Увеличение на разрешенията за работа на непълнолетни и еднодневните трудови договори Дирекция Инспекция по труда Добрич

Увеличение на разрешенията за работа на непълнолетни и еднодневните трудови договори Дирекция Инспекция по труда Добрич. Увеличение на еднодневните трудови договори и разрешенията за работа на непълнолетни. Увеличение на разрешенията за работа на непълнолетни. Увеличение на еднодневните трудови договори.

Увеличение на разрешенията за работа на непълнолетни и еднодневните трудови договори Дирекция Инспекция по труда Добрич
През късната есен се увеличават еднодневните трудови договори както и разрешенията за работа на непълнолетни

Земеделските производители използват изцяло възможност за подаване на онлайн еднодневните трудови договори, съобщават от Дирекция „Инспекция по труда" Добрич. Броят на предоставените трудови договори от началото на годината е 12 563. Като през 2016 г. са били 7 714. Инспекторите продължават контрола по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство", защото е рискова по отношение сключване на трудовите правоотношения както и по осигуряване на безопасност и здраве при работа.

След активния туристически летен сезон през 2017 година в региона, от Инспекцията отчитат и броя на наетите непълнолетни лица за работа, предимно по морето. През деветте месеца на тази година. са дадени 571 разрешения за работа на непълнолетни, като за същия период на 2016 г. те са били 464 броя.

Служители Дирекция „Инспекция по труда" Добрич са извърши 910 проверки през деветте месеца - предимно в предприятия с търговия, хотели и ресторанти, както и в селското стопанство и строителството. Като от тях 120 са по жалби срещу некоректни работодатели.

Установените при проверки 3 895 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 1 713,както и 2 162 по закрилата на трудовите права на работниците и служителите съгласно Кодекса на труда и 20 на Закона за насърчаване на заетостта.

Административни мерки са предприети, като са съставени 317 акта.
2017-10-29