Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019

⚠️Здравословните работни места управляват опасните вещества.⚡️Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019.✔️Healthy workplaces manage dangerous substances 2018-19.⚡️Safety and health at work is everyone's concern. It's good for you. It's good for business.⚠️EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г. през пролетта.✅През пролетта EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г.✔️Кампания Здравословни работни места за 2018 - 2019 г. ⚡️Future Healthy Workplaces Campaigns. ✔️Кампанията за 2018 - 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС. ☎️070020744 ☎️024900361 ☎️0878272999


Здравословните работни места управляват опасните вещества
Кампанията поставя за цел повишаване осведомеността за опасните вещества и популяризиране култура на превенция на риска на работното място в Европейският съюз.
⚠️EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г. през пролетта.
⚠️През пролетта EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г.
EU-OSHA очаква заинтересовани страни и партньори да подкрепят със същото убеждение, с което са застанаха зад предишния ни проект - Здравословни работни места за всички възрасти.

Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019

Ръководство за кампаниите  Листовка за кампанията  PPT презентация 
            Ръководство за кампаниите за здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.                          Листовка за кампанията за здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.                           PPT презентацияза здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.

Безопасността и здравето по време на работа са грижата на всички. Добро е за теб. Това е добре за бизнеса.

Кампания 2018-19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества

⚠️Кампания „Здравословни работни места" за 2018 - 2019 г. Future Healthy Workplaces Campaigns. Кампанията за 2018 - 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС.
Излагането на опасни вещества е много по-често срещано на работните места в Европа, от колкото си мислят хората. Опасните вещества на работното място могат да причинят множество здравословни проблеми и болести, както и да са причина за риск за безопасността. Кампанията за периода 2018-2019 г. има за цел повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място, и насърчаване на култура за превенция на риска.

⚠️Цели на кампанията
За повишаване на осведомеността относно значението на превенцията на рисковете, свързани с опасните вещества , с принос за разсейване на често срещани погрешни разбирания.
За насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация относно практически инструменти и създаване на възможности за обмен на добри практики с акцент по-специално върху:

 • отстраняване или заместване на опасните вещества на работното място.
 • йерархия на мерките за превенция (т.е. придържане към йерархията, изложена в законодателството, така че винаги да се избира най-ефективният вид мерки).
 • За повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с експозиции на канцерогени на работното място , чрез подкрепа на обмена на добри практики; 
⚠️ЕU-OSHA е подписала спогодбата за приемане на Пътната карта на ЕС за канцерогените.
За насочване на групи от работници със специфични нужди и по-високи нива на риска, чрез предоставяне на персонализирана информация, както и примери за добри практики. Рисковете може да са по-високи, тъй като тези работници са неопитни, неинформирани или физически по-уязвими, или защото те сменят често работните си места или работят в сектори, в които степента на осведоменост за проблема е ниска, или поради повишена или различна физиологична чувствителност (напр. млади чираци или различия между мъжете и жените).
За повишаване на познанията относно законодателната рамка , която е вече въведена за защита на работниците, както и информация за разработването на политики.

⚠️Обосновка
Въпреки множеството законодателни актове, целящи да предпазят работниците от опасни вещества, те продължават да са основен риск за безопасността и здравето на работното място. Голям брой лица в Европейския съюз са изложени на опасни вещества на работното си място. Освен това, тъй като опасностите често не са видими или не добре разбрани - може да са причинени от изпарения или прахови частици, или да се случат инцидентно - е възможно да не са правилно адресирани. Често не се вземат мерки, докато не е твърде късно.
Чрез съвместна работа, управителите и работниците могат да изградят стабилна култура за превенция на риска, в която заместването е част от рутинните процедури за превенция и защита. Пълната оценка на риска е ключова стъпка от този процес.

⚠️Събития по време на кампанията
Ключови дати от кампанията са:
 • Среща на ЕС партньорството: март 2018 г.
 • Наградите за стартиране на кампания и стартиране на добри практики: април 2018 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2018 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места": ноември 2018 г.
 • Обмен на добри практики: 2-то тримесечие на 2019 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2019 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места": ноември 2019 г.
 • Среща на високо равнище за здравословни работни места и Церемония по връчване на Наградите за добри практики: ноември 2019 г.
⚠️Кой може да участва? Как да се включите?
Всеки, които се интересува от безопасността и здравето на работното място е повече от добре дошъл да участва. В частност, насърчаваме следните групи да дадат своя глас за кампанията:
 • фокусните точки на EU-OSHA и техните мрежи;
 • социалните партньори (европейски и национални);
 • секторните комитети за социален диалог;
 • лицата, отговорни за определяне на политиката (на европейско и национално равнище);
 • големи предприятия, секторни федерации и сдружения на МСП;
 • европейските институции и техните мрежи (мрежата „Enterprise Europe");
 • европейски неправителствени организации;
 • специалисти в областта на безопасността и здравето при работа и техните сдружения;
 • общността на изследователите в областта на безопасността и здравето при работа;
 • инспекциите по труда и техните сдружения;
 • медиите.
⚠️Има множество начини, по които да вземете участие. Например вие (или вашата организация) можете да:
 • повишите осведомеността, като разпространите материалите на кампанията;
 • организирате събития и мероприятия;
 • използвате и популяризирате практическите инструменти;
 • станете официален партньор на кампанията;
 • посетите сайта на кампанията и последвате хаштага на кампанията EUhealthyworkplaces в социалните мрежи (Facebook, Twitter и LinkedIn ).
⚠️Практическа помощ
Може да намерите голям набор от ресурси на сайта на кампанията www.healthy-workplaces.eu, включително:
 • пълен наръчник за кампанията ;
 • серия от информационни листове по приоритетни теми;
 • практичен електронен инструмент, предлагащ насоки за управление на опасните вещества на работното място;
 • база данни, съдържаща казуси, инструменти и други материали за добра практика;
 • презентации, постери, брошури и инфографики, които може да се използват за популяризиране на кампанията;
 • инструментариума на кампанията, който да Ви подкрепя в дейностите Ви по кампанията;
 • база данни от аудио-визуален материал за повишаване на осведомеността и анимирани видеоклипове с участието на Напо;
 • полезни връзки.