Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019

Здравословните работни места управляват опасните вещества.Здравословни работни места 2018-19.Healthy workplaces manage dangerous substances 2018-19.Safety and health at work is everyone's concern

Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019
Кампания 2018-19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества

⚠️Кампания „Здравословни работни места" за 2018 - 2019 г. Future Healthy Workplaces Campaigns. Кампанията за 2018 - 2019 г. ще се фокусира върху опасните вещества, като целта е да се повиши осведомеността и да се насърчи културата за превенция на работните места в целия ЕС.
Излагането на опасни вещества е много по-често срещано на работните места в Европа, от колкото си мислят хората. Опасните вещества на работното място могат да причинят множество здравословни проблеми и болести, както и да са причина за риск за безопасността. Кампанията за периода 2018-2019 г. има за цел повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място, и насърчаване на култура за превенция на риска.


Най-добрият начин да се намалят рисковете е премахване или замяна на опасните вещества, а най-важната стъпка в този процес - цялостната оценка на риска.
Замяна на опасните вещества на работното място В информационния бюлетин са представени различни основни принципи, практически съвети, най-добри практики, инструменти и методи за оценка на риска и полезни препратки, които ще ви направляват през поетапния процес на замяна на опасните вещества на работното място.  Опасни вещества Здравословните работни места

Здравословните работни места управляват опасните вещества
Кампанията поставя за цел повишаване осведомеността за опасните вещества и популяризиране култура на превенция на риска на работното място в Европейският съюз.
⚠️EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г. през пролетта.
⚠️През пролетта EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018г. - 2019 г.
EU-OSHA очаква заинтересовани страни и партньори да подкрепят със същото убеждение, с което са застанаха зад предишния ни проект - Здравословни работни места за всички възрасти.

Здравословни работни места управление на опасните вещества 2018-2019

Ръководство за кампаниите  Листовка за кампанията  PPT презентация 
            Ръководство за кампаниите за здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.                          Листовка за кампанията за здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.                           PPT презентацияза здравословни работни места 2018г. - 2019 г. стартира на 25 април 2018 г.

Безопасността и здравето по време на работа са грижата на всички. Добро е за теб. Това е добре за бизнеса.

Кампания 2018-19 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества

Цели на кампанията
За повишаване на осведомеността относно значението на превенцията на рисковете, свързани с опасните вещества , с принос за разсейване на често срещани погрешни разбирания.
За насърчаване на оценката на риска чрез предоставяне на информация относно практически инструменти и създаване на възможности за обмен на добри практики с акцент по-специално върху:

 • отстраняване или заместване на опасните вещества на работното място.
 • йерархия на мерките за превенция (т.е. придържане към йерархията, изложена в законодателството, така че винаги да се избира най-ефективният вид мерки).
 • За повишаване на осведомеността относно рисковете, свързани с експозиции на канцерогени на работното място , чрез подкрепа на обмена на добри практики; 
ЕU-OSHA е подписала спогодбата за приемане на Пътната карта на ЕС за канцерогените.
За насочване на групи от работници със специфични нужди и по-високи нива на риска, чрез предоставяне на персонализирана информация, както и примери за добри практики. Рисковете може да са по-високи, тъй като тези работници са неопитни, неинформирани или физически по-уязвими, или защото те сменят често работните си места или работят в сектори, в които степента на осведоменост за проблема е ниска, или поради повишена или различна физиологична чувствителност (напр. млади чираци или различия между мъжете и жените).
За повишаване на познанията относно законодателната рамка , която е вече въведена за защита на работниците, както и информация за разработването на политики.

Обосновка
Въпреки множеството законодателни актове, целящи да предпазят работниците от опасни вещества, те продължават да са основен риск за безопасността и здравето на работното място. Голям брой лица в Европейския съюз са изложени на опасни вещества на работното си място. Освен това, тъй като опасностите често не са видими или не добре разбрани - може да са причинени от изпарения или прахови частици, или да се случат инцидентно - е възможно да не са правилно адресирани. Често не се вземат мерки, докато не е твърде късно.
Чрез съвместна работа, управителите и работниците могат да изградят стабилна култура за превенция на риска, в която заместването е част от рутинните процедури за превенция и защита. Пълната оценка на риска е ключова стъпка от този процес.

Събития по време на кампанията
Ключови дати от кампанията са:
 • Среща на ЕС партньорството: март 2018 г.
 • Наградите за стартиране на кампания и стартиране на добри практики: април 2018 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2018 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места": ноември 2018 г.
 • Обмен на добри практики: 2-то тримесечие на 2019 г.
 • Европейска седмица за безопасност и здраве при работа: октомври 2019 г.
 • Филмова награда „Здравословни работни места": ноември 2019 г.
 • Среща на високо равнище за здравословни работни места и Церемония по връчване на Наградите за добри практики: ноември 2019 г.
Кой може да участва? Как да се включите?
Всеки, които се интересува от безопасността и здравето на работното място е повече от добре дошъл да участва. В частност, насърчаваме следните групи да дадат своя глас за кампанията:
 • фокусните точки на EU-OSHA и техните мрежи;
 • социалните партньори (европейски и национални);
 • секторните комитети за социален диалог;
 • лицата, отговорни за определяне на политиката (на европейско и национално равнище);
 • големи предприятия, секторни федерации и сдружения на МСП;
 • европейските институции и техните мрежи (мрежата „Enterprise Europe");
 • европейски неправителствени организации;
 • специалисти в областта на безопасността и здравето при работа и техните сдружения;
 • общността на изследователите в областта на безопасността и здравето при работа;
 • инспекциите по труда и техните сдружения;
 • медиите.
Има множество начини, по които да вземете участие. Например вие (или вашата организация) можете да:
 • повишите осведомеността, като разпространите материалите на кампанията;
 • организирате събития и мероприятия;
 • използвате и популяризирате практическите инструменти;
 • станете официален партньор на кампанията;
 • посетите сайта на кампанията и последвате хаштага на кампанията EUhealthyworkplaces в социалните мрежи (Facebook, Twitter и LinkedIn ).
Практическа помощ
Може да намерите голям набор от ресурси на сайта на кампанията www.healthy-workplaces.eu, включително:
 • пълен наръчник за кампанията ;
 • серия от информационни листове по приоритетни теми;
 • практичен електронен инструмент, предлагащ насоки за управление на опасните вещества на работното място;
 • база данни, съдържаща казуси, инструменти и други материали за добра практика;
 • презентации, постери, брошури и инфографики, които може да се използват за популяризиране на кампанията;
 • инструментариума на кампанията, който да Ви подкрепя в дейностите Ви по кампанията;
 • база данни от аудио-визуален материал за повишаване на осведомеността и анимирани видеоклипове с участието на Напо;
 • полезни връзки.