Анкетно проучване към кампания - Заплата в плик

Анкетно проучване към кампания - Заплата в плик.Анкетно проучване, дали хората се осигуряват на пълния размер на работната си заплата.Анкетно проучване, което цели да установи какви са причините служителите да се съгласяват работодателите им да заплащат осигурителни вноски върху...

Анкетно проучване към кампания - Заплата в плик
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" публикува на соя сайт анкета на тема:
Защо работещите се съгласяват да бъдат осигурявани върху по-ниски доходи, проучва анкета
Причините, поради които работещите се съгласяват да бъдат осигурявани върху доходи, по-ниски от реално получаваните.
Анкетата е публикувана на сайта на Националната агенция за приходите.
Анкетата е създадена в рамките на информационната кампания на НАП „Заплата в плик", партньор на която е и ИА ГИТ.
Анкета цели да информира работещите за загубите, които те търпят като права и конкретни суми, когато се осигуряват върху осигурителни доходи, по-ниски от реално получаваните възнаграждения. Да установи какви са причините служителите да се съгласяват работодателите да заплащат осигурителни вноски върху по-нисък от действителния размер на работната им заплата. Попълването на въпросите отнема няколко минути, а резултатите са напълно анонимни. 

Анкетата се провежда в рамките на информационна кампания на Национална агенция за приходите "Заплата в плик".
Попълването на анкетата отнема няколко минути и можете да я попълните тук.
Източник: Главна инспекция по труда