Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри.Задължения на преподавателя и на ученика.Правни и етични аспекти

Инструкция за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри