Партньор на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Доброволни застраховки (трудова злополука, застраховка Живот, Професионални отговорности, Имущество, АвтоКаско, Гражданска отговорност).Партньори на Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД

Нашитепрофесионални услуги се допълват от дългогодишните ни партньори

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕНЕКСПЕРТ ИВЕЛИНА ГОРЧЕВА, телефон: 0888354667, email: iva_gorcheva@abv.bg

http://www.bgtrudovamedicina.com/uploads/posts/123/1277421_571995612857536_1348029184_o.jpg

Те ще Ви окажат съдействие при сключване на всички видове задължителни и доброволни застраховки (трудова злополука, застраховка „Живот“, Професионални отговорности, Имущество, АвтоКаско, Гражданска отговорност).

http://www.bgtrudovamedicina.com/uploads/posts/123/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81.jpg