Инструкция за безопасна работа с фрези хобел и фрези борверг

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с фрези хобел и фрези борверг

18.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с фрези хобел и фрези борверг

До работа с фрезхобел и фрезборверг да се допускат квалифицирани лица, с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
Преди започване на работа с фрезхобела и фрезборверга да се провери:
• техническата изправност на фрезхобела и фрезборверга ;
• обезопасеността на фрезхобела и фрезборверга, всички предпазители и капаци да са затворени и здраво закрепени;
• да няма хора в работната зона на фрезхобела и фрезборверга;
• порядъкът на работното място;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Инструкция за безопасна работа при ремонт и почистване на машини и съоръжения

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за действие с уреди за пожарогасене

  Инструкции ЗБУТ
  12.00 лв.
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с оксижен

  Инструкции ЗБУТ
  24.00 лв.
  Преглед
 • Заключение за пригодност за работниците и служителите от СТМ

  Трудова Медицина
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения