Телефон за справки НОИ

НОИ.НОИ с нов телефон за справки 070014802.НОИ телефон за справки.НОИ справки.Контакти с офисите на НОИ.Справки за парични обезщетения и помощи.НОИ единния телефонен номер

Телефон за справки НОИ

  Google Plus LinkedIn 
от 8.30 до 17.30 ч. всеки работен ден.
При ограничения на мобилния Ви оператор към телефонни номера 0700* може да се свържете чрез телефон +359 2 902 0506
Предоставят се консултации по въпроси, свързани със социално-осигурителното законодателство, краткосрочните парични обезщетения, пенсиите, административните услуги и срокове за подаване на документи. По телефона може да отправите вашите запитвания относно прекратени осигурители без правоприемник с предадени разплащателни ведомости в НОИ. Предоставя се информация относно прилагането на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 1408/71, Регламент (ЕИО) № 574/72 и международните договори в областта на социалното осигуряване и социалната сигурност по отношение на пенсии, парични обезщетения за болест и майчинство и парични обезщетения за безработица. Научете какъв е редът за получаване на Персонален идентификационен код (ПИК) и Идентификационен код на осигурител (ИКО). Предоставят се указания и консултации за ползване на справочните и административни електронни услуги, достъпни чрез интернет страницата на НОИ, както и за програмните продукти със свободен достъп.

- 029261010

Факс: 02 926 14 40

Електронен адрес на НОИ:

noi@nssi.bg - обща информация

Централно управление на НОИ - гр. София, 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

Централно управление на

гр. София, 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

(02) 9261010

noi@nssi.bg

ТП на НОИ - гр. Благоевград

гр. Благоевград, 2700, ул. "Тракия" № 1

(073) 889940

Blagoevgrad@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(073) 88 99 60
(0882) 18 51 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(073) 88 99 61
(0882) 18 51 61

Финансов ревизор
(073) 88 99 72
(073) 88 99 62
(0882) 18 51 72
(0882) 18 51 62

Началник отдел "Пенсии"
(073) 88 99 20
(0882) 18 51 82

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(073) 88 99 21
(0882) 18 51 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(073) 88 99 31
(0882) 18 51 31

Приемна "Пенсии"
(073) 88 99 30
(073) 88 99 65
(0882) 18 51 30
(0882) 18 51 65

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(073) 88 99 78
(073) 88 99 76
(0882) 18 51 78
(0882) 18 51 76

Началник сектор "ПОВН"
(073) 88 99 85
(0882) 18 51 85

Приемна "ПОВН"
(073) 88 99 06
(073) 88 99 16
(0882) 18 51 06
(0882) 18 51 16

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(073) 88 99 11
(0882) 18 51 11

Осигурителен архив
(073) 88 99 84
(0882) 18 51 84

Филиал гр. Разлог

гр. Разлог, 2760, пл. "Преображение" № 1

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0882) 91 23 10

Сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(0882) 91 23 11

Сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(0882) 91 23 14

Филиал гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, 2900, ул. "Търговска" № 20

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0882) 91 23 15

Сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(0882) 91 23 16

Сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(0882) 91 23 20

Филиал гр. Сандански

гр. Сандански, 2800, ул. "Свобода" № 3

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0882) 91 23 05

Сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(0882) 91 23 06

Сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(0882) 91 23 07

Филиал гр. Петрич

гр. Петрич, 2850, ул. "Цар Борис III" № 15

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0882) 91 23 00

Сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(0882) 91 23 01

Сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(0882) 91 23 03

ТП на НОИ - гр. Бургас

гр. Бургас, 8001, бул. "Ст. Стамболов" № 126

(056) 80 37 40
(0882) 18 52 40

Burgas@nssi.bg

Факс "Краткосрочни плащания и контрол"
(056) 80 37 88
(0882) 18 52 88

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(056) 80 37 60
(0882) 18 52 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(056) 80 37 61
(0882) 18 52 61

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(056) 80 37 93
(0882) 18 52 93

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(056) 80 37 15
(0882) 18 52 15

Справки за ПОВН
(056) 80 37 64
(056) 80 37 70
(0882) 18 52 64
(0882) 18 52 70

Началник сектор "Парични обезщетения и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(056) 80 37 50
(0882) 18 52 50

Справки за ПОБГВ
(056) 80 38 09
(056) 80 37 14
(0882) 18 53 09
(0882) 18 52 14

Факс "Пенсии"
(056) 80 37 59
(0882) 18 52 59

Началник отдел "Пенсии"
(056) 80 37 20
(0882) 18 52 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(056) 80 37 21
(0882) 18 52 21

Справки за "Пенсии"
(056) 80 38 28
(0882) 18 53 28

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(056) 80 37 37
(0882) 18 52 37

Справки за "Изплащане на пенсии"
(056) 80 38 08
(0882) 18 53 08

Началник отдел "Осигурителен архив"
(056) 80 37 66
(0882) 18 52 66

Справки за "Осигурителен архив"
(056) 80 37 96
(0882) 18 52 96

Филиал гр. Айтос

гр. Айтос, 8500, ул. "Богориди" № 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 41

Контрол по разходите на ДОО
(0882) 91 23 40

Филиал гр. Карнобат

гр. Карнобат, 8400, бул. "България" № 13

Контрол на разходите на ДОО
(0882) 91 23 44
(0882) 91 23 45

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 43

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0882) 91 23 42

Пенсии
(0882) 91 23 43

Филиал гр. Поморие

гр. Поморие, 8200, ул. "Княз Борис I" № 78

Контрол на разходите на ДОО
(0882) 91 23 49

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 48

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0882) 91 23 48

Пенсии
(0882) 91 23 48

Филиал гр. Царево

гр. Царево, 8260, ул. "Христо Ботев" № 10

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 47

Пенсии
(0882) 91 23 46

ПРМ гр. Несебър

гр. Несебър, 8230, Общ. помещение № 16, сграда "Лъки"

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 50

ПРМ гр. Средец

гр. Средец, 8300, ул. "Васил Коларов" № 97

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 52

ПРМ с. Руен

с. Руен, 8540, Общинско помещение

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 51

ПРМ с. Сунгурларе

с. Сунгурларе, 8470, ул. "Хр. Смирненски" № 13

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0882) 91 23 53

ТП на НОИ - гр. Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Охрид" № 6

Varna@nssi.bg

Факс "Краткосрочни плащания и контрол"
(052) 66 32 40
(052) 66 32 41

Началник-отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(052) 66 32 60
(0875) 34 32 60

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(052) 66 32 95
(0875) 34 32 95

Началник-сектор Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(052) 66 32 49
(0875) 34 32 49

Справки за ПОВН
(052) 66 32 47
(052) 66 32 79
(0875) 34 32 47
(0875) 34 32 79

Началник-сектор Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(052) 66 32 63
(0875) 34 32 63

Началник-отдел "Пенсии"
(052) 66 32 20
(0875) 34 32 20

Началник-сектор "Изплащане на пенсии"
(052) 66 32 33
(0875) 34 32 33

Началник-сектор "Пенсионно обслужване"
(052) 66 32 14
(0875) 34 32 14

Началник-сектор "Осигурителен архив"
(052) 66 32 56
(0875) 34 32 56
(0879) 55 90 47

ПРМ гр. Девня

гр. Девня, 9160, ул. "Съединение" № 78, етаж 2

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 90 85

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 90 85

ПРМ гр. Вълчи дол

гр. Вълчи дол, 9280, пл. "Христо Ботев" № 1, етаж 4

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 90 86

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 90 86

ПРМ гр. Провадия

гр. Провадия, 9200, ул. "Цар Освободител" № 69

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 90 83

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 90 83

ИРМ гр. Дългопол

гр. Дългопол, 9250, ул. "Г. Димитров" № 105А

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 90 84

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 90 84

ИРМ гр. Бяла

гр. Бяла, 9101, ул. "Андрей Премянов” № 12

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 91 50

ИРМ гр. Аврен

гр. Аврен, 9135, ул. "Тодор Ноев" № 8

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 91 54

ПРМ гр. Долни чифлик

гр. Долни чифлик, 9120, ул."Тича" № 1

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 90 87

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 90 87

ТП на НОИ - гр. Велико Търново

гр. Велико Търново, 5000, пл. "Цен тър" № 2

(062) 61 34 40

Velikotarnovo@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(062) 61 34 20
(0875) 32 34 20

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(062) 61 34 21
(0875) 32 34 21

Приемна "Пенсии"
(062) 61 33 74
(062) 61 33 92
(0875) 32 35 74
(0875) 32 35 92

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(062) 61 34 28
(0875) 32 34 28

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(062) 61 34 00
(0875) 32 34 00

Приемна "ПОВН"
(062) 61 34 27
(0875) 32 34 27

Приемна "ПОБГВ"
(062) 61 31 18
(0875) 32 34 18

Филиал гр. Велико Търново - осигурителен архив

гр. Велико Търново, 5000, ул. "Теодосий Търновски" № 6

Филиал гр. Свищов

гр. Свищов, 5250, ул. "Цар Освободител" № 96, етаж 3

Парични обезщетения за временна неработоспособност
(0879) 55 91 49

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания
(0879) 55 89 95

Контрол по разходите на ДОО
(0879) 55 89 72

ТП на НОИ - гр. Видин

гр. Видин, 3700, ул. "Пазарска" № 4

(094) 60 53 40
(0875) 34 36 40

Vidin@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(094) 60 53 60
(0875) 34 36 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(094) 60 53 65
(0875) 34 36 65

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(094) 60 53 33
(0875) 34 36 33

Началник отдел "Пенсии"
(094) 60 53 20
(0875) 34 36 20

Приемна "Пенсии"
(094) 60 53 04
(0875) 34 36 04

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(094) 60 53 50
(094) 60 53 51
(0875) 34 36 50
(0875) 34 36 51

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(094) 60 53 43
(094) 60 53 41
(0875) 34 36 43
(0875) 34 36 41

Осигурителен архив
(094) 60 53 67
(0875) 34 36 67
(0879) 55 90 05

Филиал гр. Белоградчик

гр. Белоградчик, 3900, ул. "Княз Борис I" № 8

(0879) 55 90 24

ПРМ гр. Кула

гр. Кула, 3800, ул. "Възраждане" № 40, ет. 1

ТП на НОИ - гр. Враца

гр. Враца, 3000, пл. "Христо Ботев" № 1

(092) 66 40 36 40
(0875) 34 38 40

Vratza@nssi.bg

Приемна "Краткосрочни плащания и контрол"
(092) 66 40 36 75; (0875) 34 38 75

Началник отдел "Пенсии"
(092) 66 40 36 20
(0875) 34 38 20

Приемна "Пенсии"
(092) 66 40 36 02
(092) 66 40 36 45
(0875) 34 38 02
(0875) 34 38 45

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(092) 66 40 36 69
(0875) 34 38 69

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(092) 66 40 36 87
(0875) 34 38 87

Филиал гр. Мездра

гр. Мездра, 3100, ул. "Хр. Ботев" № 27, етаж 3

(0879) 55 90 27

Филиал гр. Козлодуй

гр. Козлодуй, 3320, ул. "Симеон Русков" № 1, ет. 1

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 19

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 02

Филиал гр. Бяла Слатина

гр. Бяла Слатина, 3200, ул. "Хан Крум" № 73

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 89 63

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 89 62

ПРМ гр. Оряхово

гр. Оряхово, 3300, ул. "Коста Лулчев" № 20, етаж 1

ТП на НОИ - гр. Габрово

гр. Габрово, 5300, ул. "Николаевска" № 17

(066) 81 37 40

Gabrovo@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(066) 81 37 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(066) 81 37 31

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(066) 81 37 22

Началник отдел "Пенсии"
(066) 81 37 20

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(066) 81 37 47
(066) 81 37 65

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(066) 81 37 50

Началник сектор "Осигурителен архив"
(066) 81 37 75

Приемна "Оисигурителен архив"
(066) 81 37 39

Филиал гр. Севлиево

гр. Севлиево, 5400, ул. "Стара Планина" № 34, ет. 4

(0879) 55 91 40
(0879) 55 91 26
(0879) 55 90 23

ТП на НОИ - гр. Добрич

гр. Добрич, 9300, ул. "Даме Груев" № 4

(058) 65 10 40

Dobrich@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(058) 65 10 60
(0875) 34 42 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(058) 65 10 48
(0875) 34 42 48

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(058) 65 10 70
(0875) 34 42 70

Началник отдел "Пенсии"
(058) 65 10 20
(0875) 34 42 20

Приемна "Пенсии"
(058) 65 10 12
(0875) 34 42 12

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(058) 65 10 55
(058) 65 10 35
(0875) 34 42 55
(0875) 34 42 35

/p>

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(058) 65 10 53
(0875) 34 42 53

Осигурителен архив
(058) 65 10 38

Филиал гр. Балчик

гр. Балчик, 9600, ул. "Христо Смирненски" № 1

(0879) 55 89 77

Филиал гр. Каварна

гр. Каварна, 9650, ул. "Добротица" № 34

(0879) 55 89 76

Филиал гр. Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево, 9500, ул. "В. Априлов" № 8

(0879) 55 89 90

Филиал гр. Тервел

гр. Тервел, 9450, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 8, ст. 105

(0879) 55 89 91

ТП на НОИ - гр. Кърджали

гр. Кърджали, 6600, ул. "Булаир" № 35

(0361) 664 40

Kardzhali@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(0361) 664 60
(0882) 18 62 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0361) 664 64
(0882) 18 62 64

Началник отдел "Пенсии"
(0361) 664 20
(0882) 18 62 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(0361) 664 21
(0882) 18 62 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(0361) 664 28
(0882) 18 62 28

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(0361) 664 29
(0882) 18 62 29

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0361) 664 92
(0361) 664 93
(0882) 18 62 92
(0882) 18 62 93

Началник сектор "ПОВН"
(0361) 664 67
(0882) 18 62 67

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0361) 664 43
(0882) 18 62 43

Началник сектор "ПОБГВ"
(0361) 664 65
(0882) 18 62 65

Осигурителен архив
(0361) 664 69
(0882) 18 62 69

Началник сектор "Осигурителен архив"
(0361) 664 70
(0882) 18 62 70

Филиал гр. Ардино

гр. Ардино, 6750, ул. "Републиканска" № 3, ет. 3, ст. 4

(0882) 91 24 90

Филиал гр. Кирково

гр. Кирково, 6884, ул. "Граничар" № 4, ст. 9

(0882) 91 24 91

Филиал гр. Крумовград

гр. Крумовград, 6900, ул. "Тракия" № 4, ст. 7

(0882) 91 24 92

Филиал гр. Момчилград

гр. Момчилград, 6800, бул. "26-ти декември" № 20

(0882) 91 24 93

ТП на НОИ - гр. Кюстендил

гр. Кърджали, 6600, ул. "Булаир" № 35

(078) 55 92 40

Kyustendil@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(078) 55 92 60
(0875) 34 46 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(078) 55 92 61
(0875) 34 46 61

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(078) 55 92 21
(0875) 34 46 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(078) 55 92 34
(0875) 34 46 34

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(078) 55 92 74
(0875) 34 46 74

Приемна "Пенсии"
(078) 55 92 30
(0875) 34 46 30

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(078) 55 92 70
(078) 55 92 71
(0875) 34 46 70
(0875) 34 46 71

Началник сектор "ПОВН"
(078) 55 92 09
(0875) 34 46 09

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(078) 55 92 02
(0875) 34 46 02

Началник сектор "ПОБГВ"
(078) 55 92 77
(0875) 34 46 77

Осигурителен архив
(078) 55 92 36
(0875) 34 46 36

Филиал гр. Дупница

гр. Дупница, 2600, ул. "Св. Иван Рилски" № 1

Пенсии
(0879) 55 91 41

Краткосрочни плащания и контрол
(0879) 55 89 94

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 89 70

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 89 71

Обединен осигурителен архив с. Невестино

с. Невестино, 2595, ул. "Струма" № 16

Началник отдел "Обединен осигурителен архив"
(078) 55 80 00
(078) 55 92 85
(0875) 34 47 40

Началник сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход"
(078) 55 80 07
(0875) 34 47 47

