OiRA с нова инфографика за четирите основни стъпки в процеса на оценка на риска

OiRA с нова инфографика за четирите основни стъпки в процеса на оценка на риска.OiRA - проследяване на четирите основни стъпки в процеса на оценка на риска

OiRA с нова инфографика за четирите основни стъпки в процеса на оценка на риска
OiRA новата инфографика за проследяване на четирите основни стъпки в процеса на оценка на риска

2018-07-23 21:01:21
Може да видите на английски език новата инфографика, която е част от интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (). В този илюстративен материал „Оценка на риска с OiRA в 4 стъпки" са представени увлекателно четирите стъпки в процеса за оценка на риска - подготовка, установяване и оценка на рисковете, изготвяне на план за действие и докладване. На EU OSHA през тази година ще излезе видеоматериал въз основа на инфографиката.

Това е втората инфографика, създадена като част от проекта OiRA и рекламния пакет за OiRA. Предишният материал „OiRA чрез факти и цифри", който беше публикуван през юни, предоставя важна информация във връзка с OiRA и изтъква колко полезни са тези инструменти, как се прилагат и какъв е ефектът от тях. Той съдържа и статистически данни за тяхното развитие, приложение и нивото на удовлетвореност на потребителите.

Изтеглете инфографиката „Оценка на риска с OiRA в 4 стъпки" https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/infographics/risk-assessment-oira-four-steps
Научете повече за проекта OiRA и свързаните с него рекламни материали. https://oiraproject.eu/en

EU OSHA