Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност

☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999 ✔ Онлайн (дистанционно) обучението на Отговорници по пожарна безопасност. ✔ Обучение на отговорници по пожарна безопасност. Обучение по пожарна безопасност. ✔ Обучения на Отговорници по пожарна безопасност. ✔ Отговорник по пожарна безопасност.


Основание за провеждане на обучението: и чл. 6, ал.1, т.4 от и издаване на валидно Удостоверение / Сертификат за отговорници по пожарна безопасност.
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал.1, т.1 - 6 на


На завършилите онлайн (дистанционно) обучението се издава Удостоверение / Сертификат за отговорници по Пожарна безопасност, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и чл.6, ал.1, т.4 от Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.12.2009 год. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн (дистанционно) обучението за отговорници по Пожарна безопасност е предназначено за:
  • Отговорници по пожарна безопасност;
  • Длъжностни лица по здраве и безопасност при работа.
  • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • Специалисти по безопасност и здраве;
  • Членовете на комитетите (групите) по условия на труд и др.
  • Ръководители от структурните звена в предприятията;
Наличието на лице, или лица, преминали обучение по пожарна безопасност се изисква от:
  • Контролът по изпълнението на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. се извършва от органите за ПБЗН, осъществяващи държавен противопожарен контрол
Програми за обучение - програмата за обучение представена тук е примерна.

Допълнителни указания:
Таксата за участие включва: Онлайн (дистанционни) обучението на отговорници по пожарна безопасност презентации, помощни материали, персонални консултации и издаване на документ за обучение. Пощенските разходи за доставка на документа (за България) и оригиналната фактура са за сметка на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД.

Плащането се извършва само по банкова сметка:
Фирма: Медик Консултинг ООД
Банка: Алианц Банк България АД
Клон: ФЦ Дондуков
IBAN: BG74BUIN95611000478420
BIC: BUINBGSF
За въпроси:
Мобилен: 0878272999
e-mail:

Как да се запиша за обучение в онлайн (дистанционно) обучение за Отговорници по пожарна безопасност?
Прочетете информацията на сайта, за да решите дали предлаганото онлайн (дистанционно) обучение ще ви е необходимо.
Обърнете внимание на рубриката Често задавани въпроси, където са дадени отговори на често задавани въпроси, който Ви дават идея за тематиката на сайта. Посочени са техническите изисквания към компютъра, който използвате.

- за обучение на Отговорници по пожарна безопасност
Изберете под страница Регистрация, рубрика Регистрация (или Регистрация в менюто за вход) и попълнете исканите данни. Сами избирате Вашето потребителско име и парола. Необходимата лична информация е три имена, валиден адрес за електронна поща и парола. Моля уверете се, че данните са точни! Независимо от броя на обученията, в които ще се запишете Вие се нуждаете от само една регистрация! 

Изпратете заявка за записване в избрано от вас обучение.
Изберете под страница „Обучения ЗБУТ". Ще видите всички предлагани обучения към момента на платформата заедно със съответни кратки описания.
Към всяко обучение има бутон Преглед и поръчка и Добави в кошницата, който първо изисква да въведете Вашето име и парола ако до момента не сте го направили и след това показва формуляра за поръчка. Той изисква потвърждение на цялостната заявка за записване на обучение. Можете да изпратите или да откажете заявката.
Изпращането на заявка не Ви гарантира автоматично записване в дадено обучение. Всички заявки трябва да бъдат потвърдени от негов мениджър.
Ще получите на посоченият от Вас е-mail съобщение, че данните от формата са приети и проформа фактура за плащане на избраните от вас обучения. Заплащате таксата чрез банков превод по сметка посочена след регистрацията.
Статута на всяка от Вашите заявки можете да видите във вашият профил като изберете под страница История на поръчките.

Фактура за направено плащане ще налична веднага след полученият превод от вас на под страницаФайлове за изтегляне".

Активиране на обучението за Отговорници по пожарна безопасност - ZBUT.BG
Активиране на обучението е автоматично като получавате на посоченият от вас е-mail адрес, че избраното от вас обучено е активирано и може да започнете обучението.

Обучение за Отговорници по пожарна безопасност - ZBUT.BG
На входната страница въведете Вашето потребителско име и парола. Във Вашият профил изберете под страница „Започни Обучение", ще се появи списък на обученията, за които сте записани (за които заявките Ви са одобрени). Бутон Започни обучението от този списък Ви прехвърля в страницата на онлайн (дистанционно) обучение.
Обучението за Отговорници по пожарна безопасност завършва с изпитен тест
След последната лекция, която разглеждате Ви се предоставя тест за решаване. При отговор на по-малко от 75% от въпросите системата автоматично ви връща към лекциите и ви предлага друг вариант на тест. За получаване на удостоверение трябва да преодолеете минимум горепосочените 75% от отговорите за обучение на финалния тест. В срок от 3 дни, след успешно решаване на теста във Вашият профил на под страница „.Файлове за изтегляне" ще е налично сканирано копие на Удостоверението / Сертификат и по куриер ще получите оригиналното Удостоверение / Сертификат на посочения от Вас адрес (за наша сметка).

Издавани документи за Отговорници по пожарна безопасност
Удостоверение / Сертификат, които се издават след завършване на обучението, са същите както и при редовната форма на обучение. Нашата цел е да ви улесним максимално, като ви предоставим тук необходимите материали за провеждане на обучението, а вие имате възможност да се запознаете подробно с тях и след това да проведете тестове, чието успешно издържане ви гарантира Удостоверение / Сертификат за съответното обучение. Получавате Удостоверение / Сертификат за успешно преминало онлайн (дистанционно) обучение при правилен отговор на над 75% от въпросите.

Провеждане на онлайн (дистанционно) обучение на Отговорници по пожарна безопасност
След заплащане в под страница „Започни обучение" във Вашият профил ще се активира избраното обучение с пълен достъп, клиентът получава 60 дневен неограничен достъп до всички учебни материали от онлайн (дистанционно) обучение.
Клиентът няма право да предоставя своите данни за достъп на трети лица.
Клиентът има право да задава въпроси към обучаващия изпращайки писмо до e-mail:
Въпросите следва да са пряко свързани с темата, конкретни и ясни. Обучаващият отговаря на въпросите изпращайки Ви писмо. Обучаващият има право да не отговори на въпроси, които не са свързани с темата, прекалено общи са или изискват конкретна разработка.
Към обучението е предложен тест, който се попълва. Резултатът от теста е видим в под страница „Решени тестове" във Вашият профил веднага след попълването. Попълването на теста може да стане неограничен брой пъти.
След приключване на обучението на клиента се издава Удостоверение / Сертификат за преминато обучение, съгласно изискванията ако финалния тест е преминат с успеваемост над 75% за завършено онлайн (дистанционно) обучение.
Удостоверението / Сертификатът се изпращат на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на Медик Консултинг ООД.

2017-10-02