Как да изберем правилните лични предпазни средства за защита от шум - тапи за уши или антифони

Как да изберем правилните лични предпазни средства за защита от шум - тапи за уши или антифони, Избор на лични предпазни средства - тапи за уши или антифони, Лични предпазни средства (тапи за уши /антифони)

Как да изберем правилните лични предпазни средства за защита от шум - тапи за уши или антифони

Как да изберем правилните лични предпазни средства за защита от шум - тапи за уши или антифони

Лични предпазни средства (тапи за уши /антифони)

 • Ако не могат да бъдат ползвани други средства за предотвратяване на рисковете, дължащи се на експозицията на шум, работодателят трябва да предостави на работниците си лични предпазни средства за защита на слуха.

Условия:

 • Когато експозицията превиши „долните стойности за предприемане на действие", работодателят предоставя на работниците си предпазни средства за уши.
 • Когато експозицията е равна или по-голяма от „горните стойности за предприемане на действие", работниците трябва да носят лични предпазни средства за защита на слуха. Тези предпазни средства трябва да са в състояние да премахнат или да го намалят риска колкото е възможно повече.

Как мога да предпазя слуха по време на работа?

 • Най-сигурният метод за превенция на професионалната глухота е да се намали шума при източника по инженерни методи. Въпреки това, в определени условия на работното място, има много малко възможност или почти нищо не може да направи, за да се намали шума при източника. В такива работни места, работниците носят защита на слуха, за да се намали количеството на шума, достигащ до ушите.

Какви са някои неща, които трябва да знаете за избора на устройства за защита на слуха?

 • Хората трябва да носят защита на слуха ( антифони ), ако шума или нивото на звука на работното място, надвишава 80 децибела (A-претеглено) или db (A). Защита на слуха намаляване нивото на експозиция на шум и на риска от загуба на слуха.
 • Програма за опазване на слуха включва измерване на шума, правилен избор на антифони, обучение на служителите, аудиометричното тестване, поддръжка, контрол и съхранение на документацията, както и оценка на риска.
 • Ефективността от защита на слуха намалява значително, ако антифоните не отговарят на излагането на шум или ако се носят само при непълно работно време по време на периода на излагане на шум. За да има ефективност задължително трябва да се ползват.

Какви са предимствата и ограниченията на тапи за уши и антифони?

 • Има предимства и недостатъци, свързани с използването на антофони или тапи за уши.
 • Тапи за уши може да бъде масово произвежданите или индивидуално направени за да паснат на ухото, и те могат да бъдат за многократна употреба или за еднократна употреба. От положителна гледна точка, те са лесни за използване, по-евтин от антофони и по-удобно в горещи или влажни работни зони. Погледнато от друга страна, те осигуряват по-малко защита от някои антофони, и не трябва да се използва в области, които имат нива на шум над 105 db (A) (A-претегленото децибела). Те не са толкова видими като антофини и ръководител не може лесно да провери, за да види дали работниците ги носят. Те трябва да бъдат правилно поставени, за да се осигури адекватна защита.
 • Антифони могат да се различават по отношение на материала и дълбочината на купола, и силата на лентата за глава. В по-дълбоко и по-тежки купола, толкова по-затихване на ниска честота, предоставена от предпазителя. Лентата за глава трябва да се притиска достатъчно здраво, за да стоят правилно антифоните и да не са прекалено стегнати което ще води да некомфорт. От положителна гледна точка, антифони могат да осигурят по-голяма защита от напи за уши, въпреки че това не винаги е вярно. По лесно се прибират, като цяло са по-трайни от тапи за уши, и имат сменяеми части. Погледнато от отрицателната страна, те са по-скъпи, а често и по-малко удобни от тапи за уши, особено в горещите работни зони. В районите, където шумовите нива са много високи, антифоните и тапи за уши могат да се носят заедно, за да се даде по-добра защита.

