Профилактика и рехабилитация - НОИ

Програма на НОИ за профилактика и рехабилитация.Балнеохотели по НОИ.Санаториуми по НОИ.НОИ рехабилитация.Почивки по НОИ.НОИ профилактика и рехабилитация.Програма НОИ

Профилактика и рехабилитация - НОИ
Условия за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация
Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация
Изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация
Информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, и телефони за контакти с тях
Информация за размера на сумите, които лицата ще заплащат през 2018 г.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 12 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 25, ал. 2 от Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация, с Решение № 1.1 от Протокол № 3 от 8 март 2018 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт определи изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за 2018 г. Националният осигурителен институт сключи договори с определените изпълнители - 18 юридически лица за общо 49 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация, както следва:

 

1. "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД със следните изпълнители:

Хотел "Дружба 1";
Хотел "Дружба 2";
Хотел "Калина";
Балнеохотел "Констанция";
Балнеохотел "Велинград";
Балнеохотел "Стряма";
Балнеохотел "Гергана";
Балнеохотел "Роза";
Хотел "Диана";
Балнеохотел "Свети Мина";
Почивна станция "Свети Мина-2";
Почивна станция "Жива вода";
Балнеохотел "Тинтява";
Хотел "Тинтява 2";
Хотел "Здравец";
Балнеохотел "Люляци";
Климато-балнеолечебен хотел "Павел баня";
Хотел "Божур";
Хотел "Загоре";


2. "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД със следните изпълнители:
Филиал Нареченски бани;
Филиал Павел баня;
Филиал Поморие;
Филиал Сандански;
Филиал Кюстендил;
Филиал Момин проход;
Филиал Овча могила;
Филиал Велинград;
Филиал Хисаря;
Филиал Баня, Карлово;
Филиал Баните, Смолянско;
Филиал "Свети Мина", Вършец;
Филиал Банкя;


3. Военномедицинска академия със следните изпълнители:
ВМА, Болница за продължително лечение и рехабилитация - Банкя;
ВМА, Болница за продължително лечение и рехабилитация - Хисаря;


4. "Специализирана болница за рехабилитация по физикална и рехабилитационна медицина - Димина" ЕООД;
5. "Специализирана болница за рехабилитация - Варна" АД;
6. Специализирана болница за рехабилитация "Айлин" ЕООД;
7. "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" ЕООД;
8. "Специализирана болница за рехабилитация - Здраве" ЕАД;
9. "Специализирана болница за рехабилитация - Петрич" ЕООД;
10. "Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия" ЕООД;
11. "Специализирана болница за рехабилитация Мари" ООД;
12. Балнеологичен център - "Камена" ЕАД;
13. "Специализирана болница за рехабилитация - Орфей" ЕООД;
14. "Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" ЕООД;
15. "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" ЕАД;
16. "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД;
17. "Специализирана болница за рехабилитация - Сапарева баня" АД;
18. "Специализирана болница за рехабилитация - Родопи" ЕООД.