Обучение по първа долекарска помощ - АЛС България ЕООД

Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД

Настоящето Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД

Заявка, направена от друга фирма няма да бъде потвърждавана и ще бъде изтривана.

Основание за провеждане на обучението:
Съгласно чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „първа долекарска помощ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14 ,ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Съдържание на обучението:
Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
Първа долекарска помощ при кръвотечение
Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
Първа долекарска помощ при измръзване
Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
Първа долекарска помощ при удар от електрически ток
Първа долекарска помощ при остри отравяния
Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност.

За въпроси:
моб.: 0878272999
e-mail:

Как да се регистрирам в Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД?
Свържете се на e-mail:   като посочите Фабриката в която работите за АЛС България ЕООД. След проверка ще получите промокод за 100% отстъпка!


Регистрирайте в Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД
Изберете под страница Регистрация и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е име и фамилия, валиден адрес за електронна поща. Моля уверете се, че данните са точни! Вие се нуждаете от само една регистрация! 


Направете заявка в Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД
Изберете под страница Обучение по ЗБУT, под страница Обучение по ЗБУТ - АЛС България ЕООД. Преглед и в края на страница има бутон „Брой" като може да добавяте неограничен брой служители и следва бутон Добави в количката.

Добавяне допълнителна лица за обучение в Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД
Може да добавите или премахнете лица за обучение преди да направите заявката от бутона добави в кошница!
Можете да изпратите или да откажете заявката.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа с 100% отстъпка!.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.


Провеждане на Онлайн (дистанционно) обучение по първа долекарска помощ за длъжностни лица по ЗБУТ, членове на КУТ и Лица провеждащи инструктажи за АЛС България ЕООД
Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп. Получавате 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от обучението.

2017-10-03