Стойки за пожарогасители

Стойки за пожарогасители. Поставки за пожарогасители. Стойки и поставки за пожарогасители. Пожарогасители. Изисквания при монтаж на пожарогасители

Стойки за пожарогасители
Изисквания при монтаж на пожарогасители
Монтирането на пожарогасителите се извършва в съответствие с т. 5 от БДС ISO 11602-2:2002 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране".
 • Пожарогасителите трябва да бъдат поставени на видимо място, където ще бъдат леснодостъпни и непосредствено под ръка в случай на пожар.
 • За предпочитане е те да бъдат разположени край нормалните пътища за движение, включително изходи от зони. Разположените в шкафове пожарогасители не трябва да бъдат заключени.
 • Там където пожарогасителите са обект на вандализъм, могат да бъдат използвани заключени шкафове, при условие че те включват средства за достъп при аварийна ситуация.
 • Пожарогасителите не трябва да бъдат преграждани и закривани от погледа.
 • В обширни помещения и на някои места, където закриването не може да бъде напълно избегнато, трябва да бъдат осигурени указатели на мястото на пожарогасителя.
Защо са ви необходими стойки за пожарогасители
Инспекторите по пожарна безопасност изискват пожарогасителите да бъдат поставени на стойки или поставки.
Нормативното основание е съгласно чл. 23 ал.2 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В чл. 23, ал. 2 на Наредбата е посочено, че пожаротехническите средства се монтират при спазване на следните изисквания:
 • пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип;
 • пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; 
 • пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;
 • когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;
 • когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;
 • за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.
Освен това, за обектите, за които се изискват схеми за евакуация, е необходимо да има съответствие с означеното местоположение върху схемите. Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях трябва да бъдат обозначени със знаците съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

На практика, стойките или поставките за пожарогасители допринасят за следното:
в случай нa аварийна ситуация, хората е по-малко вероятно да съборят пожарогасителите при евакуация;
дъното на пожарогасителите се предпазват от корозия и по този начин се удължава живота им;
при използване на пожарогасителя стойките или поставките напомнят за необходимостта от неговото връщане и мястото му;

Има различни вариантите на от които можете да избирате съобразно техните предимства и недостатъци:

Стойки за стенен монтаж (конзоли)  Стойки за стенен монтаж (конзоли)
Тези стойки се използват за три вида пожарогасители:
 • Стойка за прахов пожарогасител.
 • Стойка за воден или водопенен пожарогасител.
 • Стойка за пожарогасител с въглероден диоксид.
Недостатъци: Често са неудобни за монтаж, тъй като в голяма част от сградите стените са от гипсокартон и няма как да издържат тежестта на пожарогасителите.
В случай на необходимост от преместване на пожарогасителите стените остават с белези от дупки;
При монтажа им се създава шум както и прах и това е неудобство за пребиваващите.
Предимствата на тези стойки е заемането на най-малко място. Също така са най-евтини, но монтажът ги оскъпява значително при липсата на собствена поддържка.

Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки Автономни стойки
Предимството на този тип стойки е, че на тях могат да бъдат закачани до три или четири пожарогасителя.
Също така стойката е много удобна при необходимост от преместване на пожарогасителите, тъй като е автономна и не се закрепва с крепежни елементи.
Стойката може да има също обозначаване по Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
Цената на този тип стойки обаче е най-висока в сравнение със стойките за стенен монтаж (конзоли), но с оглед на възможността за поставяне на три или четири пожарогасителя едновременно, разходът на пожарогасител се доближава до този за стойките за стенен монтаж.

Поставка за пожарогасител Поставка за пожарогасител Поставка за пожарогасител Поставка за пожарогасител
Поставките за пожарогасител са най-предпочитания вариант, тъй като съчетават предимствата на горните две стойки:
 • лесно преместване;
 • ниска цена;
 • собствен дизайн;
 • може сами да си ги изработите;

Съгласно чл. 23 ал.2 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са въведени стриктни правила, за да се гарантира, че противопожарното оборудване е винаги там, където е предназначено да бъде и винаги лесно да се намери.
Лицето отговарящо за противопожарна безопасност трябва да гарантира:
 • дали помещенията са оборудвани с подходящо противопожарно оборудване както и с пожароизвестители и аларми; 
 • противопожарно оборудване да е поставено по такъв начин, че е леснодостъпно и обозначено със знаци.
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите посочва, че пожарогасителите с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода.
Това често кара хората да вярват, че това е единственият начин да бъдат поставени.

Наредбата гласи:
пожарни пунктове или в шкафове, в този случай не е необходимо да се спазват тези препоръки за височина".
При възможност да се монтира пожарогасител на определена височина, например стена с ниски прозорци или слаба стена може да се използват поставка за пожарогасители.

Защо?

Първоначалните ползи за една фирма са, че поставките не причиняват повреда на стените от закрепването на пожарогасителните скоби. Те не изискват използване на бормашина, инструменти или специализирани знания. Освен това те осигуряват отлична дългосрочна защита на пожарогасителя.
Пожарогасителите няма да издраскат стените и подовете, когато се преместват или презареждате при обслужването им.
Поставките за пожарогасители също не са постоянно монтирани и може да преместват при нужда.
Ако работното ви място трябва да се промени оформлението пожарогасителя може просто да бъде поставен на друго място.
Накрая, поставка за пожарогасител действа като "дом" за пожарогасителя, който възпира хората да го вземат за нежелани цели, като например подпиране на врата.
Поставка за пожарогасители е като яркочервен знак в случай на авария, по-очевиден от стандартен знак и висящи пожарогасители. Това ги прави по-лесни за използване по време на паника или извънредна ситуация, това е потенциално спасяване на животи.