Управление на кранове – съвети и стандарти за безопасност

Управление на кранове – съвети и стандарти за безопасност. Технически надзор на кранове. Наредба за повдигателни съоръжения. Инструкция за безопасна работа с повдигателни съоръжения. Технически надзор на повдигателни съоръжения. Товарозахващащи приспособления. Ремонтен дневник на кран. Инструкция за безопасна работа с кран

Управление на кранове – съвети и стандарти за безопасност
Безопасността и здравето на работното място са изключително важни и редица организации се занимават с регламентирането на стандарти, които да сведат инцидентите до минимум. Един от важните стандарти, който регулира използването на подобен тип едрогабаритна техника в строителната индустрия е издаден под формата на правило през далечната 1971 година.

През 1998 г. експертният консултативен комитет на АССХ по безопасност и здраве в строителната индустрия (ACCSH) създаде работна група за разработване на препоръчителни промени в настоящия стандарт за кранове. През декември 1999 г. ACCSH препоръча Агенцията да използва преговорната нормативна уредба, за да разработи правилото. Комитетът за договаряне на правила за създаване на подобна нормативна уредба беше свикан през юли 2003 г. и постигна консенсус по своя проектодокумент през юли 2004 г. През 2006 г. ACCSH препоръча OSHA да използва документа за консенсус на C-DAC като основа за предложеното правило на OSHA, публикуван през 2008 г. Публичните изслушвания се проведоха през март 2009 г., а публичният коментар за тези производства приключи през юни 2009 г.

Любопитното е, че този нов стандарт обхваща в пълна степен ключовите опасности, свързани с кранове на строителните обекти, включително и някой от най-основните причини за смърт и нараняване на работниците, а именно токов удар, нараняване от части на оборудването, удар от оборудването или падане на товар върху служители и граждани, по време на ремонтни дейности.

Значителни изисквания в това ново правило включват: предварителна инспекция на части на използваната техника; използване на синтетични ремъци в съответствие с инструкциите на производителя по време на монтаж / демонтаж; оценка на условията на труд; квалификация или сертифициране на крановете; и процедури за работа в близост до електропроводи.
Благодарение на взетите мерки се очаква случаите на инциденти да бъдат намалени с повече от 50 %.

Предложени са правила и за работодателите, като някой от по-важните са:
Работодателите трябва да бъдат лицензирани. Работодателите трябва да заплатят за сертифициране или квалификация на техните несертифицирани или неквалифицирани оператори. Писмените удостоверителни тестове могат да се провеждат на всеки език, разбираем от кандидата на оператора. За България, това е български в допълнение и английски.

В общият случай подобни мерки от страна на работодатели, оператори и служители, би повишил безопасността на работното място.
2017-10-31