Пожарогасител с въглероден двуокис /CO2/ 5 кг.

Пожарогасители с въглероден двуокис /CO2/, Зареден, напълно окомплектован ( глава, снегопреобразовател, стойка за стена ), със “CE” маркировка, EN3 - 2 кг, 5 кг. през 2024 г.

Пожарогасител с въглероден двуокис /CO2/ 5 кг.
  Зареден, напълно окомплектован (глава, снегообразувател, стойка за стена) , със "CE" маркировка, EN3
Външен диаметър: ф138 мм
Обем: 6.67 л.
Дължина на цилиндъра: 600 мм
Тегло на цилиндъра: 8 кг.
Тегло на пожарогасителя: 14 кг.
Съдържание на карбон диоксид в пожарогасителя: 5 кг.
Температурен интервал: -30С +60С
Максимално работно налягане: 216 bar
Тестово налягане: 315 bar
Минимална дебелина на цилиндъра: 3.3 мм
Материал: 34CrMo4
Размер на опаковката: 21X15X73 cm
Пожарогасителна ефективност: 55ВС

Предназначение на пожарогасители - CO2:

 • Пожарогасителите са предназначени за потушаване и гасене на запалвания и/или начални пожари от твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000 V съгласно техническата характеристика на продуктите.
 • В сравнение с останалите пожарогасители, СО2 или въглеродните са популярни с високата си гасителна ефективност както и с липсата на остатък от гасително вещество след употреба върху горящите повърхности. За това са изключително подходящи за използване при пожари на електрически инсталации и електро оборудване.

Кой има нужда от пожарогасители CO2:

 • За оборудване на сгради (сървърни помещения,  помещения с електрическо оборудване с високо напрежение и зони с големи обеми запалими течности, търговски, обществени, производствени, жилищни, селскостопански както и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

Общо устройство и принцип за работа:
Всички пожарогасители се състоят от:

 • гасително вещество;
 • метална бутилка за съхранението му;
 • изтласкващ газ;
 • вентил с предпазен клапан;
 • манометър (за пожарогасителите от типа Н);
 • маркуч или пистолет за насочване на струята;
 • етикет по образец на БДС EN3;
 • пломба;
 • стойка за стена;
 • аксесоари;

Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

Проверка, рeмонт и зареждане на CO2 пожарогасител

 • CO2 пожарогасител се проверява след всяка употреба, месично и периодично - един път в годината.
 • Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирани сервизи.

Налични размери на пожарогасител CO2:

 • 2 кг.
 • 5 кг. (най-често се използва)
Не използвайте CO2 пожарогасители за:
 • Пожари включващи масло и мазнини („класове F")
Как да идентифицирате пожарогасител CO2:
 • Черено или Червено оцветен етикет с надпис „CO2"
 • Шланга завършва в отличителен черен „снегообразовател"
Как работят пожарогасителите CO2:
 • CO2 пожарогасителите изхвърлят CO2 газ, известен още като въглероден диоксид. Въглероден диоксид се съхранява в пожарогасителя като течност, а газът се създава под налягане. Това причинява изпускането на CO2 газ с голяма скорост, поради което пожарогасителите на CO2 не се препоръчват при пожари с масло и мазнини, които буквално могат да взривят пламъците в околните райони.
 • За разлика от пожарогасителите с вода и пяна, CO2 пожарогасителите не работят чрез охлаждане на огъня и затова не са ефективни при пожари, включващи запалими твърди частици.
 • Вместо това пожарогасителят CO2 работи, като отнема кислорода, заобикалящ пламъците, с въглероден диоксид, което означава, че огънят вече не може да гори.
Плюсове и минуси на пожарогасителите с CO2:
Плюсове:
 • изключително ефективен при електрически пожари;
 • не оставят след себе си никакви остатъци.
Минуси:
 • риск от студено изгаряне, ако потребителят държи пожарогасителя за снегообразователя;
 • по-малко екологични от другите видове пожарогасители;
 • изпускат във въздуха CO2 така, че съществува риск от задушаване, ако се използва в затворени помещения.


Как да използвате пожарогасител с CO2:

 • Използвайте пожарогасителите внимателно, като избягвате да държите пожарогасителя за снегообразователя.

За правилно използване на CO2 пожарогасител:

 • Не забравяйте - не използвайте пожарогасителите в затворено пространство прекалено дълго време!
 • Във всички случаи първо скъсайте пломбата и издърпайте предпазния щифт. Избягвайте да държите пожарогасителя за снегообразователя.
Във всички случаи първо скъсайте пломбата и издърпайте предпазния щифт.
  Използване на пожарогасителя:
  • Насочете снегообразователя към основата на огъня и преместете струята от CO2 назад и напред и се натиска или завърта (според конструкцията) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.
  Електрически пожари: 
  • Изключете електрическия елемент, ако е безопасно да направите това;
  Течни пожари: 
  • Внимавайте да не разпръснете горещата течност върху близките райони;
  Ако смятате, че се нуждаете от CO2 пожарогасител или не сте сигурни точно от какво се нуждаете, моля, свържете се с нашия екип, като се обадите на телефони ☎️0700 20 744, ☎️+35924900361, ☎️+359878272999 или изпратите имейл на info@zbut.bg

  Обучение за пожарна безопасност - - Източник: zippyangels.co.uk

  Кратък клип за това как правилно и безопасно да използвате пожарогасител на основата на CO2.

  • Предотвратяване на пожар;
  • Противопожарен триъгълник;
  • Евакуация на пожар;
  • Справяне с Пожара с помощта на правилните пожарогасители;