Обучения - Документи - Трудова медицина - Безопасност и здраве - ZBUT.BG

Готови ли сте да осигурите безопасна работна среда? Какво ще получите - документи и обучения - ZBUT.BG

 • Списък на лични предпазни средства

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Използване на сигнални жилетки

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Проект на Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

  Консултации
  Преглед
 • Инспекцията по труда

  Консултации
  Преглед
 • Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ 2020

  Консултации
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения