Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр

12.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с ръчен циркуляр

До работа с ръчен циркуляр да се допускат пълнолетни, квалифицирани лица, с които са проведени всички видове инструктажи за безопасна работа, преминали са обучение на работното място и са запознати с настоящата инструкция.
Да се работи с повишена концентрация, да се следят внимателно действията и да се постъпва предпазливо и разумно. Да не се използва циркулярът, когато операторът е уморен или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.
Да се работи с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила и антифони. Да не се работи с широки дрехи или украшения. Косата, дрехите и ръкавиците да се държат на безопасно разстояние от въртящи се звена на ръчния циркуляр.

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Проект на национална програма за здраве и безопасност при работа 2018 - 2020

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Осветление на работното място и светлинен климат

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Монтьор ремонт на машини и оборудване

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Главен експерт в дирекция ДЗЗД

  Длъжностни характеристики
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения