Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за измерванията

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за измерванията.Проектът на Закон за изменение на Закона за измерванията е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез намаляване на броя на регулаторните режими.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за измерваниятаПроект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за измерванията

Проектът на Закон за изменение на Закона за измерванията е част от пакета законопроекти, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чиято цел е да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез намаляване на броя на регулаторните режими.


Дата на откриване:13.9.2017 г.
Целева група:Всички заинтересовани
Сфера на действие:Бизнес среда
Дата на приключване:12.10.2017 г.

назад