Прахов пожарогасител 1 кг. АВС

Пожарогасител, пожарогасители, пожарогасител прахов 1кг АBC, прахови пожарогасители АВС, прахов пожарогасител ABC, 1 кг, АВС, прахов пожарогасител 1кг, BC / ABC през 2022 г.

Прахов пожарогасител 1 кг. АВС
Цена : 30.00 лева с ДДС.
Описание: Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, пистолет за насочване на струята, стойка за МПС ), със "CE" маркировка, EN3
(Външен диаметър): ф85мм
(Обем): 1.25л.
(Дължина на цилиндъра): 290мм
(Тегло на цилиндъра): 0,7кг.
(Тегло на пожарогасителя): 2.24кг.
(Съдържание на прах в пожарогасителя): 1кг
(Температурен интервал): -30С до +60С
(Максимално работно налягане): 14 bar
(Тестово налягане): 27 bar
(Работен газ): Азот
(Минимална дебелина на цилиндъра): 1.0мм
(Материал): St12/DC01
(Пожарен клас): 8А 55B C
(Размер на опаковката): 10X10X37cm


Предназначение на пожарогасител 1 кг АBC:
Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими както и горими течности, газообразни вещества както и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

Област на приложение на пожарогасител 1 кг АBC:
За оборудване на моторни превозни средства, кари както и сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и други), съоръжения, инсталации, промишлени транспортни средства, селскостопански машини и други.

Общо устройство и принцип на работа на пожарогасител 1 кг АBC:
Пожарогасителите се състоят от метална бутилка, гасително вещество съхранено в бутилката както и изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър, пистолет за насочване на струята, етикет съгласно БДС EN3, както и пломба и налични аксесоари. Праховите пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество на пожарогасител към пожара под въздействието на изтласкващия газ.

Инструкции за експлоатация на пожарогасител 1 кг АBC:
За използване на прахов пожарогасител 1 кг АBC:

Гасенето се извършва с носим прахов пожарогасител с корпус, намиращ се под постоянно налягане се действа по следния начин:
 • служителят освобождава пожарогасителя от стойката;
 • хваща го за ръкохватката и по най-бърз начин го пренася до указаното място; 
 • издърпва предпазителя, с което се разкъсва пломбата на пожарогасителя; 
 • с палеца се натиска върху лоста на пусково спирателното устройство и насочва праховата струя в основата на пламъците;
 • прекратяването на струята при необходимост става с отпускане на палеца от пусково-спирателното устройство;
По време на работа пожарогасителят се държи в изправено положение.
С прахов пожарогасител с транспортиращ газ в патрон (бутилка) се действа по следния начин:
 • служителят освобождава пожарогасителя от стойката му; 
 • хваща го за ръкохватката, по най-бърз начин го пренася до указаното място и го оставя на земята;
 • издърпва предпазителя, с което се разкъсва пломбата; 
 • еднократно с дланта на ръката, натиска лоста на игления механизъм и веднага го отпуска;
 • при някой модификации на пожарогасители с бутонен, иглен механизъм действието се извършва с нанасяне на еднократен удар с длан по бутона;
 • изчаква се от 5 до 15 секунди през което време, транспортиращият газ навлиза в корпуса на пожарогасителя и барбутира праха;
 • служителят хваща с едната ръка пожарогасителя за ръкохватката, насочва го към огнището на пожара; 
 • натиска лоста на пусковото устройство, с което се осъществява изхвърляне на прахта; 
 • с отпускане на лоста струята може да бъде прекъсвана за кратко време;

Опаковка и съхранение на пожарогасител 1 кг АBC:
Пожарогасителите се опаковани в картотвнени опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, без наличие на пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите
Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината.

Прахов пожарогасител от 1 kg. за гасене на пожари от клас А, В и С

Праховият пожарогасител която ви предлагаме с тегло 1 килограм във вариант АВС.
Пожарогасителя гаси огъня главно чрез прекъсване на химическата реакция на пожарния триъгълник.
Днес най-широко използваният тип пожарогасител е многофункционалният сух химикал, който е ефективен при пожари от класове А, Б и С. Това средство също така работи, като създава бариера между кислородния елемент и горивния елемент при пожари от клас А.

Важно е да използвате правилния пожарогасител за вида пожар! Използването на неправилен пожарогасител може да позволи на огъня да се възпламени, след като очевидно успешно не се гаси.
При употреба, важно е да се избягва вдишването на прах, поради което праховите пожарогасители не се препоръчват за употреба в малки помещения като офиси.

Тези пожарогасители могат да се използват за гасене на дърво, хартия, текстил, течни и електрически пожари, но е важно да се отбележи че не са полезни в среди с риск от няколко различни вида пожар, като тези, които включват химикали или превозни средства. Освен това работи и при минусови температури.Праховият пожарогасители не е подходящ за гасене на електрически устройства и обекти под напрежение над 1000 V. 

Важно е обаче да се отбележи, че праховите пожарогасители не трябва да се използват при пожари в кухнята и при пожари, включващи запалими метали, например алуминий и магнезий. Някои специални прахови пожарогасители са подходящи за използване върху запалими метали, въпреки че винаги трябва да проверявате внимателно етикета на пожарогасителя преди употреба.
Прахов пожарогасител 1 кг. ABC се изпраща на посочения от клиента пощенски адрес с куриер за сметка на купувача.