрано към тялото работно облекло и лични предпазни средства за защита на косата, крайниците, очите и тялото.
Преди започване на работа, да се провери:
• изправността на вентилаторите, които доставят въздуха;
• изправността на нафтопровода, уплътнението, крановете;
• изправността на контролноизмерителни прибори и шибър на димоотвода;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Към 27.03.2017 година само част от 210000 работодатели са подали данни по чл.15 от ЗЗБУТ

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с електро и мотокари

  Инструкции ЗБУТ
  15.00 лв.
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Боргвергист

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Пожарна безопасност

  Пожарна безопасност
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения