Онлайн решаване на спорове

При възникване на спор, който не може да бъде решен съвместно със Zbut.bg, можете да използвате сайта ОРС.Онлайн решаване на спорове

 Онлайн решаване на споровеЕвропейската комисия | Консолидиран списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз:

Платформа за онлайн разрешаване на спорове:


За да използвате този уебсайт, трябва да предоставите някои лични данни, например вашите координати за връзка.
КАК ФУНКЦИОНИРА?
Със стока или услуга, купени онлайн, ли е свързана жалбата ви? Ако отговорът е „да", можете да я подадете чрез този сайт. Трябва да изберете орган за решаване на спорове, който да разгледа жалбата. Това е въпрос, по който трябва да се споразумеете с другата страна по жалбата.
Всеки орган за решаване на спорове има свои собствени правила и процедури. Обикновено те са по-прости, по-бързи и по-евтини от съдебните процедури.
Можете да направите всичко онлайн на 4 основни етапа:
Подаване на жалба
Постигане на съгласие за орган за решаване на спорове
Разглеждане на жалбата от този орган
Резултат и приключване на жалбата
Етапите на процедурата са показани тук.
ОРГАНИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички органи за решаване на спорове, посочени на този сайт, предлагат процедури за извънсъдебно уреждане на спорове. Проверили сме всеки един от тях, за да сме сигурни, че отговарят на стандартите ни и че са регистрирани пред властите в съответната държава.
Трябва да постигнете съгласие с другата страна за това кой орган за решаване на спорове ще използвате.
Всеки орган за решаване на спорове има свои собствени правила и процедури. Обикновено те са по-прости, по-бързи и по-евтини от съдебните процедури.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?
Ако се нуждаете от помощ на който е и да е етап от процедурата, можете:
да разгледате
да прочетете
да разгледате
да се свържете
ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да използвате този уебсайт, за да постигнете извънсъдебно споразумение по спора. За да използвате този уебсайт, трябва да предоставите някои лични данни, например вашите координати за връзка.
В декларациите за поверителност по-долу се обяснява защо и как данните се събират и обработват, както и как можете да упражнявате правата си във връзка с вашите данни.

2017-10-05