Приемна "Обединен осигурителен архив"
(078) 55 92 89
(0875) 34 47 50

Началник сектор "Електронно архивиране на разплащателна документация"
(078) 55 80 18
(0875) 34 47 58

Приемна гр. Сапарева баня

гр. Сапарева баня, 2650, ул. "Германея" № 1, сгр. на ОбС

Приемна гр. Кочериново

гр. Кочериново, 2640, пл. "Трети март" № 1, сгр. на ОбС

Приемна гр. Бобов дол

гр. Бобов дол, 2670, ул. "27-ми октомври" № 2, сгр. на ОбС

ТП на НОИ - гр. Ловеч

гр. Ловеч, 5500, бул. "България" № 44

(068) 68 50 40

Lovech@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(068) 68 50 60

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(068) 68 50 69

Началник отдел "Пенсии"
(068) 68 50 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(068) 68 50 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(068) 68 50 41

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(068) 68 50 34

Приемна "Пенсии"
(068) 68 50 68

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(068) 68 50 62
(068) 68 50 65

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(068) 68 50 32
(068) 68 50 37

Осигурителен архив
(068) 68 50 99

Филиал гр. Троян

гр. Троян, 5600, ул. "Г. С. Раковски" № 55, ет. 3, ст. 14, ст. 15

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 91 46

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 91 47

Филиал гр. Тетевен

гр. Тетевен, 5700, ул. "Димитър Благоев" № 2А

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 44

Филиал гр. Тетевен - осигурителен архив

гр. Тетевен, 5700, ул. "Вършец" № 30

Обединен осигурителен архив
(0678) 5 62 10
(0678) 5 62 15

Филиал гр. Луковит

гр. Луковит, 5770, ул. "Възраждане" № 53, ет. 1, ст. 3

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 91 45

ТП на НОИ - гр. Монтана

гр. Монтана, 3400, бул. "Трети март" № 76

(096) 39 41 01

(096) 39 41 40

Montana@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(096) 39 41 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(096) 39 41 61

Дежурен инспектор по КРДОО
(096) 39 41 65

Началник отдел "Пенсии"
(096) 39 41 20

Приемна "Пенсии"
(096) 39 41 37

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(096) 39 41 41
(096) 39 41 43

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(096) 39 41 67
(096) 39 41 66

Осигурителен архив
(096) 39 41 70

Филиал гр. Лом

гр. Лом, 3600, пл. "Свобода" № 6, ет. 3

Филиал гр. Берковица

гр. Берковица, 3500, ул. "Д-р Иван Панов" № 1, ет. 3

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 41

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 40

ТП на НОИ - гр. Пазарджик

гр. Пазарджик, 4400, ул. "Екзарх Йосиф" № 15 А - Сграда № 1
гр. Пазарджик, 4400, ул. "Втори януари" № 10 - Сграда № 2

(034) 40 42 40
(034) 40 42 60

Pazardzhik@nssi.bg

Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сграда № 1
(034) 40 42 37
(0882) 18 66 37

Началник сектор "Контрол на разходите на ДОО" - Сграда № 1
(034) 40 42 21
(0882) 18 66 21

Контрол на разходите на ДОО - Сграда № 1
(034) 40 42 31
(0882) 18 66 31

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН) - Сграда № 1
(034) 40 42 23
(0882) 18 66 23

Началник сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност" - Сграда № 1
(034) 40 42 34
(0882) 18 66 34

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ) - Сграда № 1
(034) 40 42 38
(0882) 18 66 38

Началник сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания" - Сграда № 1
034) 40 42 35
(0882) 18 66 35

Осигурителен архив - Сграда № 1
(034) 40 42 25
(0882) 18 66 25

Началник отдел "Пенсии" - Сграда № 2
(034) 40 41 60
(0882) 18 69 30;

Началник сектор "Отпускане на пенсии" - Сграда № 2
(034) 40 41 61
(0882) 18 69 31

Началник сектор "Изплащане на пенсии" - Сграда № 2
(034) 40 41 70
(0882) 18 69 40

Началник сектор "Пенсионно обслужване" - Сграда № 2
(034) 40 41 67
(0882) 18 69 37

Пенсионно обслужване - Сграда № 2
(034) 40 41 68
(0882) 18 69 38

Филиал гр. Велинград

гр. Велинград, 4600, ул. "Борислав" № 10 А

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0882) 91 23 93

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 23 90
(0882) 91 23 91
(0882) 91 23 92

Филиал гр. Пещера

гр. Пещера, 4550, ул. "Дойранска епопея" № 5, ет. 3, ст. 8

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0882) 91 23 97

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 23 96

Филиал гр. Септември

гр. Септември, 4490, бул. "България" № 70, ет. 2

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0882) 91 23 99

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 23 98

Филиал гр. Панагюрище

гр. Панагюрище, 4500, ул. "Георги Бенковски" № 1 - ГУМ, етаж 1

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0882) 91 23 95

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 23 94

ТП на НОИ - гр. Перник

гр. Перник, 2300,ул. "Отец Паисий" № 50

(076) 64 93 40
(0875) 32 54 40

Pernik@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(076) 64 93 60
(0875) 32 54 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(076) 64 93 61
(0875) 32 54 61

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(076) 64 93 58
(0875) 32 54 58

Началник отдел "Пенсии"
(076) 64 93 20
(0875) 32 54 20

Приемна "Пенсии"
(076) 64 93 54
(0875) 32 54 54

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(076) 64 93 04
(076) 64 93 67
(0875) 32 54 04
(0875) 32 54 67

