Ръководство Безопасна употреба на продукти за растителна защита

Ръководство за безопасност: транспорт, приготвяне на разтвор, прилагане, действия след прилагането, превантивни мерки, обучителни видеа, инструкция за безопасност

Ръководство Безопасна употреба на продукти за растителна защита
 

Осъществени под ръководството на (ЕСРА), в която членува АРИБ.

Съхранението на ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкцията на производителя е следващият компонент от проекта. Специален акцент в модула са защитата с лични предпазни средства, доброто състояние на техниката за прилагане на ПРЗ и специалния подход към празните опаковки. 
Този подход включва три стъпки - правилно изплакване, безопасно складиране и предаване в пунктовете за приемане. Събирането на празни опаковки от пестициди е напълно безплатно за земеделските производители и се финансира от фирми-прозводители на ПРЗ - членове на АРИБ.

(извадка с текст от ръководството)

Съдържание:
  1. Безопасност на работниците
  2. Транспорт
  3. Съхранение
  4. Подготовка
  5. Прилагане
  6. След прилагането
  7. Превантивни мерки
Общо 68 страници
Ръководство Безопасна употреба на продукти за растителна защита