Онлайн обучение по безопасност и здраве при работа

Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия.Цел -безопасност и здраве при работа

Онлайн обучение по безопасност и здраве при работа
Ние от Медик Консултинг ООД, можем да оптимизираме процесите на обучение в корпорациите, които доказано въздействат пряко върху печалбите и удовлетвореността на клиентите. Предлаганите от Медик Консултинг ООД онлайн електронно обучение (zbut.bg) се използват в редица средни и големи компании с голям успех

Чрез не само можете да повишите квалификацията на вашите служители, но и ще имате възможност за глобално разширяване на дейността с различни вериги, партньори, доставчици, франчайзополучатели както и разпръснати офиси по територията на цялата страна. Така ще намалите до минимум грешките по време на работните процеси, ще намали разходите за обучение и разпространение на корпоративни правила, процедури и новини и ще даде възможност за безпроблемно обучение и повишаване на квалификацията на вашите служители.

Продуктите за електронно обучение предлагани от Медик Консултинг ООД имат редица възможности като автоматизирани тестове с непосредствена обратна връзка, виртуална класна стая, обучение на групи, HR досие, досие по збут , което интегрира резултатите от всички обучителни ресурси (тестове, практически задачи и т.н), интегриране на съдържание от външни източници както и възможност за мобилен достъп до обучителните курсове, което многократно ускорява процеса на обучение.

Често собственици на фирми, мениджъри по човешките ресурси, изпълнителни директори и други висши мениджъри, подценяват ползата от осигуряване на възможности за електронно обучение за своите служители. Но намалените разходи за обучение (без разходи за командировки, наем на зали, настаняване и т.н), спестяването на време и минималната загуба на продуктивност от обучението на служителите е успешен ход за всеки бизнес. Например, създаването на специализиран бизнес курс за обучение на нови служители може да намали драстично времето и разходите, свързани с ориентиране и обучение на служителите. При използването на онлайн електронно обучение за безопасност и здраве отпада нуждата от обучаващ персонал, дава се постоянна възможност на служителите за обучение и проверка на знанията, както и се спестяват разходи от командировки при големите компании с офиси в цялата страна.

Вместо компаниите да организират регулярни обучения и да наемат експерти, могат просто да вземат инициативата като изградят специализирани обучителни курсове за служителите си само веднъж. Така чрез индивидуален достъп на служителите до системата за онлайн електронно обучение за безопасност и здраве компаниите имат възможност да спестят огромно количество време и разходи за обучение на служителите си. Дори в случвайте когато обучителните онлайн електронно обучение за безопасност и здраве се налага да се актуализира, се изискват минимални усилия, за да се направят промени. Системата за онлайн електронно обучение не е предназначена само за нови служители. Чрез нея става възможно разпространението на вътрешно - корпоративни съобщения ( процедури, правила, информация за нови продукти и услуги и т.н) предназначени за всички служители. Така до всеки служител стига едно и също послание, като по този начин се гарантира правилното му разбиране от всички.

Много служители възприемат по-добре когато се обучават онлайн. Изследванията сочат, че чрез е-обучението служителят може лесно да отдели толкова време, колкото му е необходимо за да възприеме информацията, без тя да бъде "забравена" още на обучителния семинар, или да бъде грешно възприета от срам, свързан със задаване на въпроси пред колеги. Това означава, че онлайн обучението е с по-висок процент на ефективност. Благодарение на системите за онлайн електронно обучение, служителите се обучават със собствено темпо и във време и място удобно за тях самите.

За предоставяне възможност за различни обучителни онлайн електронно обучение за служителите, бизнеса използва технологии, чрез които намаляват разходите и повишават ефективността. Този тип системи са много по-ефективни защото позволяват курса да се създаде веднъж за многократно използване вместо да се организира многократно "лице-в-лице".
В допълнение, служителите имат достъп до курсове, за които по-рано е трябвало да пътуват, с което биват генерирани значителни разходи и загуба на време. С помощта на онлайн електронното обучение разходите за скъпи хотели, коли под наем или разходите за гориво вече могат да бъдат намалени драстично. Онлайн обучението, разбира се, не може напълно да измести живите обучителни сесии, тъй като социалния контакти и някои тренинг концепции изискват конвенционално обучение, но основната част по доставянето на учебното съдържание и атестирането могат изцяло за бъдат автоматизирани и изнесени онлайн.

Обучения за обслужване на клиенти, счетоводни практики и актуализации, интернет или международен маркетинг, софтуерни умения или безопасност при работа на служителите могат да бъдат 24/7 достъпни, чрез онлайн обучителна платформа. Имате възможност за създаване на безброй специализирани курсове за вашите служители.
Онлайн електронно обучение (zbut.bg) предлага на служителите ви гъвкавост, като ви позволява да планирате обучението им в техните най-малко продуктивни или по-малко натоварени часове от работната седмица. По този начин компанията получава още по-добра възвръщаемост на инвестициите си за обучение, като това е добре както за служителите, така и за бизнеса.

е разходно-ефективна, гъвкава алтернатива за обучение на служителите. Фирмите могат да се възползват от този метод на обучение като спестят време и финансов ресурс както и да предоставят възможност на служителите си да се запознаят с необходимата работа и да развият своите умения.

Ценообразуване на онлайн електронното обучение (zbut.bg)
Онлайн електронното обучение не са универсални. Важно е да се анализира целта, аудиторията, както и сложността на проекта преди да се определи цената на проекта. Ние разполагаме със сериозен опит при разработването и поддръжката на системи за електронното обучение.
Свържете се с нас днес и нашите консултанти ще ви помогнат да планирате своя проект за електронно обучение.

Основни предимства на онлайн електронно обучение по безопасност и здраве при работа
  • Съкращава време и финанси - С традиционното обучение колкото повече хора се обучават и по-географски разпръснати са те, толкова по-големи са разходите за обучение. Често по-голямата част от бюджета не е похарчен за реалното обучение а за пътни, настаняване, храна и напитки, и отдаване под наем на конферентна зала. С онлайн електронното обучение, цената остава същата, независимо дали се обучават 100 души или 1000 души, и 100% от отделения бюджет отива за обучение.
  • Концентрирано обучение - онлайн електронното обучение дава възможност на участниците да се фокусират върху информацията, от която наистина се нуждаят. Традиционното преподаване в аудиторна зала, което трае 2 дни при присъствието на 12 души на обучение може да се сведе до 6 до 8 часа електронното обучение, спестявайки на компанията 120 човекочаса на тренировъчна сесия и десетки хиляди лева на година.
  • Подобряване на производителността - С онлайн електронното обучение, служителите могат да се обучават по всяко време и на всяко място. По време на работа, у дома или по време на отпуск. Вашия екип по продажбите може дори да се обучава на работното място, когато не е ангажиран с клиенти, без това да пречи на бизнеса.
  • Подобряване на ефективността - онлайн електронното обучение гарантира, че всички вашите обучаеми са обучени и инструктирани за работа, което е лесно да се провери.
  • Оценка обучението - с онлайн електронното обучение осигурявате възможност за измерването на знанията на служителите ви. Като след оценка служителя може да преминава в следващ курс/ниво на обучение.
  • Осигуряване на без рискови симулации - чрез електронното обучение могат да се симулират ситуации от реалния живот, така че можете да обучавате служителите си как да използват сложен софтуер или как да реагират в сложни ситуации в без рискова среда.
2018-07-13