Референции от нашите бизнес клиенти

През годините Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД се утвърди като надежден партньор, извършващ своята дейност с висок професионализъм и качество на предлаганите услуги, Запознайте се с референциите на някои от нашите клиенти.

Референции от нашите бизнес клиенти

                             
     РЕФЕРЕНЦИИ ОТ НАШИТЕ БИЗНЕС КЛИЕНТИ     
         

През годините Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД се утвърди като надежден партньор, извършващ своята дейност с висок професионализъм и качество на предлаганите услуги. Запознайте се с референциите на някои от нашите клиенти.
☎ Тел: 024900361
☎ Моб: 0878272999
Национален номер 070020744
Референции на част от нашите клиенти