Защитни каски

⚠️Защитни каски⚠️ ✔️ Инструкция за употреба защитни каски. ✅ Защитните каски. ✔️ Инструкция за употреба на каски. ✔️ Каски - Лични Предпазни Средства - ЛПС. ✔️ Инструкции за употреба на защитни каски. ✔️ Избор на строителна каска. ✔️ Как да разберем дали използваме каска в срока на годност.☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999

Защитни каски
Защитните каски са част от необходимо ЛПС при строително-монтажни работи
Многобройните инциденти в строителни обекти напомнят за важността на колективните и личните предпазни средства. ЛПС могат да включват предпазни обувки, маски, очила, антифони, ръкавици, ако изпълняваната задача го изисква, но предпазните каски са необходим елемент от екипировката на всеки участник в строително-монтажните работи и процеса на строителство.
Травмите и нараняванията на главата са едни от най-опасните, които човек може да получи по време на работа. Те могат да доведат до сериозни увреждания на мозъка, черепа и гръбначния стълб, да предизвикат появата на неприятни и трайни белези по лицето, както и често пъти се оказват и фатални за човешкия живот. Плановете за безопасност и здраве на строителните проекти трябва да се изработват така, че рискът от нараняване на главата да бъде сведен до минимум. Важно е организирането на работните процеси така, че да се минимизира опасността от падащи предмети и предвиждането на адекватната сигнализация за рисковите зони на обекта. Гарантиране на безопасност и здраве е задължително и носенето на предпазни строителни каски от всички посетители и присъстващи на строителната площадка. Каските сами по се беси не дават на работниците достатъчна сигурност както и застраховка срещу травми на главата. Трябва да се възприемат като мярка за безопасност, която дава максимален ефект при комбинации с останалите - инструктаж, сигнализация, професионален подход. Използването на каски трябва да бъде част от една цялостна стратегия за безопасност и здраве на работещите. Рисковете от поява на опасни ситуации, които могат да причинят травми на главата, трябва да се анализират подробно още при изработването на плана за безопасност и здраве. На самият обект е нужно систематично да се наблюдават и контролират не добре прикрепени обекти на височина. Всички подвижни товари трябва да се завързват здраво и сигурно и, когато е необходимо, да се изграждат допълнителни предпазни приспособления.

Действие на предпазната строителна каска
Носенето на каска на строителната площадка често предотвратява или облекчава травмите и увреждания на главата в случай на инцидент. Няколко са основните характерни особености на предпазните каски, които гарантират изпълнението на тези им функции. Разбира се, има се предвид строителните предпазни каски, защо предпазни каски съществуват и с множество други предназначения - екстремни, силови и скоростни спортове и т.н..
Основният компонент на всяка каска е твърдата черупка, която се изработва от много здрава пластмаса и издържа на силни удари. От вътрешната й страна е разположена система от ремъци или отливка, обхващаща главата, която действа като абсорбатор на енергията от удара.
Освен предпазването от удар, което е основната им функция, каските служат и за защита на скалпа, лицето, врата и раменете от капки и пръски. Някои каски служат също за изолатор против електрически шок.
  Избор на правилна строителна каска Избор строителна каска
Избор на подходяща защитна каска
За да се избегнат травми и наранявания на главата, работещите на обекта трябва да бъдат снабдени с каски, съобразени с тяхната индивидуалност и предпочитания. Каските трябва да прилягат добре, да са удобни както и да са подходящи за типа на извършваната работа. Идеалната каска трябва да е с добре подбран размер на пластмасовата черупка както и лесни за настройване пристягащи ленти за главата и ленти под брадичката. Изборът на възможни размери за нагласяне е достатъчно голям, и позволява носене на термична лента под каската при студено време. Каските трябва да са удобни защото се носят почти постоянно. Има няколко неща, гарантиращи по-добър комфорт на работещия при носене на каска. На първо място пристягащата лента за главата тя трябва да е достатъчно широка както и подходящо обработена, че да приляга добре на челото. Трябва да е снабдена с абсорбираща лента, която да попива потта и да може да се почиства и подменя при необходимост лесно.
За максимално удобство при носене, ремъците или отливката, обхващащи главата трябва да са изработени от достатъчно еластични материали, за да прилягат на формата на главата.
Каишките под брадата на защитните каски
Каишките под брадата, (при наличие на такива) които минават над ушите, трябва да са изработени от материали, които не предизвикват дразнене на кожата и да са снабдени с гладка и лесна за откопчаване тока, която не се впива или убива. От голямо значение при избора на каски е съвместимостта й с извършваната работа. Винаги основното изискване е каската да не затруднява извършването на работата. Подходяща при стандартните бетонови, армировъчни, монтажни и зидарски работи е каската с козирка. При геодезически измервания и технически надзор или издигане на скеле е за предпочитане каската да няма козирка или тя да бъде малка, за да не ограничава видимостта. При работа при силен вятър, и работа на голяма височина, а също и при работи, свързани с често или продължително гледане нагоре е задължително каските да бъдат оборудвани с каишките за под брадата.
Предпазните строителни каски трябва да са съвместими с всички останали елементи на предпазната екипировка. Различната конструкция на каските ги прави подходящи за различни приложения. Някои видове може да имат намалени или олекотени козирки, като при други са предвидени точки за прикрепване на допълнителни предпазни средства като защитни очила против прах или маски за лице. Винаги дизайнът и конструкцията на каската трябва да позволяват удобно носене за да гарантират дълготрайно изпълнение на предпазните функции. Задължително предпазните каски трябва да отговарят на изискванията на нормативните документи. По отношение на предпазните каски това е обобщената „Наредба за съществените изисквания и оценка на съответствието на личните предпазни средства". Когато предпазната каска отговаря на съществените изисквания, посочени в нея, тя носи маркировката СЕ и притежава декларация за съответствие, която й дава възможност за свободно търгуване в рамките на европейския пазар. В Европейския Съюз е в сила и стандарта EN 397 - Industrial safety helmets, приет от Европейския комитет по стандартизация през април 1995г., който представлява общовалидна техническа спецификация. Той дефинира функционалните и физическите изисквания, както и методите на тестване на индустриалните предпазни каски, към които спадат и строителните. За територията на България той е действащ от 2002 г. под формата на стандарт БДС EN 397:2002 - Защитни каски за промишлеността. Според категоризацията, направена в наредбата, строителните каски спадат основно към втора категория ЛПС и съответно трябва да покриват съществените изисквания стандарт в БДС. Разновидност на предпазните строителни каски са противоударните шапки. По правило те са по-леки и имат по-специализирано приложение, не така универсално като това на защитните каски. Проектирани са да предпазват скалпа при по-леки удари по главата, но те не защитават от удар от падащи както и рикоширащи предмети и не предпазват от рискове, свързани с електричеството. Препоръчителните изисквания към противоударните шапки са систематизирани в EN 812 - Industrial bump caps (Съответно БДС EN 812:2004 Противоударни шапки за промишлеността). 