Следващата таблица обобщава разликите между тапи за уши и антифони

                                                                                      Сравнение на защита на слуха

Тапи за уши

Антифони

Предимства:

 • малки и лесно поставяне
 • удобно да се използва с друго оборудване, лични предпазни средства (може да се носи с антифони)
 • по-удобно за дългосрочно износване на горещо, влажно работни зони
 • удобен за използване в затворени работни помещения

Предимства:

 • звукоизолиращият ефект е по-голям и има разнообразие за потребителите
 • проектирани така, че един размер е подходящ за повечето размери на главата
 • лесно се вижда от разстояние, което подпомага наблюдението за тяхното използване
 • не се скриват или изгубват лесно
 • може да се носи с малки ушни инфекции

Недостатъци:

 • нуждае от повече време, за да се поберат
 • по-трудно е да поставите и извадите
 • изискват добри хигиенни практики
 • може да раздразни ушния канал
 • лесно се изгубват
 • по-трудно да се види и трудно става следене на използването

Недостатъци:

 • по-малко и по-тежки преносим
 • по-неудобни за използване с други лични предпазни средства
 • неудобни в горещ и влажни работни зони
 • неудобни за употреба в затворени работни помещения
 • може да попречи на използването на очила
 • при носенето на очила може да наруши уплътнението между маншона на ухото и кожата което води до намаляване на защита на слуха

Защо е толкова важно предпочитанията на потребителя?

 • Човешките аспекти на защита на слуха са особено важни, тъй като единствената защита е използване на лпс за защитата на слуха. Някои хора не приемат определени видове антифони. Всяко човешко същество е различно, и анатомията на ушния канал и ухото може да се различават значително от човек на човек.
 • Това е добра идея за работодателя да осигурят голям брой различни видове защита на слуха, от които работниците могат да избират, като се има предвид всички съображения за безопасност или хигиенните изисквания на определен вид антифони.
 • Например, тапи за уши, които се използват в завод, където хората ги използват повторно в рамките на деня, често ги поставят с мръсни пръсти, и може да вкарат мръсотия и бактерии в ушите, което води до възпаление на ухото.
 • Долната граница на защита на слуха е предпочитание на работниците. Ако работниците не харесват вида на защита (например, ако е неудобно, не се вписва добре, или не е възможно), те няма да го носите.

Какво трябва да знаете за слуховите протектори?
 • Спазвайте инструкциите на производителите.
 • Тапите за уши трябва да се изтеглят навън и нагоре с другата ръка за да уголемят и изправят ушния канал, и да се постави с чиста ръка.Уверете се тапа за уши е плътно в ушния канал. 

Как трябва да се грижа за моето устройство за защита на слуха?
 • Следвайте инструкциите на производителя.
 • Проверете антифоните редовно за износване.
 • Сменете възглавнички за ушите или щепсели ако вече не са податливи.
 • Замяна на лентата за глава ако не са толкова опънати, така няма да пасват плътно до главата.
 • Разглобявате антифони за почистване.
 • Измийте възглавничките за ухо с течен препарат разтворен в топла вода, и след това измийте с топла вода. Уверете се, че възглавничките за ушите, не са мокри.
 • Използвайте мека четка за отстраняване на масло и замърсявания, които могат да са се втвърди наушници.
 • Премахнете излишната влага от тапите или възглавнички и след това поставете върху чиста повърхност и използвайте въздух за одухване. (Проверете препоръките на производителя първо да разберете дали антифоните могат да се перат.)


  Какви видове слухови протектори са на разположение?
  • Тапи за уши се поставят като блокира шума до ушния канал. Те могат да бъдат заготовки или формовъчните (тапи за уши от пяна). Тапи за уши, се продават като продукти за еднократна употреба или за многократна употреба. Предлагат се и персонализирани тапи за уши.

  Тапи

  • Полу вмъкване в ушите, като се състоят от две тапи за уши, поставени върху краищата на ушния канал.

  Антифони

  • Антифони състоят се от звукозащитни материал и меки възглавнички за ушите, които се побират около ухото и твърди външни чаши. Те се държат на главата.
  • Антифоните са последната защита срещу шума, които могат да помогнат да бъде предотвратено намаляването на слуха в бъдеще. Поради това е изключително важно за работещите, които са в среда с високи и постоянни нива на шум да се подберат правилни антифони или тапи, които да намаляват нивото на шума до приемливо ниво. Кои са факторите, с които трябва да се съобразите при решението за избор на подходящи и правилни антифони за съответната работа.

