Комитетите и Групите по условия на труд - ИА ГИТ представя добри практики за дейността

Комитетите и Групите по условия на труд - ИА ГИТ представя добри практики за дейността. Брошурата и диплянката Активни заедно за по-добри условия на труд са разработени по проект Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

Комитетите и Групите по условия на труд - ИА ГИТ представя добри практики за дейността
2018-10-15 12:30:49
ИА Главна инспекция по труда издаде брошура и диплянка Активни заедно за по-добри условия на труд, които са разработени по проект Оптимизация и иновации в ИА ГИТ, финансиран по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Материалите са част от Дейност 4 по проекта Активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд.

В брошурата са представени разработените процедури за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд (КУТ/ГУТ), които предстои да бъдат приложени в предприятията в България, както и резултатите от апробирането им (тестването) в 295 предприятия от всички икономически дейности в цялата страна с над 700 представители на КУТ/ГУТ. Почти 80% от участниците в апробирането смятат, че ако процедурите бъдат приложени в работата на едно предприятие, това би оказало в много голяма степен или в голяма степен положителен ефект върху дейността му като цяло и в частност на Комитетите и Групите по условия на труд.

В брошурата са представени също добри практики за работата на КУТ/ГУТ у нас и на сходните структури в чужбина и резултати от проведени анализи и проучвания сред КУТ/ГУТ в предприятията в страната. Две трети от участниците в тези проучвания смятат, че съвместните проверки на членовете на КУТ/ГУТ с инспекторите по труда имат в много голяма или в голяма степен значим ефект върху условията на труд. Тези, според които ефектът е малък или никакъв, са едва 7%. Над 80% смятат, че създаването и въвеждането на процедура за активизирането им ще има положително въздействие върху условията на труд и нивото на риск при работа.

В свое обръщение към аудиторията на брошурата инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ, аргументира необходимостта от активизиране на КУТ/ГУТ. В основата на най-ефективните правила е информацията, а най-ценната информация може да бъде предоставена от хората, които работят на конкретните работни места и ежеминутно се сблъскват с проблемите на тях. Комитетите и групите по условия на труд са онези организации в едно предприятие, които са еднакво близо до виждащите проблемите работещи и до работодателите, държащи лостовете за тяхното решаване.

Брошурата и диплянката могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта http://innovation.gli.government.bg/.
Източник: Главна инспекция по труда
Комитетите и Групите по условия на труд

ИА ГИТ представя добри практики за дейността