Защита на личните данни в www.zbut.bg

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) според регламента за защита на личните данни на Европейския съюз – GDPR. Медик Консултинг ООД отговаря напълно на GDPR и пази вашите данни.Политика за защита на личните данни на www.zbut.bg.Защита на личните данни в www.zbut.bg.Поверителност на www.zbut.bg.Личните данни се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.

Защита на личните данни в www.zbut.bg
2018-05-25
Отговаряме напълно на новия регламент (GDPR)
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги свързани с безопасност и здраве, онлайн обучения, Служба по трудова медицина „Медик Консултинг“ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
1.Наименование „Медик Консултинг“ ООД
2.ЕИК/БУЛСТАТ :201371238
3.Седалище и адрес на управление: гр. София, 1517, бул.„Ботевградско шосе“ № 227
4.Адрес за упражняване на дейността: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
5.Данни за кореспонденция: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
6.E-mail: info@zbut.bg
7.Телефон.: 0700 20 744, 02 490 03 61
8.Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 309719

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
1.Наименование: Галя Георгиева Петкова
2.Седалище и адрес на управление: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
3.Данни за кореспонденция: гр. София (1836), бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7
4.Телефон: 0700 20 744, 02 490 03 61
5.Email: info@zbut.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
1.Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.Телефон: 02 915 3 518
5.Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.Уеб сайт: www.cpdp.bg

Медик Консултинг ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Медик Консултинг ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с безопасност и здраве, онлайн обучения  и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Медик Консултинг ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Медик Консултинг“ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на Медик Консултинг ООД.
(2) „Медик Консултинг“ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Медик Консултинг ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Медик Консултинг ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Медик Консултинг ООД;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови абонаменти и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез E-mail: info@zbut.bg или кол център;
(2) Медик Консултинг ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Медик Консултинг ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Медик Консултинг ООД?
Чл. 3. (1) Медик Консултинг ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги свързани с безопасност и здраве, онлайн обучения и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, съгласно избраните от Вас услуги. 
 • Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за онлайн обучения“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител за целите на онлайн обучения. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация в онлайн обучения“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Регистрация на потребител в платформата Zbut.bg и сключване на договор за предоставяне на услуга по онлайн обучения чрез нея – целта на тази операция е извършване на регистрация и достъп да онлайн обучения;
(2) Медик Консултинг ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефонен номер, пощенски адрес )
Цел, за която се събират данните: 
1) Регистрация на потребител; 
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 
3) за създаване на достъп до онлайн обучения през платформата Zbut.bg.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Медик Консултинг ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Медик Консултинг ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Медик Консултинг ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Медик Консултинг ООД събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
 • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за онлайн обучения.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Медик Консултинг ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Медик Консултинг ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Медик Консултинг ООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Медик Консултинг ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Медик Консултинг ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) Медик Консултинг ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Медик Консултинг ООД или друго.
(3) Медик Консултинг ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Медик Консултинг ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Медик Консултинг ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Медик Консултинг ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) Медик Консултинг ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Медик Консултинг ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Медик Консултинг ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Медик Консултинг ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Медик Консултинг ООД

Право на изтриване („Да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Медик Консултинг ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Медик Консултинг ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Медик Консултинг ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Медик Консултинг ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Медик Консултинг ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Медик Консултинг ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Медик Консултинг ООД.
(4) Медик Консултинг ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Медик Консултинг ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Медик Консултинг ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Медик Консултинг ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Медик Консултинг ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Медик Консултинг ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Медик Консултинг ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Медик Консултинг ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Медик Консултинг ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Медик Консултинг ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Медик Консултинг ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Медик Консултинг ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на регистрация на Zbut.bg и след подадена заявка от Ваша страна, Медик Консултинг ООД обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения акаунт.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
1.Наименование: Комисия за защита на личните данни
2.Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3.Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4.Телефон:02 915 3 518
5.Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6.Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19(1). Когато възлагате на Медик Консултинг ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Медик Консултинг ООД действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, Медик Консултинг ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Медик Консултинг ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Медик Консултинг ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Медик Консултинг ООД в този случай се ограничава до:
 • съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия;
 • предоставянето на информация за услугата и функционалностите 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на Медик Консултинг ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Видове бисквитки, които използваме:
 • Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, както и сумите с ДДС. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, за активация на онлайн потребител при услуга от Zbut.bg и др.
 • Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 • Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 • Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. Повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

Какви мерки за сигурност сме предприели в Медик Консултинг ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашият сайт?
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашият сайт е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Изменение на тази Политика за защита на личните данни в www.zbut.bg
Медик Консултинг ООД може да променя Защита на личните данни в www.zbut.bg по всяко време, като новата версия влиза в сила от датата, на която е публикувана,а съответната дата се посочва в дъното на страницата.
Настоящите условия за поверителност са в сила от 25.05.2018г.