  Първи фактор: Определяне на необходимата редуцираща ( намаляваща ) способността на антифоните

  • Знае ли се нивото и честотата (dB иHz)?
  • Съгласно нормативните изисквания най-вероятно имате направени измервания, но в тях ще намерите само нивото на шума. За да се оцени риска може да се използва и информация за познати източници на шум, като например:

  Източник на шум

  Db(A)

  Честота

  Бъркалка за циментови смеси

  94 Db

  Ниска

  Преса

  105 Db

  Средна-висока

  Пневматичен къртач - разбивач

  120 Db

  Средна-висока

  • Освен това, съгласно нормативните изисквания, в инструкция за експлоатация на машините, трябва да бъде посочено генерираното ниво на шум.
  • След като имате информацията, трябва да се направи преценка с колко е необходимо да бъде намален шума. В България, нивото на шума след намалението е препоръчително да падне под 80 dB. Това, за което е необходимо да се внимава е да се осигури оптималното възможно ниво на редуциране на шума, като се обърне специално внимание да не се презащити работещия, т.е. нивото на шум, на което са експонирани работещите при употребата на антифони да не стане прекалено ниско.
  • На работещите не бива да се предоставят предпазни средства, които биха намалили шума с повече от 15 dB под стойността за предприемане на действие (80 dB(A)). По този начин може да се намали чуваемостта между работещите, както и да се попречи на чуването на предупредителните сигнали. Ще започне да се усеща чувство на дискомфорт и изолираност, което да бъде един от факторите да не се носят антифоните.

  Пример: 
  • Ако се използва ръчен цикуляр с шумово ниво 100 dB(A), е необходимо да се осигурят антифони, които ще намалят нивото до под 80 dB, т.е. ще се нуждаете от антифони с редукция минимум 20 dB ( 100-80 = 20 ).
  • Имате предвид че според незадължителното ръководство на EU-OSHA, най-подходящите антифони при шумово ниво 100 dB(A) ще са такива с редукция между 25 - 30 dB, антифони с редукция между 20-25 dB и 30-35dB са приемливи, а антифони с редукция над 35 dB са прекалена защита.
  • Кога трябва да се подбере антифон с възможно най-ниско ниво на защита (в нашия пример - редукция 20-25 dB)?
  • ако експозицията е за по-малко от четири часа дневно.
  • ако е необходимо да се чува важна информация от колеги, предупредителни сигнали и др. В този случай може да се използват и електрони антифорни.
  • ако работещият вече има някакво намаление на слуха (например поради възраст). Трябва да бъдем особено внимателни в този случай, тъй като към проблемите с чуваемостта, ако добавим и антифони с висока редуцираща способност, това може да намали драстично възможността за комуникация на този работник и чуването на предупредителните сигнали.
  • Кога трябва да се изберат антифони с възможно най-високо ниво на защита (в нашия пример - редукция 30-35 dB)?
  • Ако шумът е основно нискочестотен - този шум по-трудно се блокира;
  • Ако трябва да се използват и предпазни очила, маска и др. Когато се комбинира защита на слуха с други предпазни средства, ако не можете да гарантирате правилното използване, е добре да се помисли за антифони с по-висока защита.
  • Ако има наблизо други източници на шум.

  Втори фактор: Избор на правилния модел антифони.
  • Има ли изисквания за използване на каска? Ако има, тогава изберете антифони, които са допълнителен аксесоар към каската, т.е. се закрепват за нея.
  • Трябва ли да се използва предпазна шапка или шапка за слънцезащита? В този случай могат да се използват антифони с рамка зад врата, за да могат да се използват съвместно с предпазната шапка или каска без слотове.

  Трети фактор: Съобразете се със специфични фактори
  • За работни места, в които шумът е непрекъснат и работниците трябва да комуникират помежду си или се нуждаят от вербални указания, трябва да се изберат антифони, снабдени с електронни комуникационни системи.
  • Ако работниците са изложени на ниски или високи температури (около -20 °C или +50 °C), например горски работници, трябва да се изберат антифони, подходящи за такива условия.
  • При работа във влажна среда може да се получи неприятно изпотяване под възглавничките на антифоните на работника. При тези обстоятелства се препоръчват антифони или тапи за уши с леко, абсорбиращо, хигиенично покритие на възглавничките. Ако се ползват такива хигиенични покрития, стойностите за намаляване на шума, посочени в информационните материали за ползвателя, трябва да отговарят на комбинацията от антифони и хигиеничните покрития.

  Продукти за защита на слуха от 3M

  Полиуретанови вътрешни антифони с формоване

  • Вътрешните антифони с формоване са изработени от разширяващ се полиуретанов (PU) пеноматериал, който осигурява комфорт и добра защита. Единствения размер е подходящ за повечето ушни канали. След като се постави в ухото, антифонът започва да се разширява и заема формата на ушния канал, като осигурява чувство на плътно и сигурно прилепване. 3M™ предлага широка гама вътрешни антифони според Вашите индивидуални нужди.
  Вътрешни антифони E-A-R™ Classic™

  Kak-da-izberem-pravilnite-lichni-predpazni-sredstva-za-zashtita-ot-shum-tapi-za-ushi-ili-antifoni-www.zbut.bg

  • Класическите вътрешни антифони са изработени от мек, енергопоглъщащ полимер, който осигурява отлична защита за слуха и целодневен комфорт. Антифоните E-A-R™ Classic™с формоване се предлагат в няколко варианта според различните нужди на потребителя.

  Вътрешни антифони

  • Този вид вътрешни антифони са лесни за поставяне, тъй като не е необходимо формоване: просто използвайте гъвкавата дръжка, за да поставите антифона в позиция за постигане на отлична защита. Тъй като не е нужно да докосвате накрайника по време на поставянето, този вид антифони са едни от най-хигиеничните.
  Предварително оформени вътрешни антифони
  • Вътрешните антифони са изработени от гъвкави материали, които са предварително оформени за плътно прилягане в ушния канал. Обикновено се предлагат с връзка, за да се предотврати загубата им. Вътрешните антифони за многократна употреба са комфортни, хигиенични и икономични. За тези патентовани, предварително оформени вътрешни антифони не е необходимо оразмеряване. Предлагат се в разнообразни стилове и нива на защита.

   

  Вътрешни антифони с гъвкава връзка

  • Антифоните с гъвкава връзка са лесни за употреба, надеждни и изключително удобни. Поставят се и се изваждат бързо като могат да се оставят зад врата, когато не се използват. Това ги прави идеални за работа, изискваща временни прекъсвания. Повечето модели се предлагат с резервни накрайници, което ги прави по-рентабилни.

  Външни антифони Peltor™ Optime™ I

  • Външните антифони Peltor™ Optime™ I предлагат защита и комфорт при носене. Нископрофилният дизайн, в съчетание с вътрешното пространство в чашките, помагат за подобряване на съвместимостта с други видове ЛПС и повишават комфорта при носене. Peltor™ Optime™ I е идеален избор за продължителна употреба при работа, която изисква чести временни прекъсвания. Широките, удобни уплътнителни пръстени са изпълнени с комбинация от течност и пеноматериал, която осигурява оптимална степен на уплътняване и натиск. Антифоните са подходящи за използване в разнообразни работни среди с умерени нива на шум като лека промишленост, автомобилна индустрия, металообработване, както и при дейности на открито за отдих или хоби, като косене на трева и дървообработване.

   

  Външни антифони Peltor™ Optime™ II

  • Външните антифони Peltor™ Optime™ II са разработени за шумни работни среди и ефективно намаляват дори шум с изключително ниска честота. Уплътнителните пръстени са изпълнени с уникална комбинация от течност и пеноматериал за оптимално уплътнение и натиск за по-голям комфорт, особено по време на продължителни периоди на употреба. Уплътнителните пръстени имат вентилационни канали и са покрити с меко, текстурирано, хигиенично фолио. Протекторите Optime™ II са подходящ избор за среди, характеризиращи се със значителни нива на шум или за работа с машини в строителството, летищата и селското стопанство. Продуктът се предлага в ди- електрична версия без видими метални части и в ярък Hi-Viz зелен цвят за работници, които имат нужда от защита на слуха, но и от допълнителна видимост – строителни обекти на пътя, летища или други високо-рискови работни места.

  Външни антифони Peltor™ Optime™ III

  • Антифоните Peltor™ Optime™ III са високоефективно предпазно средство за защита на слуха, разработено за употреба в особено шумни среди. Защитата се основава на технология с двоен корпус, намаляваща резонанса, което води до максимално намаляване на високите честоти. Акустичната връзка предоставя максималното намаляване на ниските честоти. Уплътнителните пръстени са широки и изпълнени с мек и пластичен пеноматериал за най-добро прилепяне и притискане. Peltor™ Optime™ III са създадени да предоставят ефективна защита и най-висок комфорт. Продуктът се предлага и оцветен във флуоресцентно зелено за работници, които се нуждаят от защита на слуха и допълнителна видимост – за обекти при пътно строителство, летища или други високо-рискови работни места.

  Как да изберем правилните лични предпазни средства за защита от шум - тапи за уши или антифони