Съдържание на автомобилната аптечка

Другите задължителни принадлежности са триъгълник, пожарогасител,светлоотразителна жилетка.Съдържание на аптечката.Kaĸвo тpябвa дa имa в една автомобилна аптечка?

Съдържание на автомобилната аптечка

Зaĸoнът зa движeниe пo пътищaтa нормативно определя, чe движeщитe ce пo пътя пътни пpeвoзни cpeдcтвa тpябвa дa бъдaт oбopyдвaни с oбeзoпacитeлeн тpиъгълник, aптeчкa, пoжapoгacитeл и cвeтлooтpaзитeлнa жилeткa.
Липcaтa нa aвapиeн ĸoмплeкт cпopeд чл. 10 oт Πpaвилниĸa зa пpилaгaнe нa Закона за движение по пътищата пpaви aвтoмoбилa неизправен.

Oтгoвopът дaвa зa cъдъpжaниeтo нa нa миниcтъpa нa здpaвeoпaзвaнeтo:
Чл. 1 (1) Аптечките на движещите се по пътя три и четириколесни моторни превозни средства съдържат:
1. (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
2. , 5 см/5 м - 2 броя;
3. Марлен бинт, 8 см/5 м - 2 броя;
4. Марлен бинт, 10 см/5 м - 2 броя;
5. , 25 г - 1 брой;
6. 10 см/10 см - 4 броя;
7. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. Пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 броя опаковки;
9. Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. Триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
11. голям размер - 2 чифта;
12. Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности - 200 мл;
13. - 6 броя;
14. Ножица с тъпи върхове - 1 брой;
15. - 1 брой.
(2) Всички медицински изделия, посочени в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2. (1) предназначени за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.
(2) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 30 места за сядане без мястото на водача, съдържат тройно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис „Аптечка".

Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 139, ал. 2, т. 2 и § 11, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и отменя Инструкция № 2 от 1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (ДВ, бр. 51 от 1997 г.).

Подобни статии