Поддръжка на строителни каски
За да се гарантира безопасността на обекта едно от задължителните условия е да се оборудват всички присъстващи на строителната площадка с предпазни строителни каски. Това важи не само за работниците, но и за външни лица (посетители), присъстващи по една или друга причина на строежа. Освен наличието на строителни каски, е важно те да бъдат в добро състояние, като това се постига с правилното им съхраняване и поддръжка.
Мястото за съхраняване на строителни каски, трябва да е безопасно, с ограничен достъп, с нормална влажност и без пряка слънчева светлина, защото при наличието на изброените фактори пластмасата на каската се уврежда с времето.
Каските трябва да се почистват редовно, като това може да стане с обикновен разтвор от сапун и вода или с мокра кърпа. Внимание трябва да се обърне и на пристягащата лента, както и абсорбиращата лента може да се изпере на ръка. С най-малък експлоатационен срок са абсорбиращите ленти на каската, затова е необходимо редовното им подменяне. Постоянната проверка на състоянието на каската - наличие на драскотини, пукнатини, белези както и стареене на пластмасата, е задължителна част от правилната поддръжка.
Когато се наложи една предпазна строителни каска да бъде ползвана от нов човек на обекта, трябва да бъде проверена експлоатационната й годност и функционалност, да се почисти основно и абсорбционната й лента да се подмени.
Стягащата лента за глава също може да се подменя на повечето модели каски. Това трябва да се прави, когато едно или няколко от звената за закопчаване се скъсат или откъснат, при наличие на значителни скъсвания или износвания, или когато самата пластмаса стане крехка и чуплива.
Поддръжка на строителни каски - цепнатини  Преглед на строителни каски - цепнатина
Повреди и подмяна на строителни каски
Повреди по строителни каската могат да възникнат, когато даден предмет или обект падне върху нея, тя бъде ударена в неподвижен обект, може и когато бъде изпусната или хвърлена. Възможна е и промяна на качествата на пластмасата, следствие на продължителен контакт с някои химични съединения, който водят до нарушаване на удароустойчивата или намаляване на непропускливостта. Част от тези агресивни химически съединения се съдържат в силните почистващи препарати и боите.
Подмяната задължително се прави, когато в черупката на каската се появят пукнатини или самата пластмаса стане крехка, защото в този случай каската изобщо не може да гарантира безопасност на човека, който я носи. Дълбоките следи от надраскване (повече от 25% от дебелината на пластмасата) също са предпоставка за подменяне на предпазната строителни каска.
Обикновено интервалите за смяна на каската при безаварийно ползване са посочени от производителя и най-често са от 3 до 5 години.
 Как да разберем дали използваме годна каска   
Експлоатация на строителни каски
В инструктажа по безопасност на строителната площадка задължително трябва да присъстват и някои основни правила за правилна експлоатация на предпазните каски. Например:
  • Каските трябва да се носят по правилният начин, защото носенето с козирката назад не води до толкова добро предпазване при удар;
  • Използването на каишката под брадичката е задължително, когато работата е свързана с много навеждания или когато времето е твърде ветровито;
  • Правилното положение на строителни каска на главата е такова, че периферията е хоризонтална, когато главата е нормално изправена. Носенето по различен начин може значително да намали предпазните и функции;
  • Предпазната строителни каска не бива да се използва като чанта или кошница -желанието работниците да пренасят дребни предмети - пирони, скоби, гайки, ключове и други, не бива да се забравя, че функцията на каската е да защитава главата;
  • Не се препоръчва и боядисването, щампирането и „гравирането" й от неоторизирани лица, защото това често води до по-бързо износване или счупване;
  • Каските трябва да се съхраняват в помещения, защитени от пряка слънчева светлина и с нормална температура. Комбинацията слънчево греене и прекалена горещина (която се получава през лятото в купето на автомобил или багажник) може да доведе до бързо влошаване на качествата на пластмасата;
Забранено е всякакво модифициране, рязане или пробиване на дупки в каската по усмотрение и инициатива на работещия.
Задължително запознаване с инструкциите на производителя по отношение на експлоатацията на каските и съвместимостта им с останалите видове предпазно оборудване - ЛПС и КСЗ.
Отговорност на всеки работещ е да използва по предназначение поверената му строителна каска и да не й нанася умишлено повреди. Работещият има задължение да сигнализира своевременно за лошото състояние на каската, следствие на което тя не може да изпълнява качествено предпазните си функции.
2017-11-12