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(076) 64 93 56
(076) 64 93 85
(0875) 32 54 56
(0875) 32 54 85

Осигурителен архив
(076) 64 93 74
(0875) 32 54 74

Филиал гр. Радомир

гр. Радомир, 2400, ул. “Дупнишка” № 5

(0879) 55 89 69

ТП на НОИ - гр. Плевен

гр. Плевен, 5800, пл. "Иван Миндиликов" № 8

(064) 88 44 40

Pleven@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(064) 88 44 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(064) 88 44 61

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(064) 88 44 78

Началник сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност" (ПОВН)
(064) 88 44 69
(064) 88 44 04

Приемна "ПОВН"
(064) 88 44 12
(064) 88 44 13

Началник сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания" (ПОБГВ)
(064) 88 44 31
(064) 88 44 41

Приемна "ПОБГВ"
(064) 88 44 16

Началник отдел "Пенсии"
(064) 88 44 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(064) 88 44 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(064) 88 44 45

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(064) 88 44 52

Приемна "Пенсии"
(064) 88 44 70
(064) 88 44 74

Осигурителен архив
(064) 88 44 27

Филиал гр. Червен бряг

гр. Червен бряг, 5980, ул. "Отец Паисий" № 6, ет. 3

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 21

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 97

Пенсии
(0879) 55 90 07

ПРМ гр. Никопол

гр. Никопол, 5940, ул. "Ал. Стамболийски" № 5 ст. 106

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 95

ПРМ гр. Левски

гр. Левски, 5900, бул. "България" № 58 ст. 201

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 22

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 22

ПРМ гр. Долна Митрополия

гр. Долна Митрополия, 5855, ул. "Ильо войвода" № 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 96

ИРМ гр. Белене

гр. Белене, 5930, ул. "България" № 35 ет. 3, ст. 31

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 94
(06583) 1061 /вътр. 115

ТП на НОИ - гр. Пловдив

гр. Пловдив, 4000, ул. "Любен Каравелов" № 7, ул. "Скайлер" № 5

(032) 60 87 40

Plovdiv@nssi.bg

Информация
(032) 60 86 92

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(032) 60 86 76
(032) 60 86 79

Приемна "Пенсии"
(032) 60 87 55
(032) 60 87 91
(032) 60 87 57
(032) 60 87 19

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(032) 60 86 46
(032) 60 86 47

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(032) 60 86 30
(032) 60 86 20

Филиал гр. Пловдив - осигурителен архив

гр. Пловдив, 4000, ул. "Скайлер" № 5

(032) 65 69 81

(032) 65 69 80

ПРМ гр. Карлово

гр. Карлово, 4300, ул. "Димитър Събев" № 7

(0879) 55 91 00

ПРМ гр. Първомай

гр. Първомай, 4270, ул. "Братя Миладинови" № 50, ет. 2, ст. 20

(0879) 55 91 02

ПРМ гр. Асеновград

гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" № 3, ет.3, офис №5

(0879) 55 90 98
(0879) 55 90 99
(0879) 55 91 53

ПРМ гр. Раковски

гр. Раковски, 4150, бул. "Раковски" № 108, ет. 4, ст. 1

(0879) 55 91 03

ТП на НОИ - гр. Разград

гр. Разград, 7200, ул. "Бели Лом" № 40

(084) 614 440
(084) 614 402

Razgrad@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(084) 614 460

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(084) 614 475
(084) 614 478

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(084) 614 463

Дежурен ревизор
(084) 614 464

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(084) 614 476
(084) 614 470
(084) 614 469
(084) 614 467

Началник сектор "ПОВН"
(084) 614 473

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(084) 614 412
(084) 614 471

Началник сектор "ПОБГВ"
(084) 614 472

Началник отдел "Пенсии"
(084) 614 420

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(084) 614 429

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(084) 614 432

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(084) 614 441

Приемна "Пенсии"
(084) 614 444
(084) 614 466

Осигурителен архив
(084) 614 445

Филиал гр. Кубрат

гр. Кубрат, 7300, ул. "Княз Борис I" № 9

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 38

Контрол на разходите на ДОО
(0879) 55 91 31

Приемна "Пенсии"
(0879) 55 90 26

Филиал гр. Исперих

гр. Исперих, 7400, ул. "Дунав" № 2

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 90 30

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 91 37

Приемна "Пенсии"
(0879) 55 91 56

ТП на НОИ - гр. Русе

гр. Русе, 7000, ул. "Асен Златаров" № 26

(082) 81 64 40

Ruse@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(082) 81 64 30

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(082) 81 64 50

Началник отдел "Пенсии"
(082) 81 61 00

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(082) 81 61 10

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(082) 81 61 41

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(082) 81 61 15

Приемна "Пенсии"
(082) 81 61 61

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(082) 81 64 79
(082) 81 64 35

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(082) 81 64 60
(082) 81 64 61
(082) 81 64 62

Осигурителен архив
(082) 81 64 90

Филиал гр. Ветово

гр. Ветово, 7080, ул. "Дунав" № 3

Филиал гр. Бяла

р. Бяла, 7100, пл. "Екзарх Йосиф" № 1

Приемане на документи
(0817) 716 70

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0817) 716 75
(0817) 716 76

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0817) 716 73
(0817) 716 74

Приемане на документи
(0817) 716 72
(0817) 716 77

ТП на НОИ - гр. Силистра

гр. Силистра, 7500, ул. "Цар Шишман" № 5

(086) 815 040

Silistra@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(086) 81 50 60
(0875) 31 66 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(086) 81 50 61
0875) 31 66 61

