Обучения - Документи - Трудова медицина - Безопасност и здраве - ZBUT.BG

Готови ли сте да осигурите безопасна работна среда? Какво ще получите - документи и обучения - ZBUT.BG

 • Ползване на отпуск - уведомление за отпуск през 2019 година

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Пенсии за осигурителен стаж и възраст

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Граждански или трудов договор

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г.

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Дисциплинарни наказания

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Инспекция по труда засилва контрола по морето

  Трудови правоотношения
  Преглед
 • Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания

  Трудови правоотношения
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения