Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

МЗ публикува за обществено обсъждане наредбата за обществените перални.Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални

Проект на Наредба за здравните изисквания към обществените перални
Проектът на наредба за здравните изисквания към обществените перални е разработен в изпълнение разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето и с него се предлага да се определят здравните изисквания към изграждането, устройството, обзавеждането, експлоатацията и перилния процес в обществените перални.

За да се уредят изчерпателно посочените обществени отношения, както и за да се спази изискването на чл. 11, ал. 1 от Закона за нормативните актове, се предлага отмяна на досега действащата Наредба № 37 от 1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални и да се приеме изцяло нова наредба. В проекта на наредба се запазват някои елементи от старата уредба, а други се доразвиват, така че да се отговори на променените обществени отношения при или по повод дейността на обществените перални и на повишените хигиенни и технологично-експлоатационни изисквания към тази дейност.
Здравното министерство публикува наредбата за изискванията към обществените перални. В проекта се запазват някои елементи от старата, но по-голямата част е променена и съобразена с повишените хигиенни и технологични изисквания към този вид услуга.

Особено важен момент е определянето на видовете обществени перални и различните услуги, които те предлагат. Целта на диференциацията е да бъде преустановена порочната практика във всяка обществена пералня да се извършват всички видове услуги и да се пере едновременно болнично бельо и такова от детски заведения и хотели, се посочва в мотиви на здравното ведомство.

За първи път се разписват здравните изисквания към работата и устройството им, което се прави, за да се предотврати използването им от обществени организации.

Въвеждат се изисквания за микробиологична чистота на готово пране, което ще намали и почти елиминира риска от разпространение на заразни болести. Регламентирани са още начините, по които трябва да се транспортират както чистото, така и мръсното пране.

Работещите на тези места ще бъдат преглеждани и изследвани редовно.

Наредбата ще осигури безопасност на детски и лечебни заведения, на производствени, промишлени, търговски, хранителни и туристически обекти, посочват още от министерството.

Експертите подчертават, че чрез лошо или неправилно изпрани дрехи, спално бельо, работно облекло и други се предават вируса, причиняващ хепатит А, ротавируси, салмонела, кандида, ешерихия коли и други.

В същото време в болниците има специфични фактори, които водят до развитието на вътреболнични инфекции.

Проучванията в Европа и САЩ показват, че на всеки хиляди дни престой в болница има между 13 и 20 случая на вътреболнична инфекция. Според доклад на СЗО 15% от всички настанени в болница страдат от тези инфекции, които от своя страна са причината за 56% от случаите на смърт при новородени, а в страните от Югоизточна Азия и Африка -75%. Освен бактерии и вируси неправилно изпраното пране унищожава само от 6% до 10% от акарите по дрехите, а те са най-честата причина за астма в света, причиняват още алергии, хрема и дерматит.