Главен финансов ревизор"
(086) 81 50 62
(0875) 31 66 62

Началник отдел "Пенсии"
(086) 81 50 20
(0875) 31 66 20

Приемна "Пенсии"
(086) 81 50 31
(0875) 31 66 31

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(086) 81 50 79
(0875) 31 66 79

Началник сектор "ПОВН"
(086) 81 50 70
(0875) 31 66 70

Приемна "ПОВН"
(086) 81 50 55
(0875) 31 66 55

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(086) 81 50 73
(0875) 31 66 73

Началник сектор "ПОБГВ"
(086) 81 50 64
(0875) 31 66 64

Приемна "ПОБГВ"
(086) 81 50 67
(0875) 31 66 67

Нaчалник отдел "Осигурителен архив"
(086) 81 50 75
(0875) 31 66 75

Нaчалник отдел "Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване"
(086) 81 50 90
(0875) 31 66 90

Старши юрисконсулт
(086) 81 50 15
(0875) 31 66 15

Деловодство
(086) 81 50 86
(0875) 31 66 86

Нaчалник отдел "Финансово счетоводна дейност"
(086) 81 50 05
(0875) 31 66 05

Филиал гр. Тутракан

гр. Тутракан, 7600, ул. "Трансмариска" № 7

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 89 85

Филиал гр. Дулово

гр. Дулово, 7650, ул. "Левски" № 18

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 90 36

ТП на НОИ - гр. Сливен

гр. Сливен, 8800, ул. "Стефан Караджа" № 10 - Сграда № 1
гр. Сливен, 8800, ул. "Стефан Караджа" № 5 - Сграда № 2

(044) 61 51 40

Sliven@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Сграда № 1
(044) 61 51 60
(0875) 34 68 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Сграда № 1
(044) 61 51 70
(0875) 34 68 70

Приемна "Контрол по разходите на ДОО" - Сграда № 1
(044) 61 51 68
(0875) 34 68 68

Дежурен инспектор по осигуряването - Сграда № 1
(044) 61 51 88
(0875) 34 68 88

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН) - Сграда № 1
(044) 61 51 52
(044) 61 51 71
(044) 61 51 72
(044) 61 51 73
(044) 61 51 76
(044) 61 51 86
(0875) 34 68 52
(0875) 34 68 71
(0875) 34 68 72
(0875) 34 68 73
(0875) 34 68 76
(0875) 34 68 86

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ) - Сграда № 1
(044) 61 51 96
(044) 61 51 93
(0875) 34 68 96
(0875) 34 68 93

Приемна "Пенсионно обслужване" - Сграда № 1
(044) 61 51 45
(0875) 34 68 45

Приемна "Изплащане на пенсии" - Сграда № 1
(044) 61 51 16
(0875) 34 68 16

Осигурителен архив за съхранение на документацията на прекратени осигурители без правоприемник - Сграда № 2
(0879) 55 90 39
(0885) 69 49 63

Филиал гр. Нова Загора

гр. Нова Загора, 8900, ул. "Васил Левски" № 31, ет. 2, офис 5

(0879) 55 91 05
(0879) 55 91 06
(0879) 55 91 07

Офис гр. Котел

гр. Котел, 8970, ул. "Проф. Павлов" № 30

(0879) 55 91 04

ИРМ гр. Твърдица

гр. Твърдица, 8890, ул. "Хан Аспарух" № 14

(0879) 55 91 30

ТП на НОИ - гр. Смолян

гр. Смолян, 4700, бул. "България" № 12

(0301) 6 03 40

Smolyan@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(0301) 6 03 60
(0882) 18 89 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0301) 6 03 61
(0882) 18 89 61

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(0301) 6 03 38
(0301) 6 03 18
(0882) 18 89 38
(0882) 18 89 18

Началник отдел "Пенсии"
(0301) 6 03 20
(0882) 18 89 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(0301) 6 03 21
(0882) 18 89 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(0301) 6 03 27
(0882) 18 89 27

Приемна "Пенсии"
(0301) 6 03 02
(0882) 18 89 02

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0301) 6 03 43
(0301) 6 03 04
(0882) 18 89 43
(0882) 18 89 04

Началник сектор "ПОВН"
(0301) 6 03 22
(0882) 18 89 22

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0301) 6 03 15
(0882) 18 89 15

Началник сектор "ПОБГВ"
(0301) 6 03 17
(0882) 18 89 17

Осигурителен архив
(0301) 6 03 68
(0882) 18 89 68

Филиал гр. Девин

гр. Девин, 4800, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 3, стая 1А

(0882) 91 24 61

Филиал гр. Доспат

гр. Доспат, 4831, ул. "Здравец" 2

(0882) 91 24 63

Филиал гр. Златоград

гр. Златоград, 4980, ул. "Стефан Стамболов" № 1, ет. 7, ст. 10

(0882) 91 24 59

Филиал гр. Мадан

гр. Мадан, 4900, ул. "Обединение" № 16, ет.2

(0882) 91 24 60

Филиал гр. Неделино

гр. Неделино, 4990, ул. "Ал. Стамболийски" № 80, ет. 1

(0882) 91 24 64

Филиал с. Баните

с. Баните, 4940, ул. "Стефан Стамболов" № 3, ет. 1, ст. 102

(0882) 91 24 62

Филиал гр. Рудозем

гр. Рудозем, 4960, бул. "България" № 15, Общинска администрация, ет. 2, стая 22

(0882) 91 24 65

ТП на НОИ - София-град

гр. София, 1303, бул. "Александър Стамболийски" № 62-64

(02) 926 19 40

Sofia@nssi.bg

Информация
(02) 926 10 10

Пенсии

Pensii@sofia.nssi.bg

Контрол по разходите на ДОО

Control@sofia.nssi.bg

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)

