Инструкция за безопасна работа с електро индукционен нагрев на заготовки

Инструкции ЗБУТ

Кликнете върху картинката, за да се информирате за инструкцията по збут

Инструкция за безопасна работа с електро индукционен нагрев на заготовки

18.00 лв.
(цените са с вкл. ДДС)

Инструкция за безопасна работа с електро индукционен нагрев на заготовки

До работа с ел. индукционен нагрев на заготовки да се допускат квалифицирани лица, запознати с експлоатационните инструкции за работа и с които са проведени инструктажи и обучение по безопасност и здраве при работа.
Да се работи с добре прибрано към тялото работно облекло и лични предпазни средства за защита на крайниците, очите и тялото.
Преди започване на работа операторът да провери:
• изправността на ножа и тласкащото устройство;
• наличието на всички предпазни капаци;
• състоянието на таблото и ел. шкафовете, които да са затворени.
• изправността и функционирането на охладителната система;
• изправността на пусковите ключове и уреди на ел. таблото;
• работата на инсталацията на празен ход;

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „Работодателят предоставя на работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени инструкции за използване на работното оборудване.

Важно!
При поръчка на инструкция е задължително да се попълнят примерите излизащи при натискане на бутон „Добави в количка“ за да се нанесат данните в документа който поръчвате!
Добави в количка

Научете повече за безопасността, без да напускате работното място

Разгледайте от необходимите документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд!

 • Длъжностна характеристика на длъжността Редактор

  Длъжностни характеристики
  Преглед
 • Списък на лични предпазни средства

  Безопасност и здраве
  Преглед
 • Инструкция за безопасна работа с обемно и нишково електроерозийни машини

  Инструкции ЗБУТ
  24.00 лв.
  Преглед
 • Работодателите могат да въведат дистанционна работа и гъвкаво работно време

  Трудова Медицина
  Преглед
Начало: ZBUT.BG | Online Courses Academy | Обучения и Удостоверения