Безопасно транспортиране на газ

Безопасно транспортиране на газ.✔️Опасности при злоупотреба с технически газове. ⛔Безопасен транспорт, употреба и съхранение на бутилки с ацетилен

Безопасно транспортиране на газ

Повече за асоциацията:
Организира семинари по специфични въпроси, свързани с организацията, управлението и изискванията за безопасност при производството и дистрибуцията на технически газове и при обучението на персонала в бранша;
Подкрепя обмена на техническа информация и информация свързана с безопасността;
Спонсорира и финансира разработки;
Работи в сферата на нормативната база и стандартите за производство, съхранение и дистрибуция на индустриалните газове;
Разпространява информация за промените в техническите изисквания и правилата за безопасност в Р. България;
Организира срещи с органите, отговарящи за надзора на производството, съхранението и дистрибуцията на индустриални газове;
Поддържа връзки с Европейската асоциация на производителита на индустриални газове (EIGA), базирана в Брюксел

Съдържание:

        
2017-11-24 18:00:39
Служба по трудова медицина Медик Консултинг ООД