Benefits@sofia.nssi.bg

Осигурителен архив

Osiguritelenarhiv@sofia.nssi.bg

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Unemployment@sofia.nssi.bg

ПРМ МЛАДОСТ

гр. София, 1712, ж.к. "Младост" ІІІ, трафопост до бл. 347А

Приемна на отдел "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
Обслужва следните райони:
Изгрев, Искър, Кремиковци, Младост, Оборище, Панчарево, Подуене, Слатина, Средец, Студентски

ПРМ КРАСНА ПОЛЯНА

гр. София, 1330, бул. "Александър Стамболийски" № 205 – в сградата на Нипроруда

Приемна на отдел "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"

На етаж 1 се обслужват следните райони:
Банкя, Връбница, Възраждане, Люлин, Надежда, Нови искър, Сердика

На етаж 4 се обслужват следните райони:
Витоша, Красно село, Лозенец, Овча купел, Триадица, Илинден, Kрасна поляна

ТП на НОИ - София-област

гр. София, 1072, бул. "Александър Стамболийски" № 48

(02) 926 25 40

Sofiaregion@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(02) 926 25 60

Сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(02) 926 25 75

Сектор "Отпускане на пенсии"
(02) 926 25 37

Сектор "Изплащане на пенсии"
(02) 926 25 82

Сектор "Пенсионно обслужване"
(02) 926 25 37

Приемна "Пенсии"
(02) 926 25 24

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(02) 926 25 66
(02) 926 25 61

Приемна "ПОВН"
(02) 926 25 46

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(02) 926 25 73

Осигурителен архив
(02) 926 25 70

Филиал гр. Ботевград

гр. Ботевград, 2140, ул. "Гурко" № 21, ет. 2, ст. 2 и ст. 4

Филиал гр. Ихтиман

гр. Ихтиман, 2050, ул. "Полк. Борис Дрангов" № 8

Филиал гр. Самоков

гр. Самоков, 2000, пл. "Захари Зограф" № 1, ет. 2, ст. 12

Филиал гр. Елин Пелин

гр. Елин Пелин, 2100, пл. "Независимост" № 5, ет. 2, ст. 3

Филиал гр. Костинброд

гр. Костинброд, 2230, ул. "Охрид" № 11

Филиал гр. Пирдоп

гр. Пирдоп, 2070, ул. ”Цар Освободител” № 87 А

Филиал гр. Своге

гр. Своге, 2260, ул. "Цар Симеон" № 21, ет. 3

Филиал гр. Етрополе

гр. Етрополе, 2180, ул. "Марийка Гаврилова" № 22

Филиал гр. Сливница

гр. Сливница, 2200, пл. "Съединение" № 1, ет. 2

РУ "СО" - Стара Загора

гр. Стара Загора, 6000, бул. "Руски" № 44

(042) 61 53 40

StaraZagora@nssi.bg

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(042) 61 54 32
(0882) 18 91 32

Профилактика и рехабилитация
(042) 61 53 67
(0882) 18 90 67

Трудови злополуки
(042) 61 53 65
(0882) 18 90 65

Приемна "Пенсии"
(042) 61 53 83
(042) 61 53 84
(0882) 18 90 83
(0882) 18 90 84

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(042) 61 53 78
(042) 61 54 26
(042) 61 54 46
(0882) 18 90 78
(0882) 18 91 26
(0882) 18 91 46

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(042) 61 54 25
(042) 61 54 27
(0882) 18 91 25
(0882) 18 91 27

Осигурителен архив
(042) 61 54 30
(042) 69 66 80
(042) 69 66 82
(042) 69 66 85
(0882) 18 91 30
(0882) 18 91 80
(0882) 18 91 82
(0882) 18 91 85

Филиал гр. Казанлък

гр. Казанлък, 6100, ул. "Сан Стефано" № 11

(0431) 6 83 88

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(0431) 6 83 91
(0882) 18 92 61

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0431) 6 83 84
(0882) 18 92 54

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0431) 6 83 85
(0882) 18 92 55

Пенсии
(0431) 6 83 87
(0882) 18 92 57

ПРМ гр. Раднево

гр. Раднево, 6260, ул. "Съединение" № 2, ет. 5

(0882) 91 24 67

ПРМ гр. Чирпан

гр. Чирпан, 6200, бул. "В. Калчев" № 1, ет. 1

(0882) 91 24 66

ТП на НОИ - гр. Търговище

гр. Търговище, 7700, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 1

(0601) 60 640
(0601) 60 650

Targovishte@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(0601) 606 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(0601) 606 65

Приемна "Контрол по разходите за ДОО"
(0601) 606 61

Приемна "Трудови злополуки и професионални болести"
(0601) 606 63

Началник сектор Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0601) 606 62

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0601) 606 70

Началник сектор "ПОБГВ"
(0601) 606 34

Началник отдел "Пенсии"
(0601) 606 20

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(0601) 606 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(0601) 606 22

Началник сектор "Пенсионно обслужване"
(0601) 606 71

Приемна "Пенсии"
(0601) 606 26

Филиал гр. Търговище - осигурителен архив

гр. Търговище, 7700, ул. "Кюстенджа" № 87

Началник отдел "Обединен осигурителен архив"
(0601) 609 00

Началник сектор "Издаване на документи за осигурителен стаж и доход"
(0601) 609 08

Приемна "Обединен осигурителен архив"
(0601) 609 28
(0601) 609 02

ПРМ гр. Попово

гр. Попово, 7800, пл. "Ал. Стамболийски" № 2, ет. 2

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0882) 91 24 71

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 24 69

Пенсионно обслужване
(0882) 29 24 70

ПРМ гр. Омуртаг

гр. Омуртаг, 7900, ул. "Неофит Рислски" № 3, ет. 2

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0882) 91 24 68

ТП на НОИ - гр. Хасково

гр. Хасково, 6300, ул. "Георги Кирков" № 30

(038) 60 71 40

Haskovo@nssi.bg

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(038) 60 71 61
(0875) 32 78 61

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(038) 60 71 21
(0875) 32 78 21

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(038) 60 71 30
(0875) 32 78 30

Началник сектор Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(038) 60 71 72
(0875) 32 78 72

Началник сектор Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(038) 60 71 75
(0875) 32 78 75

Началник на сектор "ОА"
(038) 60 71 42
(0875) 32 78 42

Офис гр. Димитровград

гр. Димитровград, 6400, бул. "Г.С.Раковски" № 13, западен вход, ет. 4

Старши инспектори по осигуряването
(0391) 659 00
(0875) 32 79 50

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0391) 659 06
(0875) 32 79 56

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0391) 659 05
(0875) 32 79 55

Приемна "Пенсии"
(0391) 659 04
(0875) 32 79 54

Офис гр. Харманли

гр. Харманли, 6450, ул."Ханска" №16, ет.2

(0879) 55 91 57

Офис гр. Свиленград

гр. Свиленград, 6500, бул. "България" № 137, ет. 3, ст.85

(0879) 55 91 22

Офис гр. Ивайловград

гр. Ивайловград, 6970, ул. "Георги Димитров" № 47, ет. 3, ст. 3

(0879) 55 91 33

Офис гр. Тополовград

гр. Тополовград, 6560, ул. "Иван Вазов" № 2, ет. 2

(0879) 55 90 42

ТП на НОИ - гр. Шумен

гр. Хасково, 6300, ул. "Георги Кирков" № 30

(054) 85 58 01

(054) 85 58 40

Shumen@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(054) 85 58 60

Началник сектор "Контрол по разходите на ДОО"
(054) 85 58 62

Приемна "Дежурен инспектор"
(054) 85 58 66

Приемна "Осигурителен архив"
(054) 85 58 86

Началник сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(054) 85 58 47

Приемна "Парични обезщетения за временна неработоспособност"
(054) 85 58 55

Началник сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(054) 85 58 61

Приемна "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания"
(054) 85 58 72

Началник отдел "Пенсии"
(054) 85 58 20

Началник сектор "Изплащане на пенсии"
(054) 85 58 21

Началник сектор "Отпускане на пенсии"
(054) 85 58 14

Приемна "Пенсии"
(054) 85 58 35

Филиал гр. Шумен - осигурителен архив

гр. Шумен, 9700, пл. "Възраждане" № 4, сутерен на НЧ "Добри Войников"

ПРМ гр. Нови Пазар

гр. Нови Пазар, 9900, ул. "Васил Левски" № 3, община, ст. 204

(0879) 55 91 19

ПРМ гр. Велики Преслав

гр. Велики Преслав, 9850, ул. "Борис Спиров" № 76, ет. 2

(0879) 55 91 13
(0879) 55 91 51

ПРМ гр. Каолиново

гр. Каолиново, 9960, пл. "Украина" № 4

ТП на НОИ - гр. Ямбол

гр. Ямбол, 8600, ул. "Г.С.Раковски" № 9

(046) 68 59 40

Yambol@nssi.bg

Нaчалник отдел "Краткосрочни плащания и контрол"
(046) 68 59 60

Нaчалник сектор "Контрол на разходите на ДОО"
(046) 68 59 61

Приемна "Контрол по разходите на ДОО"
(046) 68 59 17

Приемна "Профилактика, рехабилитация и отдих"
(046) 68 59 11

Нaчалник сектор "Парични обезщетения за временна неработоспособност" (ПОВН)
(046) 68 59 51

Приемна "Парични обезщетения за временна неработоспособност" (ПОВН)
(046) 68 59 12

Нaчалник сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания" (ПОБГВ)
(046) 68 59 16

Приемна "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания" (ПОБГВ)
(046) 68 59 15

Нaчалник отдел "Пенсии"
(046) 68 59 20

Нaчалник сектор "Отпускане на пенсии"
(046) 68 59 21

Нaчалник сектор "Изплащане на пенсии"
(046) 68 59 77

Приемна "Изплащане на Пенсии"
(046) 68 59 14

Нaчалник сектор "Пенсионно обслужване"
(046) 68 59 45

Приемна "Пенсионно обслужване"
(046) 68 59 13

Нaчалник сектор "Осигурителен архив"
(046) 68 59 32

Приемна "Осигурителен архив"
(046) 68 59 75

Филиал гр. Елхово

гр. Елхово, 8700, ул. "Търговска" № 63

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 89 81

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 89 82

Пенсии
(0879) 55 89 82

Филиал гр. Болярово

р. Болярово, 8720, ул. "Г. Димитров" № 19

Парични обезщетения за временна неработоспособност (ПОВН)
(0879) 55 91 42

Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)
(0879) 55 91 42

9:30 ч. - 12.07.2018 г.