Как да започнем работа още от училище

Трябват законодателни промени за по-лесното въвеждане на дуалното обучение в България. Институциите в образователната система трябва сериозно да се замислят за ясно формулирани критерии за качество и ефективен контрол

Как да започнем работа още от училище

Образованието по дуална форма е тройно печеливша формула


"Трябват законодателни промени за по-лесното въвеждане на дуалното обучение в България. Институциите в образователната система трябва сериозно да се замислят за ясно формулирани критерии за качество и ефективен контрол. Ако повече училища допуснат бизнеса в партньорство, то това определено ще повлияе върху повишаване качеството на професионалното обучение".
 
Това заяви в интервю за БГНЕС София Дамянова, дългогодишен сътрудник на Стопанска камара Австрия /ADVANTAGEAUSTRIA, както и ръководител на австрийския проект „Дуално обучение в България".
 
"Дуалната образователна система се е доказала през годините в Австрия, Швейцария и Германия като надежден начин за подготовка на добре обучени кадри за икономиката и успешна реализация на младите хора. Така този тип обучение се оказва гаранция срещу безработица и осигурява добри доходи", обясни още София Дамянова.
 
Образованието по дуална форма е тройно печеливша формула: за ученика - усвоява професия, придобива знания, умения и компетентности, и може да стартира свой собствен бизнес. За фирмата - обучава бъдещите си кадри по най-висок стандарт, редуцира средства и време при подбора на персонал, увеличава конкурентоспособността на компанията. Училището пък привлича повече ученици и обновява материалната си база.
 
Мениджърът на проекта за въвеждане на дуалното обучение в България обаче призна, че има трудности при неговото въвеждане. "Първите дуални паралелки в страната стартираха през учебна 2015/2016 г. През годините бяха направени редица промени за развитието на дуалната система, но, за съжаление, те не бяха достатъчни". Това е така, защото все още има недобри и неясни формулировки в законодателството, които затрудняват фирмите при провеждането на дуално обучение. "В редица населени места приемът в професионалните гимназии не е съобразен с това в кои сектори се развива местната икономика и какви са нуждите на регионалния бизнес, а се осъществява според добре звучащи за училища и родители специалности.

 

Приемът на ученици става по тясно специфични специалности, а не по професия, което прави по-трудно намиране на работодатели за обучение в реална работна среда на учениците. Надявам се, че тези проблеми ще се разрешат с предстоящото въвеждане на новия списък с професиите", смята София Дамянова.
 
Оказва се, че за работодатели и училища е изключително предизвикателство времето за изчакване от 3 години (осми, девети и десети клас – когато се изучават общообразователните предмети), преди учениците да стартират реалното си обучение в реална работна среда във фирмите в 11-ти и 12-ти клас.

"За подобряване на модела трябва да се помисли да се осъществят законодателни промени, така че да се създадат възможности за премахване на този дълъг период на изчакване. Ако разпределението на учениците по партньорските за училищата фирми се осъществява в края на десети клас, повече работодатели ще се включват в партньорства по дуална система, от друга страна – учениците ще са в по-осъзната възраст при избор на специалност, съответно – на форма на обучение и на работодател. За да бъдат избегнати трудности при намиране на компании-партньори, партньорски училища и желаещи ученици за дуалните паралелки, е необходимо да се проведе от страна на отговорните институции по-мащабна информационна кампания за възможностите и предимствата на дуалната система на обучение.

Дуалното обучение влиза в университетите


За успешното и устойчиво развитие на обучението по дуална форма изключително важно е да се активира системата за кариерно ориентиране на ученици, фирмите да „отворят" врати и да покажат модерните предприятия, новите технологии и условията на труд, за които в нашето общество битуват стари и нереални представи, да се споделят в обществото добрите примери от реализирали се ученици по дуална система, които градят кариера в обучавалите ги фирми", съветва Дамянова.
 
На въпрос на колко места дуалното обучение е вече факт в страната ни, София Дамянова обясни, че през учебната година 2023/2024 над 1200 ученици се обучават в партньорските компании по 15 професии.
"За новия план-прием (2024/25 г.) ще заявим над 260 нови ученици, които партньорските ни фирми ще обучават по най-висок стандарт. Подпомагаме и консултираме над 30 училища в България в 19 населени места", заяви мениджърът на проекта.
 
Димитрова участва и в работната група към МОН по теми, свързани с подобряване на модела на дуалната система на обучение в България. От опита си споделя, че отношението на училищата към дуалната система към момента е в двете крайности: "Има училища, които припознават ползите от дуална форма на обучение и желаят да осигурят на своите ученици качествено професионално образование и реализация след завършване на основно образование; все още има много гимназии, които не желаят да участват в партньорство с бизнеса, тъй като бягат от поемане на допълнителни ангажименти ", категорична е София Дамянова.

Източник: www.pariteni.bg