Договор трудова медицина за 5 служителя

Договор трудова медицина

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Договор трудова медицина за 5 служителя

180.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

За вашия бизнес!
Едногодишен договор със Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД за 5 служителя:
• за фирма с 5 работещи - за 180,00 лв. с ДДС
Доброто здраве и безопасност на вашите служители означава и добър бизнес.
Дейности, включени в договора:
1. Консултиране и подпомагане на работодателя за подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
2. Разработване на документация по здравословни и безопасни условия на труд, която включва:
• Договор със СТМ Медик Консултинг ООД, който влиза в сила от датата на подписването му и се продължава срок от 1 година.
• Изготвяне на Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно нормативните документи.
• Изготвяне на препоръка за мерки за намаляване и/или ликвидиране на наличните рискове за здравето и безопасността на работещите.
• Консултиране по Начален и периодичен инструктаж.
• Консултиране на работодателя при назначаване на лица, ненавършили 18г.
• Консултиране на работодателя при назначаване на лице с намалена работоспособност.
• Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания на стойностите на факторите на работната среда - микроклимат, експозиция на звуково налягане - шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, електричество, заземление, мълниезащита, както и други (Организирано от Службата по трудова медицина с разрешение и допълнително заплащане от възложителя).
• Наблюдение на здравното състояние на работещите на Възложителя.
• Изпълнителя консултира Възложителя за организирането на профилактични медицински прегледи на Възложителя.
• Издаване Заключения за здравословното състояние и пригодността на служителите /работниците за извършване на даден вид работа.
• Анализ на заболеваемостта.
• Изготвяне на здравни досиета
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика Работник, отглеждащ селскостопански животни

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Пожарогасител с въглероден двуокис /CO2/ 5 кг.

  Пожарогасители
  132.00 лв.
  Преглед
 • Подаване на декларация по чл.15 за 2022 г.

  Услуги ЗБУТ
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения